Projekty SPK

PROJEKTY V REALIZÁCII

EXTRATEX - 02/2020 - 02/2022 – PREDĹŽENÝ DO 11/2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- Extratex - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň excelentnosti partnerstva prostredníctvom strategických plánov a spoločných stratégií; EXTRATEX predovšetkým spojí klastre v rôznych priemyselných odvetviach s vysokou pravdepodobnosťou spolupráce v oblasti technologických inovácií a transferu technológií, najmä textilných, dopravných a udržateľných materiálov. Projekt podporí inovačné kapacity, obchodné modely, úrovne vedomostí a zručností a ďalšie kľúčové konkurenčné faktory, ktoré určia budúce obchodné príležitosti pre európskych priemyselných aktérov.

Viac o projekte: https://extratex.eu-vri.eu

EXCHANGE VISISTS

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – TECHTEXTIL - FRANKFURT – 21.-24.6. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Projekt EXTRATEX organizuje už v poradí tretiu business výmenu ClusterXChange v roku 2022, ktorá sa tentokrát uskutoční počas konania medzinárodnej výstavy TechTextile vo Frankfurte nad Mohanom v dňoch 21. – 24. júna 2022.

Techtextil Frankfurt je popredná medzinárodná výstava technických textílií a netkaných textílií. Tisíce návštevníkov z celého sveta prichádzajú do Techtextilu, aby sa dozvedeli o novinkách v oblasti technických textílií, funkčných odevných látok a netkaných textílií. Partnerstvo EXTRATEX bude mať svoj vlastný stánok na prezentáciu aktivít, produktov a možnej spolupráce medzi regiónmi a sektormi.

Srdečne by sme vás chceli pozvať na účasť v programe EXTRATEX ClusterXchange a zúčastniť sa prehliadok vybraných spoločností na Techtextile, B2B stretnutí a networkingových aktivít s cieľom nájsť nových partnerov pre váš biznis!

Trvanie: 21. – 24. júna 2022
Miesto: Nemecko – Frankfurt nad Mohanom
Oblasť zamerania: technické textílie, netkané textílie, inteligentné materiály,
rozvoj spolupráce medzi sektormi
Hostiteľ: IVGT – Priemyselné združenie pre dokončovacie práce
               – Priadza – Tkaniny – Technické textílie
Návštevníci: Klastrové organizácie
                      Zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP)
                      Rozširujúce sa organizácie iné ako MSP
                      Partneri konzorcia EXTRATEX

Účastníci môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu až do výšky 415 EUR na pokrytie cestovných nákladov pod podmienkou minimálnej prítomnosti 3 dní.
Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – OBLASŤ V OKOLÍ LYON, FRANCÚZSKO – 16.-18.5. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Projekt EXTRATEX organizuje druhú business výmenu ClusterXChange v roku 2022 od 16. do 18. mája s podporou oboch zlatých klastrov TECHTERA a POLYMERIS. Tentoraz budú môcť malé a stredné podniky v rámci 4 klastrových sietí z textilného, plastikárskeho a automobilového sektora navštíviť vedecké a výskumné a vývojové inštitúty z regiónu Lyon vo Francúzsku.

Tieto návštevy poskytnú hodnotné poznatky, ktoré zaiste prispejú k zlepšeniu existujúcich procesov, kde je možné zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Podniky tiež získajú inšpiráciu ako vyvíjať nové produkty a služby, aby boli odolnejšie a prosperovali na konkurenčných trhoch.

Okrem objavovania inovatívneho výskumného ekosystému v Lyone budú mať účastníci možnosť zúčastniť sa interaktívneho workshopu s cieľom vytvoriť synergiu a spoluprácu.

Zároveň je tu možnosť nájsť nových partnerov, obchodné príležitosti, projekty a/alebo inovatívne nápady počas b2b stretnutí so spoločnosťami z Českej republiky, Talianska, Španielska, Slovenska a Francúzska v prevádzkach POLYMERIS.

Táto misia ClusterXChange do Lyonu bude zahŕňať návštevy nasledujúcich inštitúcií:

Zlaté klastre

 • POLYMERIS – klaster konkurencieschopnosti pre gumu, plasty a kompozity 
 • TECHTERA – inovačný klaster venovaný francúzskemu textilnému priemyslu

R&D
• Axel One - kolaboratívna inovačná platforma venovaná inteligentným procesom a inovatívnym materiálom
• IFTH– francúzske technologické centrum referencie v textilno-odevnom sektore
• CTTN – IREN – Priemyselné technické centrum na čistenie textílií
• SWARM – Inovačné a transformačné centrum
• 3d.FAB – Výskumná a inovačná platforma pre aplikácie aditívnej výroby

Účastníci Programu ClusterXchange môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu na pokrytie ich cestovných nákladov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – OBLASŤ V OKOLÍ VALENCIE, ŠPANIELSKO – 11.-13.4. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

EXTRATEX Valencian Region CXC Banner

Po úspešnom výmennom podujatí „ClusterXChange Joint Learning“ v Českej republike projekt EXTRATEX ohlasuje nové podujatie zamerané na textilný ekosystém v oblasti Valencie, ktoré sa bude konať od 11. do 13. apríla 2022.
Program ClusterXchange zahŕňa výmenné aktivity, v rámci ktorých podniky, manažéri a iné subjekty navštevujú subjekty priemyselnej excelentnosti v inej krajine, aby získali „skúsenosti na pracovisku“. Návštevy sú krátkodobými výmennými pobytmi s cieľom investovať do strategickej medziregionálnej spolupráce.
FOMENTEX, ako partner EXTRATEXu je organizátorom tohto podujatia zameraného na podporu spolupráce medzi španielskymi a inými európskymi spoločnosťami.
Počas 3 dní aktivít budú účastníci pozvaní navštíviť niektoré z najrozmanitejších a najinovatívnejších valencijských textilných spoločností, ako sú:

 • HILATURAS FERRE – výrobca recyklovaných priadz pre udržateľných výrobcov a značky;
 • RECOVER – premieňa textilný odpad na trvalo udržateľné recyklované vlákna, čím uzatvára cyklus v módnom priemysle;
 • MLS TEXTILS 1992 – je vedúcou textilnou spoločnosťou v oblasti inovácií a vývoja nových látok;
 • MOPATEX – priekopnícka spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe a komercializácii čistiacich prostriedkov;
 • SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN - venuje sa výrobe čalúnenia pre automobilový priemysel plátnovým a žakárovým tkaním;
 • PIEL S.A. – popredná španielska spoločnosť vo výrobe textilných výrobkov pre domácnosť, čalúnenie, dekorácie, tkaniny, technické tkaniny, módu a odevy;
 • PERTEX – líder v oblasti povrchovej úpravy textilu pomocou najmodernejších technológií.

Na ešte širšie rozšírenie vedomostí účastníkov o sektore textilu vo Valencii, sú tiež naplánované návštevy akademických a výskumných ústavov:

 • AITEX– výskumné združenie, ktoré vykonáva charakterizačné skúšky a certifikáciu textilných materiálov a výrobkov pre širokú škálu sektorov
 • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA | CAMPUS DE ALCOY – poskytne možnosť preskúmať niektoré univerzitné odbory súvisiace s hlavnými sektormi záujmu účastníkov.

Okrem vyššie uvedených návštev, je tu možnosť nájsť nových potenciálnych partnerov, projekty a/alebo inovatívne nápady počas b2b stretnutí v centrále FOMENTEX.
Úplný program bude čoskoro k dispozícii.
Účastníci Programu ClusterXchange môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu na pokrytie ich cestovných nákladov.
Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PERCY - 09/2020 - 08/2022 – PREDLŽENÝ DO 02/2023

COS-CLUSINT-2019-3-01 - Percy - International Cluster Cooporation for Recycling of Polymers

Cieľom projektu je klastrová spolupráca pri recyklácii polymérov. „PERCY“ je skratka pre európsky projekt konzorcia štyroch európskych klastrov v polymérnom priemysle. Spolupracujúce klastre sa nachádzajú v Dánsku, Francúzsku, Nemecku a na Slovensku. Týmto projektom sa klastre zameriavajú na identifikáciu nových cieľových trhov pre svoje členské spoločnosti a na ich podporu v tomto procese. Klastre tvoriace konzorcium projektu PERCY preddefinovali niekoľko trhov. Identifikovali pri tom päť krajín, ktoré zastupujú zaujímavý cieľ ich internacionalizačnej stratégie a záujmov členov. Tieto trhy sú: Izrael, USA, Kanada, Indonézia a India.

Viac o projekte: https://percy.spklaster.sk/

MISSIONS

COS-CLUSINT-2019-3-01- PERCY - INTERNATIONAL CLUSTER COOPERATION FOR RECYCLING OF POLYMERS
MISIA KANADA: 30. MÁJ – 03. JÚN 2022

CanadaPERCY – misia KANADA

„Podpora prípravných akcií na zriadenie a formovanie nových partnerstiev európskych strategických klastrov pre prechod na medzinárodnú úroveň”

Polymeris ako partner PERCY organizuje od 30. mája do 3. júna 2022 klastrovú biznis misiu „Cluster Business mission“ do Montrealu v Kanade na podporu spolupráce medzi európskymi projektovými spoločnosťami s kanadskými partnermi. Na misii sa zúčastní aj zástupca Slovenského plastikárskeho klastra spolu s dvomi zástupcami slovenských firiem, ktorí tak budú zastupovať slovenské záujmy v zahraničí.

Canada mission✅Počas 3-dňového programu budú účastníci pozvaní navštíviť niektoré z najrozmanitejších a zároveň inovatívnych kanadských spoločností.
✅ b2b stretnutia sú tiež príležitosťou na potenciálne hľadanie nových partnerov, projekty a/alebo inovatívne nápady.
✅ Hybridné konferencie – možnosti videohovorov.

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

www.percyproject.com

COS-CLUSINT-2019-3-01- PERCY - INTERNATIONAL CLUSTER COOPERATION FOR RECYCLING OF POLYMERS

MISIA INDIA: 02. – 09. APRÍL 2022

Percy logo  validPERCY – misia INDIA
„Podpora prípravných akcií na zriadenie a formovanie nových partnerstiev európskych strategických klastrov pre prechod na medzinárodnú úroveň”
Plast Center Danmark (PCD) ako partner projektu PERCY organizuje Cluster Business Mission konajúcu sa od 2. do 9. apríla 2022 do miest Bombaj – Pune – Naí Dillí, INDIA ako podporu spolupráce medzi európskymi projektovými spoločnosťami s indickými partnermi.

✅Počas 5-dňového programu budú účastníci pozvaní navštíviť niektoré z najrozmanitejších a zároveň inovatívnych indických spoločností.
✅ b2b stretnutia sú tiež príležitosťou na potenciálne hľadanie nových partnerov, projekty a/alebo inovatívne nápady.
✅ Hybridné konferencie – možnosti videohovorov.

Malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do misie na vlastné náklady – na základe predchádzajúcej komunikácie a dohody so zástupcom Slovenského Plastikárskeho Klastra.

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenom odkaze:
https://percy.spklaster.sk/

EPIC - 10/2020 - 09/2022

Epic - Educational Package for SMEs to Increase their Innovation capabilities and productivity

Project number:2020-1-HU01-K202-078669

Hlavným cieľom je zvýšiť efektívnosť zamestnancov MSP zapojených do riadenia inovácií. Na splnenie tohto cieľa plánuje partnerstvo EPIC vypracovať komplexný vzdelávací balíček založený na štandarde IMS (Innovation management system) pre stredných, vrcholových a inovačných manažérov a zamestnancov zúčastňujúcich sa na inovatívnych projektoch a procesoch MSP. Prostredníctvom vzdelávania tak bude môcť manažment efektívnejšie riadiť systém inovácií, a pomôže im aj pri implementácii inovačných projektov.

Viac o projekte: https://epic-project.net/en/home/

Transnational meeting in Slovakia

PROJECT EPIC - 3. TRANSNATIONAL MEETING – 2-3.2.2022, STU FCHPT BRATISLAVA (HYBRID)

Epic - Educational Package for SMEs to Increase their Innovation capabilities and productivity, Project number:2020-1-HU01-K202-078669

Dňa 2-3.2.2022 organizoval SPK partnerský míting projektu EPIC na STU FCHPT v Bratislave. Míting bol organizovaný forme hybrid. Na mítingu sa predovšetkým rozoberali témy plnenia úloh a činností v rámci jednotlivých výstupov. Na druhej strane sa okrem organizačných záležitostí a diseminačných aktivít rozoberali témy konečného vývoja tréningového balíka, hodnotiaceho nástroja (predtréningová aktivita) a následnej formy testovania a vyhodnotenie testovania Tréningového balíka. Podstatnou častou mítingu bola aj spätná väzba k jednotlivých modulom/kapitolám pripraveného Tréningového balíka. Na mítingu sa plánovali aj termíny na testovanie. Tréningový balík so všetkými nástrojmi v národnom jazyku (slovenskom jazyku) by mal byť pripravený v máji 2022. V máji 2022 oslovíme členské firmy SPK, ktoré môžu v rámci testovania byť prvé, ktoré využijú tréning v oblasti riadenia inovácií vo vlastnej firme. SPK bude testovať Tréningový balík so všetkými nástrojmi na 20 účastníkoch.

InCluNet - 04/2021 – 09/2023

InCluNet Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach

ITMS2014+: 313012ANZ6

Projekt InCluNet je pripravený v súlade s oblasťami rozvoja, prioritami a cieľmi uvedenými v Stratégii SPK do roku 2025. Tá vznikala na základe prieskumu u členov SPK, na základe analýzy strategických dokumentov platných v SR a na základe analýzy dokumentov na úrovni EU. Projektové aktivity prihliadajú na plnenie kľúčových oblastí, ktoré boli definované v "Benchmarking Report" Bronze Label ako tie, ktoré by SPK malo riešiť efektívnejšie alebo vo väčšom rozsahu. Základ aktivít projektu tvoria služby pre členov SPK so zameraním: na rôzne formy sieťovania, na podporu aplikačného výskumu, na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, na propagáciu činnosti klastra a odvetvia spracovania plastov, na rozvoj podnikania v sektore. Hlavným cieľom je posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Viac o projekte: https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/?option=com_content&view=article&id=115

PORTUGALSKO-SLOVENSKÁ PLATFORMA - POKRAČOVANIE, 31.1.2022, ON-LINE

cefamol

Spolupráca s portugalskými partnermi pokračovala aj v roku 2022. CEFAMOL (Portugalsko) navrhol zorganizovať osobitné on-line rokovanie, medzi generálnym riaditeľom Technologického centra (CENTIMFE) www.centimfe.com pánom Rui Toch a zástupcami slovenských univerzít. Online rokovanie sa zrealizovalo 31.1.2022. Hlavným cieľom bolo nadviazanie praktickej spolupráce pri výchove inžinierov v oblasti konštrukcie foriem a iných oblasti zaradených do priemyslu 4.0. Okrem zástupcov z portugalskej strany sa za Slovensko rokovania zúčastnili Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií, a STU Materiálovo-technologická fakulta Trnava.
Spolupráca s portugalskými firmami a organizáciami bude pokračovať aj v roku 2022, a to poskytnutím možností 4 (predovšetkým členským firmám) – nástrojárňam zúčastniť sa prezenčných rokovaní v Portugalsku. Celkové náklady na tieto rokovania budú hradené zo strany Portugalska.

PROJEKTY - REALIZÁCIA UKONČENÁ

REGIOPLAST 2030 - 02/2020 – 07/2021

regioplast projekt

„Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ - „REGIOPLAST 2030.

ITMS2014+:304011U970

Projekt bol zameraný na výmenu skúsenosti pri náboroch žiakov základných škôl pre plastikárske odbory, na vzdelávanie učiteľov nových študijných a učebných odborov v oblasti spracovania plastov a výmenu skúsenosti medzi učiteľmi z ČR a SR. Súčasťou projektu bola príprava elektronickej príručky pre učiteľov, tvorba promovidea a propagačných materiálov zameraných na podporu plastikárskeho odvetvia v SR a ČR. Z piatich škôl zaradených do experimentálneho overovania sa mohli realizácie projektu zúčastniť školy z Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Viac o projekte: https://regioplast.spklaster.sk/index.php/uvod2

AKTIVITY PROJEKTU „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE“- „INTERPLAST“ (1.1.2020-31.3.2020)

interplastprojektV rámci schválenej podpory MH SR, ktorá je zameraná na podporu priemyselných klastrových organizácií, SPK v roku 2020 vykonáva aktivity, uvedené v prílohe správy. Všetky členské firmy SPK boli v rámci jednotlivých aktivít kontaktované. V prípade, že niektorá členská firma na základe zverejnenia bude mať záujem ešte o niektorú z aktivít, nech obratom kontaktuje kanceláriu SPK na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Následne ju bude kancelária SPK informovať o aktuálnej možnosti zapojenia sa. Bližšie informácie si môžete stiahnuť tu.
„Realizované s finančnou podporou MH SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií“.

 

1. IMPROVEMENT OF VOCATIONAL EDUCATION IN FIELD OF INJECTION MOULDING“ (EDMOULD) 

LDV-TOI -2009 SK 9310 0534 - SPK BOL PARTNER

Názov poskytovateľa grantu:

Program celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií)

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/10/2009 – 31/03/2011

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 145 536 EUR
z toho pre SPK: 25 024 EUR

Výstupy projektu:

Hlavná úloha SPK v rámci projektu bola zabezpečiť kvalitný odborný preklad učebných materiálov a podkladov pre ďalšie vzdelávanie, vyhľadať vhodných lektorov pre toto vzdelávanie a tým posilniť existujúci stav lektorskej základne, zabezpečiť pilotné testovanie preneseného know –how na zamestnancoch v členských firmách. Súčasťou projektu bol aj E-learning.
V rámci European Business Forum on Vocational Training 7-8.6.2012 v Bruseli bol tento projekt vybratý Európskou komisiou (DG Education) medzi 11 najúspešnejších európskych projektov, ktoré sa na tomto fóre prezentovali.

2. „Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky“ 

v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe – SPK bol PREDKLADATEĽ

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  - Projekty vedecko-technických služieb (VTS)/prenos výsledkov výskumu vedy do praxe

Doba riešenia:

12/2012 – 03/2013

Výška dotácie/projektového grantu:

30 000 EUR

Výstupy projektu:

Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Nový biodegradovateľný materiál - založený na obnoviteľných zdrojoch surovín, je plne biodegradovateľný. Oproti porovnateľným materiálom sa vyznačuje oveľa lepšími mechanickými vlastnosťami - najmä vysokou flexibilitou a húževnatosťou.

 

3. Transfer of Vocational Qualifications and Occupational and Learning Standards in Plastic Sector („StandPlast VET“)  

133100362) - SPK bol VEDÚCI PARTNER PROJEKTU

Názov poskytovateľa grantu:

program LLP- Celoživotného vzdelávania, v podprograme Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/12/2013 – 31/05/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 175 023,00 EUR
z toho pre SPK: 47 499,73 EUR

Výstupy projektu:

na základe workshopov a pracovných skupín bola vytvorená „Príručka kvalifikácií, pracovných pozícií a štandardov v plastikárskom priemysle“
Vzdelávací program (učebné osnovy) a vyškolenie/tréning učiteľov odborných predmetov, lektorov a trénerov z firiem v SR a v zahraničí tak, aby boli schopní didakticky účinne vyučovať odborné témy v oblasti spracovania plastov.
zaujímavým výstupom pre členov je aj Viacjazyčný odborný elektronický slovník v oblasti spracovania plastov
v neposlednom rade hmatateľným výstupom je aj prevádzkovanie odborného priestoru na stránke SPK (Členská zóna), kde sa zverejňujú zaujímavé odborné články, výsledky aplikovaných výskumov v SR aj v zahraničí z oblasti spracovania plastov. Do členskej zóny prispevajú odbornými informáciami aj zahraniční partneri projektu.

 

4. Odborné vzdelávanie v oblasti plastikárskeho priemyslu – podpora konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra „EDUPLAST“
 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

11 / 2013 (november / 2013)

Výška dotácie/projektového grantu:

34 035,00 EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol organizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 3, boli zorganizované školenia technológov a akreditované školenia nastavovačov vstrekolisov u členských firiem SPK.

5. „Nákup/Einkauf/Purchasing - podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike“, 

číslo projektu: PP-2013-013 - SPK bol PARTNER

Názov poskytovateľa grantu:

Nadácia Ekopolis ako Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Doba riešenia:

01/12/2013 - 31/01/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant:
95 050,18 EUR
z toho pre SPK: 14 784,24 EUR

Výstupy projektu:

Aktivity projektu, za ktoré bol zodpovedný SPK:
Odborné posúdenie prekladu učebných materiálov pre kurz Odborný pracovník/čka v nákupe.
Odborné posúdenie prekladu učebných materiálov pre kurz Základný kurz I a Základný kurz II.
Výber zamestnancov a zamestnávateľov pre kurz "Odborný pracovník/čka v nákupe" (pilotné testovanie)
Príprava marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR.

6. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej stratégie a vzdelávania - „PLASTNET“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

10 - 11 / 2014

Výška dotácie/projektového grantu:

19 019,- EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol zorganizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 4 a bola pripravená Štúdia „ Strategické, rozvojové a inovačné trendy v Slovenskom plastikárskom klastri do roku 2020“. Súčasťou štúdie sú databázy spracovateľov plastov, databázy organizácií participujúcich na výskume a vývoji, ako aj ostatné dôležité databázy pre podporu spolupráce spracovateľov plastov s inými odvetviami.

7. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej kooperácie a vzdelávania „PLASTCOOP“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

05 –11/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

19 670,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 5. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.
Príprava Elektronického katalógu firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR
Príprava a realizácia návštevy medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene (vrátane B2B rokovaní)

8. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom získavania poznatkov, vzájomnej a medzinárodnej spolupráce „PLASTINFORM“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

12/2016 –03/2017

Výška dotácie/projektového grantu:

44 880,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 6. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.

Príprava a realizácia kurzu v oblasti nákupu „Odborný pracovník v nákupe/odborná pracovníčka v nákupe

„Elektronický katalóg firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR“ a vytvorenie aktuálnej „Mapy spracovateľov plastov, gumy a firiem z pridružených odvetví  v SR“ - rozšírenie

Analýza ukazovateľov sektoru výroby výrobkov z gumy a plastov“  a databáza SPK

Príprava a účast na veľtrhu INTERPLASTICA – Moskva

9. ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU CLUSTERFY 

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

10. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – „INNOPLAST“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia: 10/2018 – 03/2019

Výška dotácie/projektového grantu: 41 980,-EUR

Výstupy projektu: 

Projekt v roku 2018 a 2019 bol zameraný aj na zvýšenie konkurencieschopnosti samotného klastra, na transfer know- how zo zahraničia, na posilnenie kvality ľudských zdrojov v členských firmách, na vytváranie obchodných kontraktov medzi členskými firmami a zahraničnými subjektami a na podporu a propagáciu inovatívnych riešení firiem.
Hlavné výstupy: Spoločný nákup elektrickej energie, Seminár Trendy v plastikárskom priemysle a Inovačný deň, nákup výučbového software PICAT II zameraného na optimalizáciu procesu vstrekovania plastov (6 členov)medzinárodná spolupráca v oblasti inovácií- návšteva medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene – účasť 8 zástupcov z 4 členských firiem klastra na veľtrhu a na rokovaniach s vybratými organizáciami a firmami (16.10.2018 - 20.10.2018).
Tvorba materiálu „Strategický rozvoj SPK do roku 2023“ a databázy SPK

11. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom medzinárodnej spolupráce
INTERPLAST

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia: 01/01/2020 – 31/03/2020

Výška dotácie/projektového grantu: 20 540,20 EUR

Výstupy projektu:

Projekt v roku 2020 bola zameraný na podporu medzinárodnej spolupráce a na podporu inovácií. V rámci neho bolo zakúpených 6 licencií výučbového software z UK PICAT II pre SOŠ a bolo zrealizované zaškolenie jeho užívateľov.
Zrealizovali sa 3 školenia v členských firmách, ktoré boli zamerané na zlepšovanie kvality výroby prostredníctvom simulačného softwaru (priamo vo firmách). V SPK bola vytvorená základná databáza skúšobní, laboratórií a certifikovaných orgánov (pre podporu inovácií) bola aktualizovaná databáza plastikárskych subjektovEšte pred začatím pandémie COVID 19 bola zrealizovaná návšteva POLYMER SCIENCE PARK, ZWOLLE (Holandsko). Polymer Science Park – je inovatívne a vedecké centrum pre aplikovanú technológiu plastov (23-24.2.2020)
Kvôli pandémii nebola zrealizovaná návšteva Plastics Recycling Show Europe, 25-26.3.2020, RAI Amsterdam Holandsko., ktorá bola preložená a následne zrušená, a musela byť zrušená odborná misia do Kottingbrunnu (Rakúsko), výrobca technológií pre priemysel 4.0


Mediálni partneri: