Spolupráca s organizáciami

Sovenský plastikársky klaster bola zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry do projektu ClusterFY.

Cieľom projektu ClusterFy je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálne, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zvyšovania potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopnosti komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR. 

Začiatok projektu: 1.1.2017

Dĺžka projektu: 60 mesiacov

Partnerské krajiny: Litva (MITA), Holandsko (SNN), Švédsko (Hudiksvalls Kommun) Poľsko (PARP), Rumunsko (SM RDA), Španielsko (UCLM), Slovensko (SIEA) a Grécko (CERTH)

Plánované aktivity: 

vzdelávanie odborníkov v klastrovom manažmente,

prostredníctvom uvedeného projektu majú slovenské klastre okrem iného možnosť získať bronzové prípadne zlaté certifikáty klastrovej excelencie, ktoré sú uznávané v celej EU a otvárajú im cestu do medzinárodnej spolupráce sietí a projektov,

SIEA v projekte zastrešuje oblasť propagácie priemyselných klastrov

 Viac informácií na: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Projektový manažér SR

RNDr. Vladimír Borza

+421 2 582 48 406

 e-mail: vladimíTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mediálni partneri: