KONTAKT

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER (SPK)

Sídlo: Vašinova 61, 949 01 Nitra

Adresa kancelárie  a korešpondenčná adresa:
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Fakturačná adresa:    
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Vašinova 61
949 01 Nitra

Právna forma: združenie právnických osôb
IČO: 37 857 720
IČ DPH: SK 2022795456

Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Nitra
Číslo účtu: 2628196482 / 1100
IBAN SK76 1100 0000 0026 2819 6482
SWIFT TATRSKBX

PhDr. Katarína Ikrényiová                          
štatutárny zástupca SPK                                   
Mob: +421-903 909 676
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.   

Ing. Darina Machovičová
projektová manažérka
Mob: +421-910 268 793
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mediálni partneri: