výročné správy SPK

Slovenský plastikársky klaster je po skončení kalendárneho roka povinný podľa zákona a prijatých stanov vypracovať výročnú správu, ktorú musí predložiť prezídiu a valnej hromade.

Výročná správa je dokument, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré má SPK povinnosť zverejňovať. 

Výročná správa SPK za rok 2023

Výročná správa SPK za rok 2022

Výročná správa SPK za rok 2021

Výročná správa SPK za rok 2020

Výročná správa SPK za rok 2019

Výročná správa SPK za rok 2018

Výročná správa SPK za rok 2017

Výročná správa SPK za rok 2016

Výročná správa SPK za rok 2015

Výročná správa SPK za rok 2014

Výročná správa SPK za rok 2013

Výročná správa  SPK a za rok  2011 a 2012

Výročná správa  SPK a za rok  2010

Výročná správa  SPK a za rok  2009

Správa o hospodárení SPK za rok 2015 je súčasťou výročnej správy 2015

Správa o hospodárení SPK za rok 2014  

Správa o hospodárení SPK za rok 2013

Správa o hospodáreni SPK za rok 2012

Správa o hospodáreni SPK za rok 2011

 

 


Mediálni partneri: