Aktuality

KONEFERENCIA NEWMATEC 2020, 9-10.6.2020, HOTEL PARTIZÁN - TÁLE

KONFERENCIA JE ZRUŠENÁ

Slovenský plastikársky klaster ako partner podujatia Vás pozýva na automotive konferenciu NEWMATEC 2020, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky. 
Zároveň upozorňuje na zmenený termín realizácie konferencie: 9-10.6. 2020
Miesto podujatia: Hotel Partizán - Tále, Slovensko

Podrobné informácie o obsahu a vystupujúcich získate na: https://www.newmatec.sk/

Registračný link www.newmatec.sk/registration
Ako člen Slovenského plastikárskeho klastra máte nárok na zľavu 10%: Promokód si vyžiadajte v kancelárii SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

International Conference Materials in Automotive PMA 2020 & the 24th Slovak Rubber Conference SRC 2020, 16-18.9.2020 , Bratislava

Medzinárodnú vedeckú konferenciu o kaučuku „Slovenskú gumárenskú konferenciu“, organizoval každoročne Výskumný ústav gumárenský v Matador Púchov. Od roku 2005 sa toto tradičné podujatie koná v rámci Medzinárodnej konferencie o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle.
Termín: 16.-19. 9. 2020
Miesto: Hotel Gallery Central, Metodova 4, 82108 Bratislava, Slovakia
Rozsah konferencie: Plasty a materiály na báze gumy pre aplikácie v automobilovom priemysle.
Témy:
• Materiály na báze plastov pre exteriér a interiér - použitie a recyklácia
• Nové polyméry, kompozity a hybridné materiály
• Termoplastické elastoméry
• Prísady a modifikátory pre plasty a gumu
• Životné prostredie a ekologické technológie
• Materiály a technológie pre výrobu preumatík a výrobky z gumy
• Pokroky v testovaní polymérnych materiálov
Ďalšie informácie môžete získať: http://www.pma.sav.sk/index.html

Slovenský plastikársky klaster sa zúčastní na 10.  Ročník Veľtrhu práce  2020 Job EXPO v spojení s 22. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2020.

Zrušené! Bez náhradného termínu.

Termín: 5. - 6. Máj 2020
Miesto podujatia: v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre

Pozývame aj Vás, pripravené bude množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.
Na tomto najväčšom veľtrhu práce majú vystavovatelia možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkajú voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“.
Všetky informácie pre vystavovateľov a návštevníkov najdete na linku: https://www.jobexpo.sk/sk/

PLASTCO 2020, 22-23.4.2020, ZLÍN

Zrušené!
O novom termíne Vás budeme informovať.

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati v Zlíne a Plastkářsky klastr z.s. pozývajú 22-23.4.2020 do Zlína všetkých záujemcov zo Slovenska na medzinárodnú ferenciu „Plastko 2020“. Cieľom konferencie je poukázať okoliu a odborným kruhom, že spracovanie plastov nie je zavrhnutiahodným odborom, ako sa v súčasnosti v masmédiách prezentuje, ale je odborom ktorý prináša inovácie a prispieva skôr k ochrane prostredia, v ktorom žijeme.

Pozvánka

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPK, 30.6.2020, HOTEL MIKADO VNITRE

logo SPKV súlade s čl. IX ods. 2 Stanov záujmového združenia právnických osôb - Slovenský plastikársky klaster, si dovoľujeme pozvať členské firmy SPK na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2020 (utorok) o 9:30 hod. v konferenčnej miestnosti hotela MIKADO v Nitre, Hollého 11, 949 01 Nitra.
Okrem prerokovania a schvaľovania základných dokumentov z roku 2019 a schvaľovania dokumentov na rok 2020 si budú môcť účastníci z členských firiem SPK, ako aj hostia vypočuť zaujímavé prednášky z oblasti využitia biodegradovateľných polymérnych materiálov, stratégiu pre biokompozitné materiály atď.

Pozvánka

AKTIVITY PROJEKTU  „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE“-  „INTERPLAST“ (1.1.2020-31.3.2020)

interplastprojektV rámci schválenej podpory MH SR, ktorá je zameraná na podporu priemyselných klastrových organizácií, SPK v roku 2020 vykonáva aktivity, uvedené v prílohe správy. Všetky členské firmy SPK boli v rámci jednotlivých aktivít kontaktované. V prípade, že niektorá členská firma na základe zverejnenia bude mať záujem ešte o niektorú z aktivít, nech obratom kontaktuje kanceláriu SPK na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Následne ju bude kancelária SPK informovať o aktuálnej možnosti zapojenia sa. Bližšie informácie si môžete stiahnuť tu.
„Realizované s finančnou podporou MH SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií“.

NOVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY A NOVÉ METÓDY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - ZÁVEREČNÝ WOKRSHOP, 20.1.2020, GRAND hotel***+, Trenčín

V rámci záverečných aktivít projektu DEMETRA - Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors, Project N°: 2017-01-HU01-KA202-035951 Vás všetkých srdečne pozývame na stretnutie s odbornými pracovníkmi, kde sa dozviete o nových vzdelávacích programoch pre stredné odborné školy v odbore spracovania plastov a o nových prístupoch a metódach vyučovania v odborných technicky zameraných predmetoch. Tiež získate zaujímavé informácie o skúsenostiach usmerňovania žiakov základných škôl pre štúdium v technickej oblasti. Dozviete sa o moderných trendoch v praktickom vyučovaní študentov, ako aj o celkovom prístupe ku vzdelávaniu mladej generácie (generácie Z). Hlavnou cieľovou skupinou sú výchovní poradcovia základných škôl, poradenské spoločnosti v oblasti kariéry, zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale predovšetkým koordinátori duálneho vzdelávania z výrobných firiem v oblasti spracovania plastov. SR je prvou krajinou v rámci V4 kde bude možné od školského roku 2020/2021 študovať vzdelávacie programy zamerané na spracovanie plastov, ktoré sú koncipované medziodvetvovo, moderne, náročne ale so širokou možnosťou uplatnenia nie len v súčasnosti ale aj v budúcnosti.

Pozvánka.

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

  • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
  • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
  • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
  • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
  • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

STARŠIE ...

 


Mediálni partneri: