SPK v médiách

V ROKU 2023 SA SPK PREZENTOVAL V MÉDIÁCH

V odbornom časopise Automotive magazine sa v čísle 6/2023 prezentoval SPK na strane 54 -56. Na 3 stranách nájdete informácie z 12. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle, ktorý sa uskutočnil 22-23.11.2023 na Liptove.

https://www.automotivemag.sk/pdf/automotive_06_2023.pdf

Upútavka SPK na stánok MSV Nitra 2023 

V čísle časopisu aimagazine 02/2023 čitatelia na strane 50 nájdu upútavku na prezentačný stánok SPK na MSV Nitra v roku 2023. Zároveň na tej istej strane si môžu čitatelia pozrieť pozvánku na medzinárodnú konferenciu PM 15, ktorú organizuje členská organizácia SPK - Ústav polymérov SAV.  Aimagazine.

V ROKU 2022 SA SPK PREZENTOVAL V MÉDIACH

Ai magazine 6/2022, na stranách 46-47 si môžete prečítať reportáž z 11. seminára z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle.

Link https://www.aimagazine.sk/pdf/archiv/aimagazine_06_2022.pdf

Obchod, priemysel, hospodárstvo-Mesačník SLovenskej obchodnej a priemyselnej komory 09/2022

"Od rekvalifikácie k medzisektorovej spolupráci str. 35 (str. 4 Príloha Trenčianska RK SOPK) "

V článku venovanom 10 rokom členstva v SPK spomína riaditeľ Regionálnej kancelárie SOPK Ing. Ján Václav, v súčastnosti aj člen prezídia SPK

oph-2022_09.pdf

V ROKU 2022 SA SPK PREZENTOVAL V MÉDIACH

Ai magazine 2/2022 na stranách 74-77 v článku  Slovenský plastikársky klaster prvý v SR so silver label certifikátom, prezentuje SPK svoj proces obhájenia  SILEVER LABEL certifikátu, svoje aktivity v rámci medzinárodných projektov, zoznam svojich členov a pozvánku na MSV Nitra 2022 na svoj veľtržný stánok https://www.leaderpress.sk/pdf/archiv/aimagazine_02_2022.pdf

V ROKU 2021 SA SPK PREZENTOVAL V MÉDIACH

STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 6/2021
O návšteve a školení slovenských učiteľov SOŠ v Zlíne, ale aj podnety pre využívanie náborového autobusu hovorí článok na strane 63:
https://www.engineering.sk/archiv/20405-strojarstvo-strojirenstvi-6-2021-2

V PDF: https://regioplast.spklaster.sk/images/materialy/stroj2106_web.pdf
STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 7-8/2021
Informatívny článok o seminári „Keď plastový odpad nie je odpad“ na str. 67: http://www.engineering.sk/archiv/21069-strojarstvo-strojirenstvi-7-8-2021x


STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 12/2021
Informačný a prezentačný článok z akcie realizovanej online, „Trendy v plastikárskom priemysle“ – Inovačný deň na strane 77:
https://www.engineering.sk/archiv/23622-strojarstvo-strojirenstvi-12-2021-1-2022

aimagazine 4/2021
V článku je prezentované Valné zhromaždenie SPK v roku 2021, ako aj aktivity SPK v roku 2021 str. 48: https://www.aimagazine.sk/magazine/?cislo=202104

Slovenský klastrový monitor píše o získanom Silver Label Slovenského plastikárskeho klastra
https://www.siea.sk/certifikacie-na-bronz-a-striebro-maju-zelenu-bude-mat-slovensko-prvy-strieborny-klaster/

AKÝ BOL ROK 2020 VO VAŠEJ FIRME? - ZAMYSLENIE SA NAD NETRADIČNÝM ROKOM 2020 - AIMAGAZINE 6/2020 (STR. 14)

V rámci ankety na tému "Aký bol rok 2020" v SPK sa zamyslela výkonná riaditeľka SPK. Určite situácia vo firmách sa odzrkadlila aj v členských organizáciách. Napriek tomu, práve toto obdobie, môžu klastre ukázať, že sú motorom zmien a nových možností.

https://www.leaderpress.sk/pdf/archiv/aimagazine_06_2020.pdf

VÝROBA A SPRACOVANIE PLASTOV...STOJÍME NA KRIŹOVATKE (str.14-16)  ČASOPIS AI MAGAZINE 6/2019

Aké sú perspektívy výroby a spracovania plastov? Kde sú reálne možnosti využitia biodegradovateľných plastov? Máme vôbec dostatok surovín na ich výrobu? Aká je budúcnosť petrochemického priemyslu vo svete? Aké sú možnosti pri likvidácii odpadového plastu? A čo náš domáci aplikovaný výskum, prináša výsledky? Na tieto i množstvo ďalších otázok hľadal a prinášal odpovede seminár Trendy v plastikárskom priemysle, ktorý sa v roku 2019 uskutočnil v Demänovej.

https://www.aimagazine.sk/pdf/archiv/aimagazine_06_2019.pdf

POZVÁNKA A PREZENTÁCIA V ČASOPISE SVĚT PLASTU Č.20/2019

Slovenský plastikársky klaster informoval odbornú verejnosť o aktívnej účasti členov SPK na stánkoch MSV Brno 2019. V spoločnom inzeráte propagoval aj všetkých členov SPK. Bližšie informácie TU

https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/62828871/svet-plastu-no-20-2019-msv-brno

AKO PODPORIŤ INOVÁCIE?  DOTÁCIE NEMUSIA VŽDY STAČIŤ... ČASOPIS ZISK 6-7/2019

Ako vnímajú v plastikárskom odvetví inovácie a s čím sú spojené si môžete prečítať v časopise ZISK, kde prezentuje niektoré informácie riaditeľka SPK. Bližšie informácie TU.

Pozvánka a prezentácia v časopise SVĚT PLASTU č.19/2019

Slovenský plastikársky klaster informoval odbornú verejnosť o aktívnej účasti členov SPK na spoločnom stánku MSV Nitra 2019. Bližšie informácie TU.

PLASTIKÁRI ROZVÍJAJÚ SVOJ KLASTER UŽ DESAŤROČIE (18-19.STR.) ČASOPIS AI MAGAZINE 3/2019

Slovenský plastikársky klaster na svojom Valnom zhromaždení v máji 2019 rekapituloval svoju činnosť za rok 2018, ale spomínal aj na založenie SPK. Tento rok v apríli uplynulo 10 rokov od založenia klastra. Bližšie informácie TU.

Trendy v plastikárskom priemysle, časopis Strojárstvo 11/2018

Na strane 90-91 sú uverejnené informácie o jednotlivých zaujímavých vystúpeniach, ktoré odzneli na semináre Trendy v plastikárskej priemysle na seminári v októbri 2018. Čitatelia môžu získať aj zaujímavé informácie z oblasti prezentovaných inovácií na Inovačnom dni, ktorý bol v tomto roku súčasťou seminára Trendy v plastikárskom priemysle
http://www.floowie.com/sk/citaj/12697363855bd6debc145c5/#/strana/1/zvacsenie/100/

Plastikárina je skvelý odbor, ale.... (str.36-37) časopisu ai magazín 2/2018

Článok Ing. Juraja Majerského o tom aké problémy trápia platikársky priemysel a ako vníma úlohu SPK v SR.
http://www.leaderpress.sk/sk/images/stories/archiv_cisel/Flash49/ai_02_2018.pdf

Plastikári "sieťujú" článok v časopise STROJÁRSTVO 12/2016 - článok o SPK a 6.ročníku seminára Trendy v plastikárskom priemysle.

http://www.floowie.com/sk/citaj/53870097158453b813eee4/#/strana/62/zvacsenie/100/

EKOPLAST ZO SLOVENSKA

Slovenská veda opäť urobila dieru do sveta! Ústav polymérov SAV a Ústav polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) vytvorili receptúru - technológiu výroby a spracovania nového biodegradovateľného polymérneho materiálu na báze surovín z obnovitelných zdrojov.Podobné materiály sa v súčasnosti využívajú len minimálne.

Dnešné plasty sú vytvorené prevažne z nerecyklovateľných surovín, a preto neúmerne zaťažujú životné prostredie. Negatívne vplyvy týchto plastov môžeme vidieť všade okolo nás... V spoločnosti preto nastáva potreba vytvorenia takého „plastového materiálu“, ktorý bude recyklovateľný, pričom vhodne poslúži ako ekologický obalový materiál.

celý článok nájdete na:

Internetový portál pre odvietvie plastov: 

http://www.plasticportal.sk/sk/ekoplast-zo-slovenska/c/1488

 

Článok v mesačníku STROJÁRSTVO číslo 4/2013  

http://www.floowie.com/sk/citaj/1378047803515ad8c7e031c/#/strana/112/


Mediálni partneri: