partneri SPK

Slovenský plastikársky klaster svojou činnosťou, aktivitami a projektmi nadviazal aktívnu  spoluprácu s domácimi i zahraničnými partnermi. S nasledujúcimi organizáciami má podpísané aj Memorandá o porozumení, ktoré sa týkajú sieťovania a vzdelávania.

DOHODA O SPOLUPRÁCI S ČLENOM SPK – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

Dňa 4.11.2016 podpísal Slovenský plastikársky klaster so svojim členom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Dohodu o spolupráci pri realizácii projektu Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, technológií, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. 
Slovenská obchodná a priemyselná komora je jedným zo štyroch partnerov na Slovensku, ktoré sú zapojené do uvedeného projektu. 
Prostredníctvom spolupráce s SOPK by chcel SPK sprostredkovať aj svojim členom aktívne poradenstvo v uvedených oblastiach, spoluorganizovať monotematické semináre, podnikateľské misie a kooperačné podujatia na Slovensku aj v zahraničí.
Web: www.enteprise-europe-network.sk / www.een.sk

 

Slovak Business Agency  (SK)

 

VÚC Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj

bkp logo poziom mini

 

BYDGOSKI
KLASTER
PRZEMYSŁOVY 
(PL) 

 

 

procure.ch - Fachverband für Einkauf und Suplly Management

crowdme

 

Crowdmeup je online platforma prevádzkovaná na webovej adrese www.crowdmeup.com


Mediálni partneri: