Aktuality

AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2023, 24.-25.10.2023, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

automotive

Pozývame Vás na tradičné podujatie, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Podujatie  je určené pre dodávateľov a subdodávateľov nielen zo sektoru automotive. Ide o najväčšie automotive podujatie v Čechách a na Slovensku. Využite možnosť stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s významnými predstaviteľmi firiem z regiónu.

Termín: 24. - 25. október 2023

Miesto: NH Collection Olomouc Congress, Česká republika

Registrácia: www.ceeautomotive.eu. SPK je mediálnym partnerom podujatia, členovia SPK môžu získať promo kód na zľavu z ceny na podujatie.

POZÝVAME VÁS NA MEDZINÁRODNÉ VEĽTRHY

Fakuma

Pozývame Vás na popredné svetové odborné podujatie, ktoré je zamerané na priemyselné spracovanie plastov a kde prezentuje svoj medzinárodný sortiment takmer 1500 vystavovateľov.  Fakuma ponúka komplexný prehľad o všetkých technológiách. Všetky zainteresované strany netrpezlivo očakávajú nový impulz od popredného svetového veľtrhu pre priemysel vstrekovania plastov. S veľkou inovačnou silou a dynamikou v kombinácii s prakticky orientovaným formátom veľtrhu sa prémiové podujatie pre oblasti technológie vytláčania, tepelného tvarovania a 3D tlače zameria predovšetkým na obehové hospodárstvo.

Veľtrh sa bude vo veľkej miere venovať energetickej efektívnosti, udržateľnosti, recyklovateľnému dizajnu a riešeniam založeným na AI. Dôležitým cieľom Fakumy je prezentácia spracovania plastov v inteligentne prepojenej továrni zajtrajška.

Fakuma je jedinečné obchodné stretnutie – v neposlednom rade na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, získavanie nových zákazníkov a na výmenu nápadov s obchodnými partnermi, študentmi a inštitútmi. Fórum vystavovateľov so špičkovými odbornými prezentáciami tiež poskytne inšpiratívny impulz pre všetky relevantné témy.

Sledujte na LinkedInwww.linkedin.com/company/fakuma-messe/

Prihláste sa na odber noviniekwww.schall-messen.de/en/services/news-service/

Webová stránkawww.fakuma-messe.de

POZÝVAME VÁS NA MEDZINÁRODNÉ VEĽTRHY

veltrh2023

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe. Návštevnosť je vysoko odborná, takmer osemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému manažmentu. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Nosným odborom je tradične obrábanie a tvarovanie.

Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a Digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. Medzi ďalšie zvýraznené témy patrí cirkulárna ekonomika - nakladanie s materiálnymi zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja, a adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom. Súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program zložený z odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

V roku 2023 sa MSV zameria na sedem kľúčových tém, ktoré hýbu súčasným priemyslom a sú dôležité aj pre jeho budúcnosť.

„CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING 2023“, 19. – 20.9. 2023, BUDAPEŠŤ, HUNGARY

plasticmeeting

SPK ako mediálny partner podujatia „CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING 2023 pozýva slovenské firmy na toto podujatie do Budapešti, ktoré sa uskutoční 19-20.9.2023 v Eiffel Art Studios.

Môžete očakávať : B2B Live Polymer Market / Machinery Exhibition / Recycling Conference

Pripojte sa k 1. podujatiu v oblasti plastikárskeho priemyslu v regióne strednej Európy. Realizujte obchodné stretnutia v oblastí polymérov, plastov a technológií na jednom mieste, efektívne počas 2 dní, získajte z „prvej ruky“ informácie o recyklačnom priemysle (regionálne aj z maďarského trhu). Príďte na podujatie, kde sa stretávajú aktívni hráči plastikárskeho priemyslu stredoeurópskeho regiónu.

Pripravené sú 3 obchodné sekcie pre úspešnú účasť na tomto podujatí: 

 • B2B LIVE POLYMER MARKET - osobné stretnutia medzi dodávateľmi a klientmi
 • STREDOURÓPSKA RECYKLAČNÁ PERSPEKTÍVA - konferencia
 • PLASTOVÉ STROJE & TECHNOLÓGIE - výstava

Informácie o CEE na webe: https://www.plasticsmeeting.com/

Pozrite si pozývacie video: https://youtu.be/gPXLUqWMmiE

Registrácia: https://www.plasticsmeeting.com/signup

Partneri CEE

  partneri


 

 SIEŤOVANIE A KLASTROVANIE – šírenie myšlienok a ich realizácia je cieľom každého klastra

SPK informuje že v priebehu novembra 2022 bolo natočené prezentačné video o myšlienke sieťovania a klastrovania v rámci plastikárskeho a pridružených odvetví.

Viď link: https://www.youtube.com/watch?v=V5qS2OhRUY8 

AKÉ SÚ AKTUÁLNE PONUKY SPK PRE ČLENOV AJ NEČLENOV SPK

TRÉNING PODPORY INOVAČNÉHO MYSLENIA A SPOLUPRÁCE NA INOVAČNÝCH ÚLOHÁCH  

SPK ponúka pre firmy zaujímavé tréningy v rozsahu 5 hodín denne. Neveríte, že sa dá prostredníctvom tréningu v rozsahu 5 hodín niečo naučiť ? Tak to musíte s nami skúsiť, ako to už počas projektu skúsilo viacero firiem.

Realizujeme ich v prostredí firmy, pri minimálnom počte 6 a maximálnom počte 9 účastníkov. Firma si môže vybrať z niekoľkých modulov. Účastníci môžu získať tiež tréningový materiál (všetky moduly) v e-podobe (216 stranová Príručka, 72 stranová brožúra - Praktické cvičenia). Tak isto môžete získať jeden set kartovej hry, vyvinutej výlučne pre tieto typy tréningov. Kartovú hru si následne môžete „hrať vo firme“ a využívať ju pre rôzne typy interných školení, pracovných porád atď... V rámci tréningu bude predstavený aj on-line nástroj na hodnotenie situácie v oblasti riadenia inovácií vo vašej firme. Podľa toho, ktorá oblasť pre firmu vyjde ako najmenej rozvinutá, môže byť k tomu pripravená ponuka tréningu. Každý tréning je presne smerovaný na jeden (poprípade dva) moduly, ktoré vyjdú pre firmu ako najpotrebnejšie.

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci z oddelenia vývoja, výroby (technológovia), kontroly, logistiky, ekonomického oddelenia, vítaný je aj najvyšší top manažment. Široké pokrytie ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú alebo mohli podieľať na inovačnom procese vo firme. Zastúpenie zamestnancov z rôznych oddelení, spojených prácou na vývoji inovácií je záruka kvalitného tréningu. Viac informácií This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

InCluNet – Podpora sieťovania organizácií v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach - ITMS2014+: 313012ANZ6

EU

DATABÁZA EXPERTOV – PONUKA ZRUČNOSTÍ, SKÚSENOSTÍ A POTENCIÁLU RASTU

Od septembra 2022 začal SPK spolu s dodávateľom služby informačnú kampaň o tvorbe Databázy expertov. Databáza expertov bude slúžiť firmám, ktoré potrebujú rozbehnúť nový projekt alebo inováciu. K týmto procesom ale potrebujú odborníka z nových oblastí, ktoré nedokážu vlastnými zamestnancami zabezpečiť. V Databáze sú registrovaní odborníci a technici, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí spracovania plastov a pridružených odvetví. Využite zatiaľ túto bezplatnú možnosť a buďte prví, ktorí sa do našej databázy zaregistrujú.

Tento produkt je dizajnovaný úplne inou metódou ako všetky pracovné portály, kde si ľudia hľadajú zamestnanie a poskytujú životopis. V našej databáze odborníci ponúkajú svoje zručnosti, vedomosti, skúsenosti a svoj potenciál vhodný pre plastikársky priemysel a jemu pridružené odvetvia.

Ak sa cítite byť v tejto oblasti skúsený a máte záujem poskytnúť svoje vedomosti a zručnosti pre inovatívne projekty zamestnávateľov a zároveň sa chcete stále učiť nové veci, tak ste tá správna osoba, ktorej registrácia by v databáze nemala chýbať.
Ak chcete našu databázu vyskúšať pozrite si: https://experts.plasticportal.eu/

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

 • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
 • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
 • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
 • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

 • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
 • Zborníky z odborných konferencií
 • Reklama na webovej stránke SPK
 • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
 • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
 • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

 • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
 • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: