Aktuality - archív

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, 23.4.2024, NITRA

Pozývame všetky členské spoločnosti Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) , sympatizantov, spolupracovníkov, ako aj ostatných hostí 23.4.2024 do Nitry, na riadne Valné zhromaždenie V tomto roku oslávi Slovenský plastikársky klaster svoje 15.narodeniny. Pozvánka.

chemday

Po úspešných ročníkoch veľtrhu firiem na ChemDay pokračuje tento veľtrh aj v roku 2024. Pozývame Vás na šiesty ročník veľtrhu s názvom ChemDay 2024,  ktorý bude konať dňa 19.3. 2024, na STU FCHPT Bratislava.
ChemDay je podujatím, ktoré prináša výhody nielen študentom, ale aj uznávaným spoločnostiam, ktoré sa na ňom zúčastňujú. Hlavným cieľom je predstaviť slovenské a české chemické firmy a závody, kde študenti môžu nájsť prax a uplatnenie.

Krátke videá z minulých ročníkov ChemDay nájdete na webovej stránke

http://chemday.chemfchpt.sk/ . V prípade záujmu do 27.2.2024 prosíme o vyplnenie formulára: [ https://forms.gle/BoCoDuajouZHuSCK6 ]

 konferencia klastrova

Pozývame všetkých, ktorí by chceli spolupracovať s klastrovými organizáciami, alebo by chceli zistiť čo klastrové organizácie v SR sú na 2. Národnú klastrovú konferenciu11.-12.3.2024, Trnava.

Viac o programe:
https://www.inovujme.sk/sk/2-narodna-klastrova-konferencia#program

Zástupca Slovenského plastikárskeho klastra, bude vystupovať v panelovej diskusii v prvý deň konferencie v témach o poslaní a úspechoch SPK, zameranie SPK na spoluprácu, špecializáciu a globálnom vplyve na odvetvie. Aj v druhý deň konferencie v panelovej diskusii sa bude zástupca SPK zameriavať na dôležitosť medzinárodných sieti.

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

  • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
  • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
  • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
  • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
  • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONFERENCIA COINTT, 24.-25.10.2023, HOTEL SAFFRON, BRATISLAVA

COINTT 1280x720

Pozývame Vás na 4. ročník konferencie COINTT, ktorá sa uskutoční v Bratislave 24. a 25. októbra 2023. Uvedená konferencia je rozšíreným formátom predošlých 9 ročníkov konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované transferu technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciám a podpore podnikania. Jeho obsah tvoria 3 hlavné tematické okruhy: COOPERATION, INNOVATION a TECHNOLOGY TRANSFER.

Pozvánka a registrácia: TU

Videopozvánka:

https://www.youtube.com/watch?v=VCdgmzPAntY

Banner a stránka podujatia: TU

Banner polymer meeting 001

POLYMER MEETING 15 SA USKUTOČNÍ 4.-7.9.2023 V BRATISLAVE.

–  Informácie https://pm15.sav.sk/

Táto konferencia je pokračovaním konferencií organizovaných v 2-ročnej frekvencii, ktoré vznikli pred cca 25 rokmi ako forum Polymer Meeting medzi Rakúskom a Slovinskom, neskôr sa premenovali na ASPM (Aus- trian-Slovenian Polymer Meeting), s rozšírením na DVSPM
(Danube Vltava-Sáva Polymer Meeting). Vždy sa jednalo o veľmi kvalitnú medzinárodnú konferenciu. Minulý rok na Polymer Meeting 14 v Grazi bolo so súhlasom STU a ÚP SAV navrhnuté zorganizovať ďalšiu konferenciu v tejto sérii v Bratislave

Obe konferencie dávajú možnosť prezentovať slovenskú polymérnu vedu a priemysel. S počtom účastníkov a rozsahom zastúpených krajín z Európy, Ameriky, Ázie atd. sa radia medzi veľké odborné podujatia

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPK,  22.6.2023, HOTEL MIKÁDO NITRA

logo SPKVážení členovia SPK, v súlade s čl. IX ods. 2 Stanov záujmového združenia právnických osôb - si Vás dovoľujeme pozvať na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2023 (štvrtok) o 9:30 hod. v konferenčnej miestnosti hotela MIKADO v Nitre, Hollého
11, 949 01 Nitra. Registrácia účastníkov bude od 9-9,30 hod.
SPK pozýva na riadne valné zhromaždenie aj hostí, vítaní sú aj sympatizanti a spolupracujúce organizácie.
Pozvánka: TU 
Pre registráciu využite link: TU 

CmR Kosice event banner

PRVÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KLASTROVÁ KONFERENCIA  A MEDZINÁRODNÉ PODUJATIE „CLUSTERS MEET REGIONS“ (KOŠICE, KULTURPARK, 29.-30.3. 2023)

SPK pozýva všetkých záujemcov o nadviazanie spolupráce so zahraničnými a slovenskými partnermi na akciu, na ktorej sa budú prezentovať nie len slovenské a zahraničné klastrové organizácie, ale aj firmy a organizácie zo SR aj zahraničia. Podrobný program podujatia Vám prinesieme začiatkom februára 2023. Okrem prezentácie slovenských klastrových organizácií a ich praktických príkladov výstupov ich práce a sieťovania, vystúpia aj zástupcovia príslušných organizácií a orgánov štátnej správy a úradu vlády SR. Na podujatí prvého dňa bude hneď na úvod odovzdané „Posolstvo účastníkov Prvej slovenskej národnej klastrovej konferencie predsedovi vlády SR a ministrovi hospodárstva SR“, ktoré skoncipovali slovenské klastre s cieľom zvýšenej podpory aplikovaného výskumu v SR a s aktívnou možnosťou zapojenia slovenských klastrov do tohto procesu. Prvý deň poobede bude venovaný téme „Clusters meet Regions“ a bude za účasti eurokomisára Bretona, podpredsedu vlády Ukrajiny, predsedu vlády SR, predsedu Košického samosprávneho kraja  a predsedu regiónu Ľvov. Druhý deň bude venovaný témam transferu poznatkov, príklady dobrej praxe cezhraničnej spolupráce, a predstaveniu európskej platforme ECCP. Celé podujatie bude ukončené „Matchmaking“ podujatím klastrov SK, CZ, HU, PL a Ukrajiny. V poobedňajších hodinách budú realizované exkurzie do vybratých podnikov.

Program stiahnete TU.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU  COINTT 2022

Pozývame Vás na konferenciu COINTT 2022, ktorá sa uskutoční 18.-19.10.2022 v Bratislave. COINTT je najväčšie podujatie na Slovensku venované téme transferu technológií. Nosnou témou tohto ročníka je Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

Viac informácií, program a vystupujúcich si môžete pozrieť na: https://cointt.sk/

Účasť na podujatí je bezplatná k účasti je potrebné registrácia na stránke https://cointt.sk/registracia/

INFORMÁCIA O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPK, 16.6.2022, NITRA

logo SPKSlovenský plastikársky klaster informuje členov, že na 16.6.2022 do Nitry zvoláva svoje riadne valné zhromaždenie v roku 2022. Oficiálna pozvánka členom je už priebežne distribuovaná. SPK plánuje svoje valné zhromaždenie realizovať prezenčnou formou.  Zároveň členov aj nečlenov SPK informujeme, že po ukončení neverejnej časti valného zhromaždenia bude akcia pokračovať  prezentáciami a diskusiou z tematických okruhov: Inovácie a Energie. Komplexný program valného zhromaždenia si môžete prezrieť v pozvánku TU. Súčasťou pozvánky je aj online prihláška (dolná časť pozvánky).

INFORMÁCIA O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPK, 29.6.2021, NITRA

Slovenský plastikársky klaster informuje členov, že na 29.6.2021 do Nitry zvoláva svoje riadne valné zhromaždenie v roku 2021. Oficiálna pozvánka členom bude distribuovaná v priebehu mesiaca máj 2021. SPK plánuje svoje valné zhromaždenie realizovať prezenčnou formou. Preto očakáva aktuálne informácie ohľadom uvoľňovania opatrení v rámci situácie COVID-19.
Zároveň členov aj nečlenov SPK informujeme, že po ukončení neverejnej časti valného zhromaždenia bude akcia pokračovať seminárom na tému „RECYKLÁCIE“. Aktivita bude súčasťou cyklu seminárov pod názvom „Keď plastový odpad nie je odpad“. Podrobný program už 3.série seminárov bude súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie.

Pozvánka na Valné zhromaždenie SPK TU.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPK, 30.6.2020, HOTEL MIKADO VNITRE

logo SPKV súlade s čl. IX ods. 2 Stanov záujmového združenia právnických osôb - Slovenský plastikársky klaster, si dovoľujeme pozvať členské firmy SPK nariadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa30.6.2020 (utorok)o 9:00 hod. v konferenčnej miestnosti hotela MIKADO v Nitre, Hollého 11, 949 01 Nitra.
Okrem prerokovania a schvaľovania základných dokumentov z roku 2019 a schvaľovania dokumentov na rok 2020 si budú môcť účastníci z členských firiem SPK, ako aj hostia vypočuť zaujímavé prednášky z oblasti využitia biodegradovateľných polymérnych materiálov, stratégiu pre biokompozitné materiály atď.

Pozvánka

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE  SPK, 23.5.2019, HOTEL MIKADO NITRA

vyrocna sprava 2018 SPKV hoteli Mikádo v Nitre sa 23.5.2019 stretlo 33 účastníkov z 22 členských firiem, aby sa v rámci Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK)  osobne a obchodne lepšie spoznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivít na rok 2019 a Výročnú správu za rok 2018. Zasadanie Valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostné, pretože SPK slávil svoju desaťročnicu fungovania. Ing. Tibor TekeĽ,  ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili. Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia o subjekty s inou právnou formou a  startupy. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

P5231801  P5231839

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (SPK) 21.6.2018, NITRA

Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK) sa v Nitre zúčastnilo 17 členov oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z celkového počtu 33 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK. Ak by sme to vyhodnocovali celkovo, tak na VZ 2018 sa zúčastnilo 24 účastníkov z 17 členských firiem SPK, 27 účastníkov z 18 organizácií, inštitúcií a firiem, z toho 2 účastníci zo zahraničia /City of Wolverhampton College, UK/). Na VZ SPK 2018 prijali pozvanie zástupcovia z SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, z Obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva, z Bratislavy a zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Väčšina hostí participovala na prezentáciach a riadenej diskusii. SPK má snahu v rámci riadneho VZ vždy pripraviť pre svojich členov aj zaujímavé témy k diskusii, a tak už počas VZ riešiť niektoré dosť zložité otázky z komplexnejšieho pohľadu. Viac informácií môžete získať v tomto článku.

  

PREZENTÁCIA SPK  NA KONFERENCII „OD PROGRAMU ERAZMUS K ERAZMUS+“, 26.9.2017, BRATISLAVA

logo sk erazmusPri príležitosti 30 výročia programu ERAZMUS + pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe bola pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovaná slávnostná medzinárodná konferencia, kde v panelovej diskusii pod názvom „Projektová spolupráca – podpora rozvoja inštitúcií aj jednotlivcov“ vystúpila výkonná riaditeľka SPK.  SPK sa takto mohol podeliť so svojimi projektovými skúsenosťami s ostatnými účastníkmi. Prispel aj svojim „príbehom“ do brožúrky príbehov, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/doc/Brozura_30_rokov.pdf

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (NITRA, 14.6.2017)

Dňa 14.6.2017 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretlo 31 účastníkov z 21 členských firiem SPK. Títo zastupovali 70 % všetkých členov SPK. Veľkú skupinu tvorili aj hostia a sympatizanti SPK, ktorých bolo 26 zo 17 organizácií a firiem. Členov SPK teší, že o dianie v SPK, ako aj o pripravované aktivity prejavilo záujem aj 8 nečlenských firiem, a tiež rôzne štátne a verejné inštitúcie, ako je SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenská inovačná a energetická agentúra, British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava Štátny inštitút odborného vzdelávania.  V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2016,  návrh plánovaných aktivít na rok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2017 a vypočuli si aj Správu o hospodárení za rok 2016. Podstatnou časťou zasadania Valného zhromaždenia SPK v roku 2017 bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov, spoluprácu vysokého školstva a firiem, na spoločné medzinárodné podujatia, ktoré SPK pre svojich členov organizuje v 2. polroku 2017. Rezonovala aj téma medzinárodného sieťovania (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Dôležitým praktickým výstupom diskusie, bolo zostavenie Pracovnej skupiny pre vytvorenie nového študijného odboru v rámci Duálneho vzdelávania, ktorý by odzrkadľoval reálne požiadavky firiem zo SR ale aj štandardy zo zahraničia.  Pracovná skupina začala svoju činnosť hneď po svojom formovaní, už v rámci tretej časti (neformálnej) Valného zhromaždenia, počas ktorej si mohli účastníci vymieňať skúsenosti a kontakty. V tejto neformálnej časti sa analyzovali aj témy pre ďalší ročník semináru Trendy v plastikárskom priemysle, ako aj bol prezentovaný výukový software PICAT II, vhodný pre odbornú prípravu zamestnancov firiem.  Podporou vnútorného sieťovania boli aj prezentačné materiály členských firiem SPK umiestnené v priestoroch Valného zhromaždenia. Ukončením tejto neformálnej časti Valného zhromaždenia bol spoločný obed. Členovia SPK prejavili odhodlanie riešiť spoločne problémy, ktoré v rámci prítomnosti, ale aj budúcnosti trápia plastikársky priemysel. 

NADVIAZANÁ SPOLUPRÁCA S VYDAVATEĽMI ODBORNÝCH ČASOPISOV V ČESKEJ REPUBLIKE

Slovenský plastikársky klaster po realizácii MSV v Brne nadviazal spoluprácu s vydavateľom časopisu Automobil Industry www.automobilindustry.cz a Plastics Production www.plasticsproduction.cz S vydavateľom začal spolupracovať na distribúcii časopisov pre svojich členov.

Slovenský plastikársky klaster začal aj aktívnu spoluprácu s vydavateľom ďalších dvoch zaujímavých informačných médií:

Časopis

Svět plastů – odborný časopis etablovaný v českom plastikárskom segmente. „Opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a znásobte komerční dopad vaší prezentace“http://www.svetplastu.eu

logo TECHnews

TECHnews – vychádza každé 3 týždne vo formátu PDF, je distribuovaný v rámci plastikárskeho segmentu a technológií s ním súvisiacich, na 1500 striktne vyselektovaných, menovitých, konkrétnych mailových adries kompetentných osôb. „Publikovanie krátkych tlačových správ, noviniek, aplikácii je ZDARMA, rozsiahlejšie materiály po dohode“.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA

22.6.2016 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretli zástupcovia členských firiem SPK, hostia a sympatizanti. V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2015,  návrh plánovaných aktivít na rok 2016 a 1. polrok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2016 a vypočuli si aj správu o hospodárení za rok 2015. Podstatnou časťou zasadania valného zhromaždenia bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov a gumy, znižovanie nákladov v oblasti nákupu elektriny a surovín, sieťovaniu medzi firmami v SR, ale aj na medzinárodný networking, ďalej bola zameraná na nástroje, ktoré môžu podporiť obchod a nadviazanie nových výrobných kontaktov (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Ku kvalite riadenej diskusie prispeli aj hostia z organizácií ako je SARIO, AZZZ, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora atď. Na záver valného zhromaždenia mali možnosť členské firmy nadviazať kontakty s hosťami, ale aj firmami, ktoré sa zatiaľ radia k sympatizantom SPK. Po neformálnom networkingu nasledoval spoločný obed. 

  

4.11.2015 SA V NITRE KONALO VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (VZ)

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 16 oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z 22 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK.
Valné zhromaždenie otvorila PhDr .Katarina Ikrényiová, člen prezídia SPK poverená operatívnym riadením SPK do konca rok 2015 a Ing. Tibor Tekeľ, predseda prezídia SPK privítal všetkých prítomných a tiež nových členov SPK. Predseda prezídia SPK, predniesol informácie z činnosti SPK v roku 2014, a zároveň predniesol aj niektoré informácie o činnosti z roku 2015, ktoré mali členovia SPK zverejnené v spravodaji PLASTER 1/2015, a 2/2015.
Členovia valného zhromaždenia boli oboznámení so závermi a uznesením Prezídia SPK zo dňa 9.9.2015, otvorila diskusiu k novým aktivitách roku 2015. Do diskusie o kvalite a kvantite ľudských zdrojov, duálnom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní sa zapojilo niekoľko členov SPK. Prítomní boli informovaní aj o niektorých pripravovaných projektoch, v ktorých SPK je už ako partner zapojený (EU projekt s partnerským Plastikárskym klastrom Zlín) a projekty podpory klastrovým organizáciám cez MHSR.

 

NÁKUP/ EINKAUF/ PURCHASING - PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI FIRIEM V SR PP-2013-013

Cieľom projektu je transfer vzdelávacích programov zo Švajčiarska v oblasti nákupu. SPK má v projekte nezanedbateľnú úlohu, a to ako pri výbere lektorov a trénerov, pri testovaní a overovaní kvality vzdelávacích programov, pri adaptácii učebných programov a pri tvorbe Marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR. Projekt sa začal v decembri 2013 a bude ukončený v januári 2015. Kurz „Odborný pracovník/čka v nákupe“ ponúkne SPK v priebehu mesiaca mája aj svojim členských firmách, ktoré tak budú môcť ako prvé absolvovať certifikovaný vzdelávací program v  slovenskom jazyku, transferovaný od Švajčiarskeho zväzu pre nákup a materiálové hospodárstvo – procure.ch.

Pracujete v oblasti nákupu už dlhšie obdobie a máte pocit, že by ste sa chceli ako lektor podeliť so svojimi skúsenosťami, neváhajte kontaktovať SPK, ktoré Vám zaradí do zoznamu pre výber lektorov. Požiadavky na lektora TU


Mediálni partneri: