Founding members

Slovak Plastic Cluster (SPK) was found through Founding agreement from the 13th of March 2009 and approval of the Statutes by the 5 founding members. SPK became legal entity after the Decision of District office in Nitra, Departement of general internal administration under number 1/2009.

founders:

Stredná odborná škola
Dvorcianska 629
949 05 Nitra
ICO: 42114985
Zastúpená: Ing. Olga Hodálová, riaditelka

VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
ICO: 34102230
Zastúpená: Doc. Ing. František Mátel, CSc, predseda predstavenstva

A-OMEGA, s. r. o.
Bernolákova 1/A
901 01 Malacky
ICO: 35937599
Zastúpená: PhDr. Katarína Ikrényiová, konatelka

ESOX, spol. s. r. o.
Uhorská Ves 171
032 03 Liptovský Ján
ICO: 31603262
Zastúpená: Ing. Tibor Tekel, konatel

Unomedical s. r. o.
Priemyselný park 3
071 01 Michalovce
ICO: 36597384
Zastúpená: Aleksej Siapitch, splnomocnenec


Mediálni partneri: