členovia SPK

PROFILY ČLENOV V PDF

Abecedný zoznam členov SPK

 

1.   arburg squarelogo

ARBURG SK s. r. o., Martin

http://www.arburg.cz

Nemecká spoločnosť Arburg patrí k popredným svetovým výrobcom vstrekovacích strojov s uzatváracími silami od 125 do 6.500 kN. Stroje na spracovanie plastov sa vyrábajú výhradne v materskom závode spoločnosti ARBURG v Loßburgu. V Nemecku pracuje približne 2.650 zamestnancov, ďalších 550 ľudí potom zaisťuje chod 34 pobočiek spoločnosti ARBURG v 70 krajinách sveta.
Už v roku 1996 vzniklo spoločné zastúpenie pre ČR a SR a v súčasnosti pracuje v Brne a Martine 39 zamestnancov zaisťujúcich všetky zákaznícke služby vrátane komplexných projektov automatizácie.
V Martine sa okrem predajného oddelenia nachádza aj servis a sklad náhradných dielov a tiež predvádzacia hala určená na testovanie foriem, školenia a poradenstvo.

2.   

Brose Prievidza, spol. s r.o., Prievidza

http://www.brose.com/prievidza

Brose je piatym najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Už viac ako 100 rokov prispieva k formovaniu budúcnosti automobilov.
Každoročne investuje do výskumu a vývoja 8 % celkového obratu.
Viac ako 25 000 zamestnancov v 62 závodoch a v 23 krajinách dosahuje obrat približne 6,3 miliardy eur. Veľké množstvo patentov spoločnosti Brose podčiarkuje inovačnú silu jej medzinárodného tímu.

3.   

CASPRO s.r.o., Košice

http://www.caspro.sk

Spoločnosť Caspro s.r.o. so sídlom v Košiciach sa od svojho vzniku v roku 2002 zaoberá dodávkami špecifických materiálov a zariadení najmä pre spracovateľov plastov, ale tiež pre iné priemyselné odvetvia. Ponúka pomerne široký sortiment, predovšetkým periférnych zariadení. Sortiment ďalej tvoria náhradné diely strojov, liniek na spracovanie plastov. Zastupuje aj viaceré zahraničné spoločnosti : Euroviti - Talianska spoločnosť je významným producentom šnekov a valcov pre vstrekolisy a extrúdery. KONGSKILDE - Dánsky producent systémov pre pretlakovú dopravu, separáciu nečistôt a odsávanie procesného odpadu. Holandská firma Ferlin sa špecializuje na vývoj a výrobu gravimetrických zmiešavačov. Ďalej sú to spoločnosti Ecoflow, BM Silofabrik, Promix. Spoločnosť Caspro sa snaží byť zákazníkovi vždy k dispozícii, pochopiť jeho potreby a nájsť to najvhodnejšie riešenie.

4.   

DE-SK,s.r.o. Sad SNP 8, 010 01 Žilina

 https://de-sk.net/

Spoločnosť DE-SK, s.r.o. vznikla v roku 2010 a je v plnom rozsahu firma so slovenským kapitálom. Novozaložená výrobná prevádzka ,ktorá sídli v Lučenci sa zaoberá plastovými výrobkami.
Hlavná aktivita spoločnosti je spracovanie plastov za pomoci technológie- vstrekovaním plastov.
Spoločnosť DE-SK,s.r.o. momentálne vyrába ako jediná na Slovensku deratizačné a dezinsekčné pasce z plastov.
Ako sú plastové svetelné lepové pasce na základe UV-A žiarenia. Taktiež ponúka doplnkový tovar náhradné lepové listy ako i náhradné žiarivky s UV-A žiarením. Podľa potreby upravujeme rôzne typy svietidiel tak, aby spĺňali princíp lapania hmyzu.
Ďalší typ výrobku z plastu je profesionálna plastová deratizačná stanička na odchyt myší a lezúceho hmyzu. Vyrábame tri typy a to podľa použitia:

 • Typ - 01A Základná -monitorovacia
 • Typ – 01B Živolovná -odchyt živých myší
 • Typ – 01C Elektronická - okamžitá signalizácia

Za využitia kapacity vstrekolisov je možné túto výrobu objemovo zvyšovať. Spoločnosť DE-SK,s.r.o. je pripravená ponúkať svoje kapacity iným spoločnostiam na dlhodobú spoluprácu. Taktiež bude neustále uplatňovať proces trvalého zlepšovania sa. Bude sledovať výrobné aj nevýrobné procesy pomocou moderných metód riadenia. Využíva metódy, prostriedky a postupy, ktoré vedú k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie ako aj na obyvateľstvo.
Produkty majú funkčné väzby na oblasť: výroba potravín a nápojov, oblasť zdravotníctva, obchodu, sociálnych zariadení a všade tam kde treba ochrániť prostredie. Pred škodcami, najmä potravinové a poľnohospodárske prevádzky, výrobné haly s vysokým štandardom hygieny a podobne.

5.   

ENVIROCARE, s.r.o., Nitra

http://envirocare.sk

ENVIROCARE s.r.o. je oprávnený vykonávať výskum a vývoj v zmysle ustanovení   § 26a ods. 11 Zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v aktuálnom znení na základe osvedčenia číslo 213-16435/44874 vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14. októbra 2013. Od svojho vzniku 9.3.2012 sa aktivity spoločnosti sústreďujú na zabezpečenie súčinnosti špičkových odborníkov zameraných na výskum, vývoj a spracovanie polymérnych materiálov, tvorbu  vlastného programu súvisiaceho  s vývojom a technológiou spracovania polymérnych zmesí a hybridných materiálov s využitím obnoviteľných zdrojov. Predmetom činnosti spoločnosti je prenos technologických výsledkov vedy a výskumu v oblasti biodegradovateľných plastov do prevádzkových podmienok a poskytovanie služieb súvisiacich s testovaním, laboratórnym meraním, výrobou zmesí, marketingom a technickým poradenstvom v predmetnej oblasti. Dôležitou aktivitou je budovanie  kooperácií s ďalšími inštitúciami základného výskumu a vývoja v súvislosti s predmetnými materiálmi. Spoločnosť má implementovaný systém manažérstva kvality pre oblasť „Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied“- certifikát ISO 9001:2008.

6.   

ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves

 http://www.esox.sk

Nástrojáreň a lisovňa ESOX, spol. s r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1994. Disponuje moderným strojným vybavením a vysokokvalifikovaným ľudským kapitálom. Kvalita všetkých vývojových a výrobných procesov je garantovaná certifikátom kvality podľa ISO/TS 16949:2009. Hlavným výrobným programom je design a výroba lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové lisovanie. Formy vyrábané v tejto spoločnosti môžu dosahovať max. rozmery 1000x750x700 mm a hmotnosť 5000 kg. Vo vlastnej lisovni realizuje lisovanie sériovej produkcie plastových výliskov na lisoch s uzatváracou silou 250-6000 kN.
Esox, spol.s.r.o. bol v roku 2009 jedným zo zakladajúcich členov Slovenského plastikárskeho klastra.

7.ExpediaLogo

Expedia s.r.o., Šamorín

 https://www.expedia3d.sk/sk/

Expedia s.r.o. sa zaoberá aditívnou výrobou pre priemyselné podniky a firmy. Vďaka technológiám 3D tlače dokážeme vyhovieť v akejkoľvek požiadavke na výrobu v rámci plastov, kovov a gumy. Našim zákazníkom poskytujeme služby v oblastiach ako:

 • · Prototypovanie
 • · Malo až stredno-sériová výroba
 • · Reverzný inžiniering a náhradné diely
 • · Poradenstvo v oblasti aditívnej výroby
 • · Servis a údržba 3D tlačiarní vo firmách

8.   

Chemosvit Fibrochem, s.r.o., Svit

https://www.fibrochem.sk

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem, s.r.o. je súčasťou skupiny Chemosvit. Hlavným produktom sú polypropylénové vlákna značky Prolen®, ktoré Chemosvit Fibrochem vyrába od roku 1974. Vlákno Prolen® sa využíva v poľnohospodárstve, v automobilovom, nábytkárskom a potravinárskom priemysle po celom svete, ale hlavne v textilnom priemysle, kde má vďaka svojim neobyčajným vlastnostiam, ako sú ľahkosť, termoizolácia, odvod vlhkosti využitie v športovom oblečení rôznych známych značiek. Vďaka neustálym inováciám do ponuky patrí i veľké množstvo vysokošpecializovaných vlákien, ako sú napríklad mikrovlákna, duté vlákna, antimikrobiálne modifikované vlákna so zinkom a striebrom, vlákna, chrániace pred UV žiarením, vlákna s úpravou spomaľujúcou horenie, vlákna, znižujúce retenciu kliešťa obyčajného a mnoho ďalších. Najnovším produktom budú polypropylénové vlákna z recyklovaných materiálov. Okrem vlákien Prolen®, sa spoločnosť Chemosvit Fibrochem venuje aj výrobe biodegradovateľných vlákien a vlákien získaných z prírodných zdrojov.
Spoločnosť Chemosvit Fibrochem sa od roku 2020 začala zaoberať výrobou textílií Prolen® Medical s cieľom pomôcť nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam a domovom dôchodcov predchádzať prenosu infekcií a chorôb spôsobených baktériami, vírusmi a plesňami. Textílie Prolen® Medical sú vyrobené z certifikovaných vlákien Prolen® Siltex a Prolen® Bodyfresh, ktoré sú permanentne ošetrené antimikrobiálnym aditívom na báze iónov striebra a zinku. Textílie Prolen® Medical majú antivirálne, antibakteriálne a antifungálne vlastnosti.
Od roku 1997 sa spoločnosť Chemosvit Fibrochem, s.r.o. venuje i výrobe ponožiek, v ktorých využíva hlavne vlákno Prolen® s jeho funkčnými vlastnosťami v kombinácii s inými druhmi vlákien pod vlastnými značkami Karpathia® a Folkies®.

9.   

IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno

http://www.iacgroup.com

IAC Group (Slovakia), s.r.o je svetovým dodávateľom interiérových a exteriérových automobilových systémov. Výrobné a montážne závody spoločnosti sa nachádzajú v 21 európskych krajinách. Výrobný závod v Lozorne je zameraný na výrobu interiérových dielov pre automobilový priemysel.  Jedná sa o výrobu a montáž obkladov dvier do osobných automobilov, výrobu a montáž kufrových obkladov a výrobu interiérových kožených obkladov. Spoločnosť má platné ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 16949.

10.   

ICOSA - prevádzkovateľ PlasticPortal.eu, Nitra

 http://www.plasticportal.eu/en

ICOSA spol. s.r.o. je prevádzkovateľ internetového portálu pre plastikársky priemysel na Slovensku a v Českej republike pod názvom PlasticPortal.eu. Portál pôsobí na trhu už 7 rokov a sústreďuje informácie z celej plastikárskej branže na jednom mieste. Mesačne má až 100.000 zobrazení. Na portáli nájdete  katalóg firiem s prezentáciou cca 600 firiem, aktuálne ceny polymérov, aktuality z plastikárskeho priemyslu, kompletný prehľad seminárov, riadkovú inzerciu, dopyty z branže a odborný slovník. Kvalitnou SEO optimalizáciou si portál zabezpečuje popredné miesta v internetových vyhľadávačoch. Portál poskytuje i prístup k legislatívnym predpisom a normám pri uvádzaní výrobkov na trh v SR a EU. PlasticPortal.eu má slovenskú, českú a anglickú jazykovú verziu.

11.   

Injection and tooling Engineering s.r.o., Bratislava

http://www.injectionandtooling.com

Injection and tooling Engineering s.r.o.je spoločnosť zameraná na inžiniering v oblasti vývoja vstrekovacích procesov a vstrekovacích foriem (R&D), na vstrekovanie a zlepšovanie interných procesov (Operations) a na vedenie tímov vstrekovacích a nástrojárskych oddelení (production management). V oblasti R&D sa zameriava na vývoj vstrekovacích procesov a nástrojov pre interierové a exterierové produkty od 400 do 3200 ton uzatváracej sily (150 – 3800 g), rozbeh foriem a definíciu korektívnych aktivít a časových plánov na dosiahnutie plánovanej kvality výliskov a nástrojov, dodávanie pridanej hodnoty nákupu foriem prepočtami nákladov a časových plánov na modifikácie, na tréningy v oblasti vývoja vstrekovacích procesov a v oblasti vývoja vstrekovacích nástrojov. V rámci „Operations“ sa zameriava na znižovanie nepodarkov a prestojov a na definovanie základných údajov nových projektov (layout foriem, počet kavít, uzatváracia sila, časy cyklov, materiály).

12.   

JASPLASTIK - SK, spol. s.r.o., Matúškovo

 http://www.jasplastik.sk/

JASPLASTIK-SK spol. s.r.o. je popredným výrobcom a dodávateľom plastových a polystyrénových výrobkov pre elektrotechnický a automobilový priemysel. Jasplastik-SK s.r.o. bola založená tromi partnermi, ako pobočka maďarskej firmy Jász-Plasztik s.r.o. V novembri 2002 firma získala certifikáty ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sú aj v súčasnosti platné. V roku 2007 a 2008 získala spoločnosť ocenenie najlepší dodávateľ firmy Samsung Slovakia a v roku 2008 sa stala najlepším  dodávateľom firmy Sony Slovakia, pričom získala ocenenie Excellent Supplier Award 2008. Spoločnosť JASPLASTIK-SK, s.r.o. sa zameriava na lisovanie plastov a ich následnú úpravu, výrobu expandovaného polystyrénu (EPS), tampónovanie (tampo-printing) a montáž. Svoje výrobné kapacity rozšírila v roku 2016 aj v Priemyselnom parku Sever v Nitre.

13.   

KB Components DKI s.r.o.

http://www.kbcomponents.com/index/info-slovak/

KB Components DKI s.r.o. ponúka kompletné riešenia od samotnej myšlienky až po realizáciu projektu a to použitím pokročilých plastikárskych a inžinierskych technológií. V rámci segmentu polymerov máme možnosti a know-how aby sme zdokonalili množstvo techník a materiálov.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1947 a sme hrdí, že skúsenosti, ktoré máme sú ocenené našimi zákazníkmi.  

V priebehu pár rokov sme zažili veľmi pozitívny vývoj a momentálne máme silné základy na to, aby sme mohli čeliť budúcnosti. To, čo robí našu spoločnosť spoľahlivým a zodpovedným partnerom, sú naše bohaté technické znalosti a taktiež široký záber skúseností v rôznych priemysloch. Prirodzeným rastom a akvizíciami sme dosiahli veľmi dobre vyvážené portfólio produktov a zákazníkov.

 Naša stratégia je založená na Globálnom povedomí, Technologickom leadershipe/vodcovstve a na Dokonalosti výroby.  

14.   

KMS-PT s.r.o., Prešov

https://kms-pt.sk/

Spoločnosť KMS-PT s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s výrobou foriem pre viackomponentné vstrekovanie, je pokračovateľom podnikateľského subjektu Ing. Jozef Kráľ KM-SYSTÉM, ktorý vznikol v roku 1994 a KM-SYSTÉM s.r.o. Pôsobí v oblasti spracovania plastov so zameraním na spracovanie plastov vstrekovaním s týmito činnosťami: výroba a servis foriem na vstrekovanie plastov do hmotnosti 1 200kg, lisovanie plastových výrobkov, viackomponentné lisovanie (aj z EPDM), reverzné inžinierstvo (skenovanie vytváranie 3D modelov), predaj a servis vstrekovacích strojov spoločnosti MITSUBISHI.
Na úrovni úžitkového vzoru má chránenú technológiu vstrekovyfukovania, ktorá umožňuje použiť štandardný vstrekovací stroj na výrobu dutých výrobkov. Spoločnosť KMS-PT s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008. Má tiež oprávnenie, vydané Ministerstvom školstva SR, pre pôsobenie v oblasti výskumu a vývoja.

15.   

Knudsen Plast, s.r.o., Vranov nad Topľou

 http://www.knudsen-plast.dk

Knudsen Plast má viac ako 30 ročné skúsenosti v oblasti vstrekovania plastov pre medicínsky priemysel, kde požiadavky na toleranciu a dokumentáciu sú vysoké. Ponúka výrobu v čistom alebo kontrolovanom priestore. Napriek tomu, že medicínsky priemysel je jej hlavným zameraním, ponúka svoje služby a kapacity aj zákazníkom z rôznych odvetví, kde je požadovaná vysoká kvalita výrobkov. Slovenská pobočka Knudsen Plast, s.r.o. bola založená  v roku 2007, kedy časť výroby bola presunutá z Dánska. V súčasnosti sa výroba v Dánsku zameriava hlavne na inovácie a vývoj. Knudsen Plast s.r.o. ponúka výrobu s nízkymi nákladmi so zabezpečením vysokej kvality dielov. Zameriava sa na hromadnú výrobu, montáž dielov vrátane ich zvárania a potlače. Vo firme boli vybudované projektové, ale i lokálne R&D oddelenia.

16.   

Kovorob, s.r.o.,Stropkov

 http://www.kovorob.sk

Spoločnosť KOVOROB, s.r.o. je zameraná na výrobu vstrekovacích foriem pre termoplasty a foriem pre vyfukovanie fliaš. Špecializuje sa na výrobu foriem pre oblasti automobilového, elektrotechnického, potravinárskeho priemyslu, aj zdravotníctva. Má vlastnú konštrukčnú kanceláriu.
Prevádza tiež pozáručný servis foriem, nielen vlastnej produkcie, je výhradným distribútorom normalizovaných dielov pre formy a strižné nástroje od spoločnosti FCPK Bytów.

17.    

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o., Orovnica

 http://www.mapro.cz

Spoločnosť Mapro Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2001. Zabezpečuje  predaj vstrekolisov Haitian a plne elektrických vstrekovacích strojov ZHAFIR VENUS vyrábaných v novom závode 70 km od českej hranice v nemeckom Ebermannsdorfe. Ďalej zabezpečuje predaj príslušenstva k vstrekovacím strojom, automatizáciu výroby, servis a organizovanie školení.  Roku 2015 bola spoločnosť vyhodnotená ako „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. V rámci automatizácie sa zameriava na najnovšie technológie v oblasti vstrekolisov, 6-osích robotov, kamerových systémov, vibračných podávačov. Cieľom poskytovania služieb automatizácie je zvýšiť výkon výrobných zariadení a znížiť náklady na prevádzku a údržbu. Spoločnosť tiež poskytuje vzdelávacie aktivity v oblasti plastikárskej výroby  vo vybudovanom školiacom stredisku v Orovnici. Jedná sa o teoretickú a praktickú prípravu na získanie nových vedomostí a odborných zručností v oblasti ovládania a nastavovania vstrekovacích lisov, údržby, technológie vstrekovania plastov a ovládania priemyselných robotov. Od septembra 2006 poskytuje Mapro Slovakia s.r.o. odbornú garanciu pre akreditované vzdelávacie programy v spolupráci so vzdelávaco-poradenskou spoločnosťou  A-OMEGA, s.r.o.

18.    

OLEJÁRI s.r.o., Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica

 www.olejari.sk

Firma OLEJÁRI s.r.o. vznikla v roku 2012 ako distribútor olejov a mazív na Slovenskom trhu, hlavne v oblasti priemyslu. Aktuálne zastupujeme všetky známe aj menej známe značky pôsobiace na Európskom trhu v oblasti olejov, mazív a priemyselnej chémie. K uvedeným produktom zabezpečujeme potrebný servis a starostlivosť na predĺženie životnosti jednotlivých produktov. Náš team certifikovaných tribotechnikov s dlhoročnou praxou rád pomôže vyriešiť akýkoľvek problém v oblasti tribológie.
Z nášho portfólia dodávateľov, vieme nakonfigurovať správny produkt pre Vašu aplikáciu.
Ako hovorí naše motto : Namažte sa s nami.

19.   

Remarkplast compounding, s.r.o., Vráble

http://www.r-compounding.sk/

Remarkplast compounding, s.r.o. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom compoundov, re-compoundov a regranulátov, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001 a 14001. K uspokojeniu požiadaviek kladených na rôzne koncové produkty a ich použitie ponúkame širokú škálu polymérových materiálov, ktoré si môžeme vyberať na základe súvahy o ich nákladoch a prínosoch. K našim hlavným produktovým radám patria rady compoundov, re-compoundov a regranulátov. K výrobkom štandardne dodávame materiálovú dokumentáciu, ktorá obsahuje materiálový list, bezpečnostný list a atest ku každej výrobnej šarži. Tieto produkty sú vystavované prísnym kontrolám akreditovaného skúšobného laboratória Testpolymer EU s.r.o. Vďaka tejto spolupráci sme schopní realizovať i veľmi náročné projekty podliehajúce prísnym požiadavkám na kvalitu.

20.

SELEX INDUSTRIAL, s.r.o, Šamorín

http://www.selexindustrial.sk

SELEX INDUSTRIAL, s.r.o. je obchodno-servisná spoločnosť so sídlom v Šamoríne, ktorá sa zaoberá poradenstvom, predajom a servisom zariadení pre spracovanie plastov technológiou vstrekovania. Na Slovenskom trhu firma pôsobí ako výhradný zástupca výrobcu vstrekolisov Selex spoločnosti Woojin, výrobcu pásových dopravníkov Virginio Nastri, temperačných a chladiacich zariadení Frigosystem. Pre tieto zariadenia zabezpečuje aj záručný a pozáručný servis a dodávku náhradných dielov. Firma je tiež výhradným zástupcom firmy CRC Robert, ktorá dodáva prostriedky pre údržbu a ochranu foriem.

21.   

SG tec s.r.o.,Veľké Kozmálovce

www.sgtec.sk

Spoločnosť SG tec s.r.o. bola založená dňa 24. novembra 2012, s cieľom realizovania montáží potrubných rozvodov a oceľo-vých konštrukcií v potravinárskom, nápojovom, automobilovom a farmaceuticom priemysle prevažne v EÚ. Postupom času sa spoločnosť rozširovala o ďalšie oblasti pôsobnosti montážnych prác a od roku 2014 realizuje montážne a servisné práce celosvetovo. O bohatých skúsenostiach spoločnosti SG tec svedčia referencie. Hlavným cieľom spoločnosti od jej vzniku bolo vybudovanie vlastného sídla a rozšírenie pôsobnosti o výrobu technologických zariadení a nosných oceľových konštrukcií pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Tento cieľ sa úspešne podarilo naplniť v roku 2018, kedy sa spoločnosť dňom 01.01.2018 presťa-hovala do vlastných priestorov v obci Veľké Kozmálovce. Súčasťou nového sídla spoločnosti sú tiež výrobné priestory a zváracie pracoviská. V roku 2018 spoločnosť SG tec s.r.o. úspešne prešla viacerými certifikačnými auditmi a má zavedené systémy kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 3834-2, EN 1090 EXC-2, OHSAS 18001:2007 a EN ISO 14001:2015.

22.   

SimulPlast, s.r.o., Poprad

 http://www.simulplast.com

SimulPlast s.r.o. je technicko - poradenská kancelária pre výrobcov a užívateľov plastových dielov, špecializujúca sa na oblasť vstrekovania plastov.  Klientami spoločnosti sú vývojári, dizajnéri a konštruktéri plastových  dielov, konštruktéri a výrobcovia foriem, a spracovatelia plastov.   Firma má kancelárie v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.  Je výhradným obchodným zástupcom pre Českú republiku, Slovenskú republiku (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) pre predaj a školenie simulačného  softwaru pre vstrekovanie plastov Moldex3D. Ako jediná ponúka plnohodnotnú 3D analýzu všetkých komponentov formy. Firma má tiež dlhoročné skúsenosti v oblasti polymérnych materiálov, vývoja plastových dielov, spracovateľských procesov, konštrukcii foriem. Cieľom poskytovaných služieb je znížiť náklady pri konštrukcii plastových dielov a foriem pomocou včasného odhalenia chýb dielov a problémov pri vstrekovaní ešte pred samotnou výrobou. V rámci svojich odborných služieb spoločnosť  poskytuje nasledovné služby: počítačová aj praktická optimalizácia procesu vstrekovania plastov, audit dielu/formy, komplexná počítačová analýza a optimalizácia konštrukcie plastových výliskov vrátane pevnostnej analýzy, laboratórna analýza defektov plastových výrobkov, materiálové poradenstvo. Firma tiež organizuje semináre pre technológov a nastavovačov, ako aj pre konštruktérov plastových dielov.

23  ShrinkTech logo.

SHRINKTECH s.r.o., Komárno

https://shrinktech.com

Predstavuje sa Vám spoločnosť SHRINKTECH s.r.o.

Ako skupina spoločností aktívna v celej Európe, berieme naše zodpovednosti vážne a podľa toho upravujeme aj naše aktivity. Spoločnosť SHRINKTECH bola založená ako medzinárodná spoločnosť, charakterizovaná výraznou expanziou na trhu už v prvých rokoch a doteraz sa stali súčasťou skupiny aj lokálne známejšie značky, takže silná diverzifikácia podnikov a cezhraničné aktivity poskytujú našej spoločnosti stabilitu na trhu.

Máme viac ako 25 rokov skúseností v oblasti extrudovania a vstrekovania plastov, neustále vyvíjame nové technológie, takže nateraz máme aj dostatočné skúsenosti s tvarovaným namáčaním. Naše výrobné závody sú v súčasnosti na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku máme baliacu spoločnosť. Naši odborníci neustále pracujú na zlepšovaní kvality našich produktov a na zvyšovaní úrovne našich služieb.

Naším cieľom je dosiahnuť dlhodobú konkurenčnú výhodu s vynikajúcim výkonom pred našimi konkurentmi, ktorá sa bude aj v budúcnosti vyznačovať spokojnosťou našich zákazníkov, kvalitnými výrobkami a konkurenčnými cenami.

Neustále rozširujeme náš sortiment podľa požiadaviek trhu. V súčasnosti existuje šesť hlavných skupín výrobkov pre elektroniku a jedinečné produkty pre iné odvetvia.

24.   TU KE SFSJ

Strojnícka fakulta TU v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice

http://www.sjf.tuke.sk

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí. 22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium. Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v  konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v  strojárskych podnikoch a automobilkách.

TU Kosice

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove
Bayerova 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Web: https://www.fvt.tuke.sk/

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvoria 3 ústavy a 6 katedier. Fakulta má k dispozícii dve hlavné budovy, v ktorých prebieha teoretická a praktická výučba, taktiež disponuje dvomi študentskými domovmi. Garantujeme študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia. Máme právo na habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore Strojárstvo. Neustále monitorujeme potreby priemyslu a praxe a umožňujeme tak študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax spojenú s vypracovaním ich záverečnej práce v podniku. Študenti sú prepojení s praxou, a to nie len v Slovenskej republike. Majú možnosť zapojiť sa do projektu SPICE (Student Programme of Integrated Company Education). Je to spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk. Možnosť zapájať študentov do projektových aktivít je našou prioritou. Internacionalizácia vzdelávania poskytuje široké možnosti uplatnenia slovenských i zahraničných študentov v krajinách EÚ. Fakulta disponuje modernými laboratóriami zameranými na Industry 4.0 a podporuje myšlienku „Faculty of Future“. Študenti tak majú možnosť okrem teoretickým poznatkov získať aj praktickú skúsenosť z viacerých vysokošpecializovaných laboratórií, ktoré sú na pôde fakulty.

25.   

Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/katedra-mi

Žilinská univerzita v Žiline patrí už vyše šesťdesiat rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt a osem ústavov. V roku 2013 boli Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR schválené projektové návrhy na vybudovanie Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku, ktoré vytvárajú unikátne podmienky pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity univerzity a úspešný transfer nových poznatkov a technológií do praxe. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 9 000 študentov spolu vo viac než 230-tich akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce či prepojenie s praxou. Jedným z dôkazov úspešného transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe je Cena za transfer technológií pre kolektív pôvodcov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

 

26.   

Slovenská technická univerzita, Bratislava

 https://www.mtf.stuba.sk/

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom ceny Ocenený finalista Národnej ceny SR za kva-litu 2008 v kategórii organizácie verejného sektora. Fakulta bola v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu. Cieľom Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave je, v kontexte s víziou STU, byť výskumne orientovanou a medzinárodne uznáva-nou fakultou v rámci fakúlt podobného zamerania vo svetovom meradle t.j. fakúlt, ktoré rozvíjajú moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na progresívne materiály, sofistikované výrobné technológie a priemyselné inžinierstvo, automatizá-ciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov ako aj kvalitu, bezpečnosť, environmentálne a manažérske aspekty priemyselnej produkcie.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9, 812 37 Bratislava

https://www.fchpt.stuba.sk/

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Dlhodobo je považovaná za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. História fakulty sa odvíja od školského roku 1940/41, keď bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva otvorený pre päť externých učiteľov a asi sto poslucháčov prvý akademický rok. Až zákon o vysokých školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie.
Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, vychovávajúcou inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu.
FCHPT ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku.
Fakulta sa aktívne podieľa na riešení významných rámcových projektov EU, projektov Európskych štrukturálnych fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a VA. Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta aj úzku spoluprácu s priemyslom.

27.   

Slovnaft, a. s., Bratislava

 http://www.slovnaft.sk/sk

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy, disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom. V roku 2000 sa strategickým partnerom Slovnaftu stala spoločnosť MOL Nyrt. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny - Skupiny MOL. Petrochemická divízia Skupiny MOL spájajúca nové spracovateľské kapacity a rozšírené produktové portfólio Slovnaftu a spoločnosti MOL Petrochemicals, dokáže dodať na európsky trh plastov ročne až 1,2 milióna ton polyetylénu a polypropylénu, čím sa zaradila medzi najväčších stredoeurópskych producentov polyolefínových granulátov.

28.   TechnodatLog

TECHNODAT, CAE-systémy, spol. s.r.o.

https://www.technodat.sk

„Sme spoločnosť prinášajúca skúsenosť digitálneho PLM.“ TECHNODAT poskytuje softvérové riešenia, ktoré našim zákazníkom umožňujú vytvárať skúsenosť digitálneho PLM. S úctou k ľuďom a prírode sme odhodlaní zmeniť spôsob tvorby produktov na trvalo udržateľný a máme odvahu sústrediť sa na uskutočnenie tejto zmeny. Náš cieľ dosahujeme tým, že spájame najlepšie znalosti a skúsenosti ľudí s najlepšími digitálnymi technológiami, aby sme priniesli skúsenosť s digitálnymi inováciami. Sme hrdým partnerom Dassault Systemes, ktorého poslaním je dosiahnuť nový model vývoja, ktorý rieši hlavné výzvy, ktorým čelí súčasný svet. Cieľom je poskytnúť podnikom a ľuďom platformu 3DEXPERIENCE schopnú harmonizovať produkt, prírodu a život.

 

29.   

TRK SOPK Trenčín

https://www.sopk.sk/tn

Slovenská obchodná a priemyselná komora bola založená na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z. z. Členom SOPK sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. SOPK ako poverená národná organizácia vydáva osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode, vydáva tiež unifikovaný colný doklad – karnet ATA, ktorý umožňuje dočasný vývoz na základe ručenia SOPK bez povinnosti jeho držiteľa skladať colný dlh a platiť poplatky v krajine určenia. SOPK overuje aj ostatné obchodné doklady ako obchodné faktúry, obchodné zmluvy. Vytvára tiež potvrdenia o udalostiach „ vís major“ zabraňujúcich plnenie medzinárodných obchodných zmlúv. SOPK pomáha podnikateľských subjektom presadiť sa na zahraničných trhoch, radí, ako predať tovar alebo službu efektívnejšie, pomáha pri hľadaní nových odbytísk, organizuje semináre a odborné podujatia k aktuálnym problémom podnikateľskej verejnosti, vydáva odborné publikácie. SOPK tiež pomáha pri riešení obchodných sporov, a to prostredníctvom stáleho Rozhodcovského súdu.

30.   

Ústav polymérov SAV, v.v.i., Bratislava

http://www.polymer.sav.sk/

Laboratórium polymérov založené Dr. Milanom Lazárom na prelome rokov 1962 a 1963 vytvorilo základ pre vznik Ústavu polymérov SAV v roku 1967. Ústav polymérov SAV vytvoril podmienky pre iniciovanie výskumu v oblasti polymérov, ako súčasť chemického výskumu v Slovenskej akadémii vied. V súčasnosti Ústav polymérov SAV predstavuje významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych oblastiach polymérnej chémie. Zameranie ústavu zahrňuje štyri smery: syntéza a charakterizácia polymérov, kompozitné polymérne materiály, polymérne biomateriály a molekulové simulácie polymérov. 

31.   

Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o., Trenčín

http://www.wittmann-group.com

Spoločnosť Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskej rodinnej spoločnosti Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, ktorá vyrába kompletnú paletu výrobkov pre plastikársky priemysel, so zameraním najmä na vstrekovanie plastov. Koncern Wittmann vyrába produkty od prietokomerov, cez temperačné prístroje, chladiace zariadenia, zariadenia na sušenie a dopravu granulátov – lokálne aj centrálne systémy, gravimetrické a volumetrické dávkovače, mlynčeky na plastové diely a vtoky, priemyselné 3-osé roboty (manipulátory), odoberače vtokov, IML systémy, až po vstrekovacie lisy (horizontálne stroje od mikrovstrekovania s uzatváracou silou 5t až po veľké stroje s uzatváracou silou 2 000t, vrátane vynikajúcich vertikálnych strojov v rozsahu od 40 - 270t.
Výrobné závody koncernu Wittmann sa nachádzajú v Rakúsku (Viedeň – roboty, temperačné prístroje, sušenie a doprava granulátov, Kottingbrunne – vstrekovacie lisy Wittmann Battenfeld), Maďarsku (malé rady robotov, predmontáž vstrekovacích lisov), Francúzku (mlynčeky) atdˇ.
Slovenské zastúpenie poskytuje služby pre slovenských zákazníkov v oblasti predaja, dodávok náhradných dielov a servisu produktov značky Wittmann a Wittmann Battenfeld, rovnako ako aj automatizácie, ktorú vyrába česká pobočka koncernu – Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Slovenská a česká pobočka úzko spolupracujú, aby priniesli zákazníkovi maximálne benefity či už pri kúpe zariadení, ale aj pri jeho údržbe a opravách.

32.   

https://www.zeiss.sk/

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. je medzinárodne pôsobiaca popredná technologická spoločnosť v odvetví optiky a optoelektroniky. Vyvíja a distribuuje polovodičové výrobné zariadenia, meraciu technológiu, mikroskopy, lekársku technológiu, okuliarové šošovky, objektívy pre fotoaparáty a kamery a športovú optiku . Riešenia spoločnosti neustále posúvajú dopredu svet optiky a pomáhajú formovať technologický pokrok.

ZEISS Industrial Quality Solutions

Divízia Priemyselnej metrológie je popredným výrobcom metrologických riešení. Patria sem súradnicové meracie stroje, optické a multisenzorové systémy ako aj metrologický softvér pre automobilový, letecký, strojársky, plastikársky a medicínsky priemysel. Inovatívne technológie, ako je 3D röntgenová metrológia pre kontrolu kvality, dopĺňa naše produktové portfólio.

Naše portfólio výrobkov a služieb:

 • Súradnicové meracie stroje
 • Optická metrológia
 • X-Ray systémy
 • Priemyselná mikroskopia
 • Nedeštruktívne testovanie
 • Riešenia pre CMM
 • Upínacia prípravky
 • Automatizované riešenia
 • ZEISS originálne príslušenstvo
 • Softvérové riešenia pre rôzne aplikácie
 • Servisné a aplikačné služby

ZEISS Quality Excellence Center Trnava

Jedno z najlepšie vybavených komerčných meracích centier v Slovenskej a Českej republike v rámci zákazkového programovania a merania ponúka:

 • 3D merania
 • Príprava off-line meracích programov, on-site podpora zákazníkov
 • 3D skenovanie
 • CT meranie (rozmerové analýzy, defektoskopia, porozita materiálu, analýza hrúbky steny)
 • Meranie ozubení
 • Optické a laserové merania
 • Reverzné inžinierstvo a 3D digitalizácia povrchov
 • Softvérové a Metrologické školenia –AUKOM (medzinárodne uznávané vzdelanie v oblasti 3D metrológie od operátorov výroby až po Manažérov kvality)

33.   

ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce

http://www.zkw.sk

ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, okres Topoľčany, člen skupiny Zizala Lichtsysteme Wieselburg so sídlom v Rakúsku, patrí k významným výrobcom a dodávateľom svetlometov pre automobilový priemysel. História koncernu siaha do roku 1938, na Slovensku pôsobí od roku 2006. Výrobný proces tvorí: vstrekovanie plastov (vstrekolisy Engel 50 – 650t), povrchová úprava plastov – pokovovanie hliníkom (zariadenia od Arzuffi), automatická linka vytvrdzovania plastov lakom + UV žiarením a montážne linky (jednoúčelové zariadenia – výrobné linky riadené systémom Siemens Simatic). V polovici roka 2010 bolo zriadené vývojové centrum, kde sa samostatne vyvíjajú automobilové svetlomety, pričom ide o vývoj nových produktov, t.j. nielen modifikácie existujúcich svetlometov.

34.   

Duálna akadémia z.z.p.o.

https://dualnaakademia.sk/

Duálna akadémia je moderné, plne vybavené školiace stredisko, ktoré ponúka priateľské prostredie a individuálny prístup školiteľov s dlhodobou praxou.  Kladie maximálny dôraz na reálne požiadavky z praxe, pre čo najväčšiu mieru uplatnenia sa na trhu práce. Duálna akadémia poskytuje technické a odborné vzdelávanie pre dospelých https://dualnaakademia.sk/kurzy-dualna-akademia/, rekvalifikácie, duálne a tradičné odborné vzdelávanie v 6 študijných, 4 učebných a 3 nadstavbových odboroch. Priestory učební si môžete prezrieť v našej virtuálnej prehliadke http://bit.ly/2u6ttBq.

35. Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia

https://dualnaakademia.sk/skola/

Duálna akadémia je moderné, plne vybavené školiace stredisko, ktoré ponúka priateľské prostredie a individuálny prístup školiteľov s dlhodobou praxou.  Kladie maximálny dôraz na reálne požiadavky z praxe, pre čo najväčšiu mieru uplatnenia sa na trhu práce. Duálna akadémia poskytuje technické a odborné vzdelávanie pre dospelých https://dualnaakademia.sk/kurzy-dualna-akademia/, rekvalifikácie, duálne a tradičné odborné vzdelávanie v 6 študijných a 2 učebných odboroch. Priestory učební si môžete prezrieť v našej virtuálnej prehliadke http://bit.ly/2u6ttBq

 

36.Spojená škola, Púchov

http://www.sospuchov.sk

37.SOŠ technická, Bratislava

 https://www.sostvranovska.sk

38.SOŠ Nováky

http://www.sosnovaky.sk/

Stredná odborná škola Nováky vznikla spojením dvoch stredných škôl – Strednej priemyselnej školy chemickej v Novákoch a Stredného odborného učilišťa v Novákoch.
Škola poskytuje úplné odborné vzdelanie pre žiakov v rôznych odboroch štúdia:
28 – technická a aplikovaná chémia,
29 – potravinárstvo,
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,
26- elektrotechnika.
Okrem žiakov základných škôl SOŠ vzdeláva aj dospelých a poskytuje pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov chemických a ostatných odborov v odbore 28-technická a aplikovaná chémia. Škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania. Je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre technickú a aplikovanú chémiu a Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre študijný odbor biotechnológia a farmakológia. Dlhoročne pripravuje žiakov na rôzne súťaže, stredoškolskú odbornú činnost, je organizátorom krajských kôl chemických olympiád a organizuje aj celoslovenské kolá chemickej

39. Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

http://www.soskezmarok.sk/

PROFIL ŠKOLY

S cieľom pripraviť odborníkov pre prácu a riadenie v poľnohospodárskej výrobe 1. septembra 1949 začala svoju činnosť Nižšia roľnícka škola v Kežmarku ako druhá poľnohospodárska škola tohto druhu na Spiši.
Po prechode ekonomiky na trhový mechanizmus škola prešla pomerne zložitou transformáciou, pretože súčasná škola vznikla postupným spojením dvoch kežmarských škôl a vyprofilovala sa do súčasnej podoby s poľnohospodárskym, potravinárskym a technickým zameraním. 
V zmysle novej Vyhlášky o stredných školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutím zriaďovateľa stredná odborná škola na ulici Kušnierska brána zmenila názov, ktorý obsahuje prívlastok, charakterizujúci nosné študijné a učebné odbory v rámci poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy. Na začiatku septembra nastúpili žiaci do školy už s novým názvom - STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.
Nový názov školy odráža kľúčové zamerania štúdia, preto sa budúci žiaci a ich rodičia budú lepšie orientovať a jednoznačnejšie stotožnia povolania a odborné činnosti s nosnými odbormi štúdia. Myslíme si, že aj potenciálni zamestnávatelia, sa už podľa samotného názvu tiež budú lepšie orientovať v dosiahnutom štúdiu potenciálnych zamestnancov. Urobíme všetko pre to, aby sa naša škola neprejavovala len názvom, ale kvalitnou výchovno-vzdelávacou prácou.

ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

V súčasnosti škola popri príprave poľnohospodárskych odborníkov otvára potravinárske, technické, ekonomické, veterinárne a dopravné odbory v dennej a externej forme štúdia. Škola v súčasnosti vyše 550 žiakom poskytuje odborné vzdelanie:

ŠTUDIJNÉ ODBORY - 4 roky - maturitné vysvedčenie 
2682 K mechanik počítačových sietí
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM -2 roky - maturitné vysvedčenie

2982 4 výroba potravín
3757 4 01 dopravná prevádzka
6403 4 podnikanie v remeslách a službách

ŠTVORROČNÉ A TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY – výučný list
- učebné odbory potravinárske
2978 H cukrár pekár (4 roky)
2977 H cukrár kuchár (4 roky)
2956 H mäsiar lahôdkar (3 roky)
2964 H cukrár (3 roky)

Začíname tradíciu mliekarského školstva pod Tatrami a v tejto súvislosti od školského roku 2017-2018 zabezpečujeme štúdium v trojročnom učebnom odbore 
2987 H BIOCHEMIK 01 MLIEKARSKÁ VÝROBA formou DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
v spolupráci s firmou Tatranská mliekareň, a. s. s možnosťou okamžitého nástupu do zamestnania po skončení štúdia.

- učebné odbory TECHNICKÉ
2487 H autoopravár 
4524 H agromechanizátor, opravár

Praktická príprava prebieha v školských dielňach a na zmluvných pracoviskách

DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY 
4579 F lesná výroba
3161 F praktická žena
3686 F stavebná výroba 
3383 F spracúvanie dreva
2982 F potravinárska výroba
2487 F technické služby v autoservise

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA
Podnikanie v remeslách a službách – 2 roky – maturitné vysvedčenie
Autoopravár – 1 rok – výučný list
Cukrár – 1 rok – výučný list
Kuchár – cukrár – 2 roky – výučný list

 


Mediálni partneri: