VEDA A VÝSKUM, INOVÁCIE

POLYMÉRNY DEŇ - FUNKČNÉ POLYMÉRNE MATERIÁLY, 16.4.2024, ÚSTAV POLYMÉROV SAV, DÚBRAVSKÁ CESTA 9, BRATISLAVA

ustav polymerovKancelária SPK a Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov UP SAV, vás pozývajú na seminár, na ktorom budú predstavené oblasti záujmu a expertízy oddelenia. Už tretí „Polymérny deň“ je organizovaný s cieľom nadviazania spolupráce s firmami pre oblasť aplikovaného výskumu, využívania odborných kapacít UP SAV. Počas akcie je možné v prípade záujmu zabezpečiť exkurziu. Na uvedenom linku je pozvánka a v nej možnosť on-line prihlásenia.

„POLYMÉRNY DEŇ“, 4.4.2023, BRATISLAVA, ÚSTAV POLYMÉROV SAV,V.V.I.

ustav polymerovSlovenský plastikársky klaster Vás pozýva na jedinečné podujatie člena klastra Ústavu polymérov SAV,v.v.i., ktorý sa v rámci cyklu "Polymérny deň", predstaví formou krátkych prednášok Polymérne kompozity pre pokročilé aplikáciePozvánku na podujatie si môžete stiahnuť TU.

Stretnutie sa uskutoční 4. apríla 2023 od 9.00 - 12.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava.

Ak máte o stretnutie záujem, prosíme o Vašu online REGISTRÁCIU.

Deadline na registráciu je 30. marec 2023.

partnertvo metrologia

INFORMÁCIA O PROJEKTE ČLENA SPK : H2020 - NEWEX PROJEKT NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta je jedným z riešiteľov projektu H2020. Posilnenie výskumu a didaktických schopností výskumných kolektívov, získanie nových skúseností a schopností v oblasti navrhovania plastifikačných systémov výrobných strojov a prípravy zmesi kompozitných a nanokompozitných materiálov je cieľom medzinárodného projektu GA-2016-734205 NewEx realizovaného v rámci programu Horizont 2020 Research & Innovation Framework Programme of European Union, Marie Sklodowska Curie Action, Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Riešiteľský kolektív je zložený z organizácií, ktoré zastupujú akademickú pôdu a priemyselnú sféru a to Lublin University of Technology (Poľsko), Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, University of Minho (Portugalsko) a podniky SEZ Krompachy a.s., Dirmeta UAB (Litva) a Zamak Mercator sp. z o,o, (Poľsko). Projekt má názov „Výskum a vývoj novej generácie strojov pre spracovanie kompozitných a nanokompozitných materiálov“ a jedným z jeho cieľov je návrh a výroba vytlačovacieho stroja s inovovanou závitovkou, ktorý nájde svoje uplatnenie pri výrobe výrobkov z týchto materiálov v praxi. Ďalším cieľom projektu je zlepšenie výmeny poznatkov, osvedčených postupov, know-how, inovácií, skúseností, vzájomnej spolupráce a kultúry medzi rôznymi organizáciami (akademickými a spoločnosťami zastupujúcimi priemysel) a rôznymi regiónmi a krajinami v Európe ( Poľsko, Slovensko, Portugalsko, Litva).
Zlepšovanie zručností a kompetencií riešiteľov projektu prostredníctvom ich účasti na školeniach, workshopoch, prenos poznatkov a výmena osvedčených postupov medzi jednotlivými partnermi z akademického prostredia a z praxe je ďalším zo zámerov projektu a tak tento projekt podporuje skutočnú spoluprácu medzi priemyslom a školstvom, ktorá má kľúčový význam z hľadiska európskej stratégie rozvoja vo výskumnej oblasti.

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., TU v Košiciach

PREZENTÁCIA PROJEKTU KOMPOSTOVATEĽNÝCH BIOPLASTOVÝCH NÁDOB

Dňa 6.6.2019 členská firma Envirocare, s.r.o. z Nitry predstavila spolu s tímom prof. Pavla Alexyho  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa so svojím tímom úspešne venuje problematike bioplastov už dlhé obdobie, jedinečný pilotný projekt. V Pezinku na Základnej škole Na bielenisku 2 predstavili plastový riad vo forme pohárov, misiek, tácok a vreciek na odpad z patentom chráneného biodegradovateľného materiálu po názvom Nonoilen. Zástupca výskumného tímu zo Strojníckej fakulty STU predstavil prototyp kompostéra, ktorý umožňuje  kompostovanie produktov z biodegradovateľných materiálov spolu so zvyškami potravín. Vedci zdôraznili, že kompostovanie musí byť riadené a bude sa na tom ďalej spolupracovať s SPU Nitra. Najdôležitejšie informácie poskytol návrh ďalšieho rozširovania výroby výrobkov z biodegradovateľných materiálov. Po otestovaní v rámci pilotného projektu v Pezinku je možné uviesť výrobky z biodegradovateľných materiálov do stravovacích reťazcov, veľkých reštauračných zariadení a do siete podnikových stravovacích zariadení za podmienky, že výrobky v prípade ich opotrebenia je možné kompostovať spolu so zvyškami potravín. Preto si tieto organizácie budú musieť zakúpiť kompostér. Takýmto riadeným procesom by sa malo zabrániť zmiešavaniu odpadu z biodegradovateľných plastov spolu s klasickým odpadom z plastov, ktoré nie sú biodegradovateľné. Veľmi dôležitý je aj fakt, že v tíme pri príprave a výrobe produktov z biodegradovateľných materiálov spolupracovali aj ďalšie členské firmy SPK, ako je firma KM-SYSTEM, s.r.o z Prešova, či firma SimulPlast, s.r.o. z Popradu.

Viac informácií môžete získať na
 https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/slovenska-firma-predstavila-kompostovatelne-plastove-nadoby/

 e2

Projekt „Biodegradovateľné materiály“ a ich spracovanie

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ide o testovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Spoluautorom projektu je Ústav polymérov SAV a Ústav polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Ide o nový biodegradovateľný materiál - založený na obnoviteľných zdrojoch surovín, je plne biodegradovateľný. Oproti porovnateľným materiálom sa vyznačuje oveľa lepšími mechanickými vlastnosťami - najmä vysokou flexibilitou a húževnatosťou.

Tieto atribúty mu dávajú vysoký aplikačný potenciál najmä pre využitie v obalovej technike rovnako na tenkostenné výrobyk (fólie, kelímky) ako aj na hrubostenné obaly a obalové prvky (fľaše, fľašovú uzávery). Materiál ma potenciál stať sa reálnou ekologicou náhradou tzv. ropných plastov v hlavne v obalovej technike, čím sa veľmi výrazne prispeje ku komplexnej ochrane životného prostredia. 

Výskumný projekt bol ocenený zlatou medailou na medzinárodnej výstave vynálezov 2012 na Taiwane. 

 

 


Mediálni partneri: