Výzvy na predkladanie cenovej ponuky

Zverejnené zmluvy

PROJEKT InCluNet

Zmluva s ICOSA, s.r.o

Zmluva s MYMEDIA s.r.o.

Zmluva s Duálna akadémia, z.z.p.o.

Objednávka 052021_Omnium perfect.pdf

 

PROJEKT REGIOPLAST

Oslovenie_Výzva na predkladanie cenovej ponuky web stránka projektu.pdf 
(3.6.2020)

Oslovenie_Výzva na predkladanie cenovej ponuky 0Z2.pdf 
(17.7.2020)

Oslovenie_Výzva na predkladanie cenovej ponuky 0Z3.pdf 
(17.7.2020)

Objednavka - Regioplast 2030 - Furda
(15.6.2020)

Objednavka č. 10 - Ki Odborný zamestnanec 2 - odborný garant.pdf
(27.7.2020)

Objednavka č. 11 - HUD Odborný zamestnanec 3 - veduci expert.pdf
(27.7.2020)

Objednavka č. 12 - ALEXY Odborný zamestnanec 4 - experti.pdf
(27.7.2020)

objednavka č.13 _PREDIC, OZ.pdf
(6.11.2020)

PROJEKT INTERPLAST

Zmluva_SimulPlast.pdf

Objednávka 072020_SOPK.pdfObjednávka 072020_SOPK.pdf

032020_obj.Ikrényiová-INTERPLAST.pdf

042020_obj.Balažová -INTERPLAST.pdf

052020_obj.mymedia-INTERPLAST.pdf

062020_obj.Hušek-Luna-INTERPLAST.pdf

Obj.=OrderPicat_WolCo.pdf


Výzva na cenovú ponuku - Grafická úprava a tlač materiálov

Výzva na cenovú ponuku - Odborná príprava nastavovačov vstrekolisov

Výzva na cenovú ponuku Tvorba webportálu a web stránky

Výzva na cenovú ponuku -  Seminár Trendy v plastikárskom priemysle 

Výzva na cenovú ponuku - Odborná príprava technológov - teória / workshop

Výzva na cenovú ponuku  - Odborná príprava technológov - výcvik vo firmách

Výzva na cenovú ponuku - Projekt Regioplast 2030


Mediálni partneri: