SPK – služby a produkty

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

  • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
  • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
  • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
  • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

  • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
  • Zborníky z odborných konferencií
  • Reklama na webovej stránke SPK
  • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
  • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
  • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE


Mediálni partneri: