VEDA A VÝSKUM, INOVÁCIE

PREZENTÁCIA PROJEKTU KOMPOSTOVATEĽNÝCH BIOPLASTOVÝCH NÁDOB

Dňa 6.6.2019 členská firma Envirocare, s.r.o. z Nitry predstavila spolu s tímom prof. Pavla Alexyho  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa so svojím tímom úspešne venuje problematike bioplastov už dlhé obdobie, jedinečný pilotný projekt. V Pezinku na Základnej škole Na bielenisku 2 predstavili plastový riad vo forme pohárov, misiek, tácok a vreciek na odpad z patentom chráneného biodegradovateľného materiálu po názvom Nonoilen. Zástupca výskumného tímu zo Strojníckej fakulty STU predstavil prototyp kompostéra, ktorý umožňuje  kompostovanie produktov z biodegradovateľných materiálov spolu so zvyškami potravín. Vedci zdôraznili, že kompostovanie musí byť riadené a bude sa na tom ďalej spolupracovať s SPU Nitra. Najdôležitejšie informácie poskytol návrh ďalšieho rozširovania výroby výrobkov z biodegradovateľných materiálov. Po otestovaní v rámci pilotného projektu v Pezinku je možné uviesť výrobky z biodegradovateľných materiálov do stravovacích reťazcov, veľkých reštauračných zariadení a do siete podnikových stravovacích zariadení za podmienky, že výrobky v prípade ich opotrebenia je možné kompostovať spolu so zvyškami potravín. Preto si tieto organizácie budú musieť zakúpiť kompostér. Takýmto riadeným procesom by sa malo zabrániť zmiešavaniu odpadu z biodegradovateľných plastov spolu s klasickým odpadom z plastov, ktoré nie sú biodegradovateľné. Veľmi dôležitý je aj fakt, že v tíme pri príprave a výrobe produktov z biodegradovateľných materiálov spolupracovali aj ďalšie členské firmy SPK, ako je firma KM-SYSTEM, s.r.o z Prešova, či firma SimulPlast, s.r.o. z Popradu.

Viac informácií môžete získať na
 https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/slovenska-firma-predstavila-kompostovatelne-plastove-nadoby/

 e2

Projekt „Biodegradovateľné materiály“ a ich spracovanie

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ide o testovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Spoluautorom projektu je Ústav polymérov SAV a Ústav polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Ide o nový biodegradovateľný materiál - založený na obnoviteľných zdrojoch surovín, je plne biodegradovateľný. Oproti porovnateľným materiálom sa vyznačuje oveľa lepšími mechanickými vlastnosťami - najmä vysokou flexibilitou a húževnatosťou.

Tieto atribúty mu dávajú vysoký aplikačný potenciál najmä pre využitie v obalovej technike rovnako na tenkostenné výrobyk (fólie, kelímky) ako aj na hrubostenné obaly a obalové prvky (fľaše, fľašovú uzávery). Materiál ma potenciál stať sa reálnou ekologicou náhradou tzv. ropných plastov v hlavne v obalovej technike, čím sa veľmi výrazne prispeje ku komplexnej ochrane životného prostredia. 

Výskumný projekt bol ocenený zlatou medailou na medzinárodnej výstave vynálezov 2012 na Taiwane. 

 

 


Mediálni partneri: