SPK v médiách

VÝROBA A SPRACOVANIE PLASTOV...STOJÍME NA KRIŹOVATKE (str.14-16)  ČASOPIS AI MAGAZINE 6/2019

Aké sú perspektívy výroby a spracovania plastov? Kde sú reálne možnosti využitia biodegradovateľných plastov? Máme vôbec dostatok surovín na ich výrobu? Aká je budúcnosť petrochemického priemyslu vo svete? Aké sú možnosti pri likvidácii odpadového plastu? A čo náš domáci aplikovaný výskum, prináša výsledky? Na tieto i množstvo ďalších otázok hľadal a prinášal odpovede seminár Trendy v plastikárskom priemysle, ktorý sa v roku 2019 uskutočnil v Demänovej.

https://www.aimagazine.sk/pdf/archiv/aimagazine_06_2019.pdf

POZVÁNKA A PREZENTÁCIA V ČASOPISE SVĚT PLASTU Č.20/2019

Slovenský plastikársky klaster informoval odbornú verejnosť o aktívnej účasti členov SPK na stánkoch MSV Brno 2019. V spoločnom inzeráte propagoval aj všetkých členov SPK. Bližšie informácie TU

https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/62828871/svet-plastu-no-20-2019-msv-brno

AKO PODPORIŤ INOVÁCIE?  DOTÁCIE NEMUSIA VŽDY STAČIŤ... ČASOPIS ZISK 6-7/2019

Ako vnímajú v plastikárskom odvetví inovácie a s čím sú spojené si môžete prečítať v časopise ZISK, kde prezentuje niektoré informácie riaditeľka SPK. Bližšie informácie TU.

Pozvánka a prezentácia v časopise SVĚT PLASTU č.19/2019

Slovenský plastikársky klaster informoval odbornú verejnosť o aktívnej účasti členov SPK na spoločnom stánku MSV Nitra 2019. Bližšie informácie TU.

PLASTIKÁRI ROZVÍJAJÚ SVOJ KLASTER UŽ DESAŤROČIE (18-19.STR.) ČASOPIS AI MAGAZINE 3/2019

Slovenský plastikársky klaster na svojom Valnom zhromaždení v máji 2019 rekapituloval svoju činnosť za rok 2018, ale spomínal aj na založenie SPK. Tento rok v apríli uplynulo 10 rokov od založenia klastra. Bližšie informácie TU.

Trendy v plastikárskom priemysle, časopis Strojárstvo 11/2018

Na strane 90-91 sú uverejnené informácie o jednotlivých zaujímavých vystúpeniach, ktoré odzneli na semináre Trendy v plastikárskej priemysle na seminári v októbri 2018. Čitatelia môžu získať aj zaujímavé informácie z oblasti prezentovaných inovácií na Inovačnom dni, ktorý bol v tomto roku súčasťou seminára Trendy v plastikárskom priemysle
http://www.floowie.com/sk/citaj/12697363855bd6debc145c5/#/strana/1/zvacsenie/100/

Plastikárina je skvelý odbor, ale.... (str.36-37) časopisu ai magazín 2/2018

Článok Ing. Juraja Majerského o tom aké problémy trápia platikársky priemysel a ako vníma úlohu SPK v SR.
http://www.leaderpress.sk/sk/images/stories/archiv_cisel/Flash49/ai_02_2018.pdf

Plastikári "sieťujú" článok v časopise STROJÁRSTVO 12/2016 - článok o SPK a 6.ročníku seminára Trendy v plastikárskom priemysle.

http://www.floowie.com/sk/citaj/53870097158453b813eee4/#/strana/62/zvacsenie/100/

EKOPLAST ZO SLOVENSKA

Slovenská veda opäť urobila dieru do sveta! Ústav polymérov SAV a Ústav polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) vytvorili receptúru - technológiu výroby a spracovania nového biodegradovateľného polymérneho materiálu na báze surovín z obnovitelných zdrojov.Podobné materiály sa v súčasnosti využívajú len minimálne.

Dnešné plasty sú vytvorené prevažne z nerecyklovateľných surovín, a preto neúmerne zaťažujú životné prostredie. Negatívne vplyvy týchto plastov môžeme vidieť všade okolo nás... V spoločnosti preto nastáva potreba vytvorenia takého „plastového materiálu“, ktorý bude recyklovateľný, pričom vhodne poslúži ako ekologický obalový materiál.

celý článok nájdete na:

Internetový portál pre odvietvie plastov: 

http://www.plasticportal.sk/sk/ekoplast-zo-slovenska/c/1488

 

Článok v mesačníku STROJÁRSTVO číslo 4/2013  

http://www.floowie.com/sk/citaj/1378047803515ad8c7e031c/#/strana/112/


Mediálni partneri: