KONTAKT

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER (SPK)

Sídlo: Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra- Dolné Krškany

Adresa kancelárie a korešpondenčná adresa:
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Fakturačná adresa:    
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra- Dolné Krškany

Právna forma: združenie právnických osôb
IČO: 37 857 720
IČ DPH: SK 2022795456

Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Nitra
Číslo účtu: 2628196482 / 1100
IBAN SK76 1100 0000 0026 2819 6482
SWIFT TATRSKBX

Kancelária SPK

Mob: +421-903 909 676
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PhDr. Katarína Ikrényiová, štatutárny zástupca SPK

Mgr. Veronika Doležalová
Mob:0910268793
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mediálni partneri: