Aktuality

EXTRATEX - Virtual ClusterXchange Programme JANUÁR 2021

Extratex

„KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD 2“, 19.10.2020, ONLINE

V pokračovaní úspešného seminára, ktorý spoluorganizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenský plastikársky klaster sa budú prezentovať študenti 2. ročníka II. stupňa štúdia na Ústave prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU Bratislava, ktorí si pre vás pripravili veľmi zaujímavé prezentácie v oblasti zhodnocovania odpadových materiálov, radi by sa Vám prezentovali, poukázali na svoje rozsiahle vedomosti, ale predovšetkým by vás radi oslovili aj ako potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Nenechajme si odborne zdatných a zanietených študentov odísť do zahraničia. V rámci akejkoľvek krízy vždy to boli odborníci - špecialisti, ktorí posúvali firmy dopredu. Ďalšie informácie a registrácia TU.

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU, 29.10.2020, ONLINE

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom a regionálnymi komorami SOPK pripravuje pre slovenské a rakúske spoločnosti a dodávateľov špecifických služieb z odvetvia výroby a spracovania plastov, strojárstva, spracovania kovov, ďalší (už deviaty) ročník : Rakúsko - slovenskej kooperačnej burzy, ktorý sa uskutoční 29.10.2020 v ONLINE forme. Tradičná b2b burza pre strojárske, kovospracujúce a plastikárske podniky sa tento rok uskutoční už po deviatykrát.

Záväzná registrácia prebiehav termíne 27.9. - 18.10., kde si slovenské firmy môžu už priamo vyberať rakúskych partnerov na B2B rozhovory.Záväznú registráciu môžete vykonať prostredníctvomformuláru TU.

Bližšie aktualizované informácie o podujatí sú k dispozícii na stránke podujatia TU

Aktuálny program podujatia: TU

DUTCH-SLOVAK ONLINE B2B MEETINGS 2020 (19.-20.11.2020), ONLINE

Pozývame Vás na podujatie, ktoré je organizované 3 partnermi (holandským partnerom KVK, slovenským partnerom SARIO a SBA) Slovenský plastikársky klaster danému podujatiu vykonáva promo podporu https://dutch-slovak-online-b2b-meetings.b2match.io/contact
Počas online stretnutí, ktoré si účastníci sami naplánujú majú možnosť urobiť prvý krok k nadviazaniu úspešných bilaterálnych partnerstiev. Online B2B stretnutia sú v súčasnosti jedným z najefektívnejších nástrojov pri hľadaní zahraničných partnerov.
Podujatie je vhodné pre všetky firmy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa vo svojej činnosti venujú trvalo udržateľnému podnikaniu a pohybujú sa v oblastiach ako:

 • Automobilový priemysel
 • Chemický priemysel
 • Medicínske vybavenie
 • Elektrické zariadenia
 • Telekomunikácie
 • Obalové materiály
 • Plasty

Registrácia otvorená do: 20.11.2020
Miesto: virtuálne
Poplatky: zdarma

Viac informácií:https://dutch-slovak-online-b2b-meetings.b2match.io/

SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020, 18-20.11.2020, TALIANSKO (virtuálne)

Príležitosť na „virtuálne“ stretnutie s manažérmi spoločnosti, výskumníkmi a verejnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti inteligentnej výroby a priemyslu 4.0.
SPIN - Innovation Business Support - partner v regiónoch Basilicata a Kalábria v EEN v Taliansku organizuje v spolupráci s partnermi Enterprise Europe Network a EXTRATEX medzinárodného projektu, v ktorom je Slovenský plastikársky klaster (SPK) partner.
Termín: 18. - 20.11.2020
Sektorové zameranie: Digitálne dvojča, Priemyselný internet vecí, Aplikácie virtuálnej / rozšírenej / zmiešanej reality v priemysle, Analýza „BIG DATA“, Kybernetické fyzikálne systémy, Autonómne roboty, Umelá inteligencia a učiace stroje pre priemyselné aplikácie, Aditívna výroba, Kybernetická bezpečnosť a cloud, Rozhrania človek-stroj, Spolupráca človek-stroj, Prediktívna údržba, Integrácia systémov, Autonómna výroba.

Ak si chcete nájsť vhodných partnerov na rokovania, je potrebné urobiť registráciu v predstihu. Bezplatne sa zaregistruje na www portáli akcie
https://smm2020.b2match.io/signup
Upozorňujeme, že všetci noví účastníci musia pred aktiváciou profilu v on-line katalógu pri registrácii uviesť aspoň jednu trhovú príležitosť v sekcii "Marketplace".

Za účelom identifikácie príslušnosti k SPK treba zvoliť v karte "SETTINGS" podpornú organizáciu siete EEN, ktorým je pre SPK, členská firma Slovak Chamber of Commerce and Industry ". Po Vašej registrácii si Vás dovoľujeme požiadať o krátku informáciu, že ste registrovaný a zaslať ju na email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viac informácií na: https://smm2020.b2match.io/

INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIALS IN AUTOMOTIVE PMA 2020 & THE 24TH SLOVAK RUBBER CONFERENCE SRC 2020, 16-18.9.2020 , BRATISLAVA

Medzinárodnú vedeckú konferenciu o kaučuku „Slovenskú gumárenskú konferenciu“, organizoval každoročne Výskumný ústav gumárenský v Matador Púchov. Od roku 2005 sa toto tradičné podujatie koná v rámci Medzinárodnej konferencie o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle. 
Termín:16.-19. 9. 2020
Miesto: Hotel Gallery Central, Metodova 4, 82108 Bratislava, Slovakia
Rozsah konferencie: Plasty a materiály na báze gumy pre aplikácie v automobilovom priemysle.
Témy:
• Materiály na báze plastov pre exteriér a interiér - použitie a recyklácia
• Nové polyméry, kompozity a hybridné materiály
• Termoplastické elastoméry
• Prísady a modifikátory pre plasty a gumu
• Životné prostredie a ekologické technológie
• Materiály a technológie pre výrobu preumatík a výrobky z gumy
• Pokroky v testovaní polymérnych materiálov 
Ďalšie informácie môžete získať:http://www.pma.sav.sk/index.html

Aktualizovaný program konferencie TU

Registrácia na konferenciu je na web stránke konferencie www.pma.sav.sk možná až do 6.9.2020.

Informácia o projekte člena SPK : H2020 - NewEx projekt na Technickej univerzite v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta je jedným z riešiteľov projektu H2020. Posilnenie výskumu a didaktických schopností výskumných kolektívov, získanie nových skúseností a schopností v oblasti navrhovania plastifikačných systémov výrobných strojov a prípravy zmesi kompozitných a nanokompozitných materiálov je cieľom medzinárodného projektu GA-2016-734205 NewEx realizovaného v rámci programu Horizont 2020 Research & Innovation Framework Programme of European Union, Marie Sklodowska Curie Action, Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Riešiteľský kolektív je zložený z organizácií, ktoré zastupujú akademickú pôdu a priemyselnú sféru a to Lublin University of Technology (Poľsko), Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, University of Minho (Portugalsko) a podniky SEZ Krompachy a.s., Dirmeta UAB (Litva) a Zamak Mercator sp. z o,o, (Poľsko). Projekt má názov „Výskum a vývoj novej generácie strojov pre spracovanie kompozitných a nanokompozitných materiálov“ a jedným z jeho cieľov je návrh a výroba vytlačovacieho stroja s inovovanou závitovkou, ktorý nájde svoje uplatnenie pri výrobe výrobkov z týchto materiálov v praxi. Ďalším cieľom projektu je zlepšenie výmeny poznatkov, osvedčených postupov, know-how, inovácií, skúseností, vzájomnej spolupráce a kultúry medzi rôznymi organizáciami (akademickými a spoločnosťami zastupujúcimi priemysel) a rôznymi regiónmi a krajinami v Európe ( Poľsko, Slovensko, Portugalsko, Litva).
Zlepšovanie zručností a kompetencií riešiteľov projektu prostredníctvom ich účasti na školeniach, workshopoch, prenos poznatkov a výmena osvedčených postupov medzi jednotlivými partnermi z akademického prostredia a z praxe je ďalším zo zámerov projektu a tak tento projekt podporuje skutočnú spoluprácu medzi priemyslom a školstvom, ktorá má kľúčový význam z hľadiska európskej stratégie rozvoja vo výskumnej oblasti.

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., TU v Košiciach

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPK, 30.6.2020, HOTEL MIKADO VNITRE

logo SPKV súlade s čl. IX ods. 2 Stanov záujmového združenia právnických osôb - Slovenský plastikársky klaster, si dovoľujeme pozvať členské firmy SPK na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2020 (utoroko 9:00 hod. v konferenčnej miestnosti hotela MIKADO v Nitre, Hollého 11, 949 01 Nitra.
Okrem prerokovania a schvaľovania základných dokumentov z roku 2019 a schvaľovania dokumentov na rok 2020 si budú môcť účastníci z členských firiem SPK, ako aj hostia vypočuť zaujímavé prednášky z oblasti využitia biodegradovateľných polymérnych materiálov, stratégiu pre biokompozitné materiály atď.

Pozvánka

AKTIVITY PROJEKTU  „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE“-  „INTERPLAST“ (1.1.2020-31.3.2020)

interplastprojektV rámci schválenej podpory MH SR, ktorá je zameraná na podporu priemyselných klastrových organizácií, SPK v roku 2020 vykonáva aktivity, uvedené v prílohe správy. Všetky členské firmy SPK boli v rámci jednotlivých aktivít kontaktované. V prípade, že niektorá členská firma na základe zverejnenia bude mať záujem ešte o niektorú z aktivít, nech obratom kontaktuje kanceláriu SPK na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Následne ju bude kancelária SPK informovať o aktuálnej možnosti zapojenia sa. Bližšie informácie si môžete stiahnuť tu.
„Realizované s finančnou podporou MH SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií“.

NOVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY A NOVÉ METÓDY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - ZÁVEREČNÝ WOKRSHOP, 20.1.2020, GRAND hotel***+, Trenčín

V rámci záverečných aktivít projektu DEMETRA - Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors, Project N°: 2017-01-HU01-KA202-035951 Vás všetkých srdečne pozývame na stretnutie s odbornými pracovníkmi, kde sa dozviete o nových vzdelávacích programoch pre stredné odborné školy v odbore spracovania plastov a o nových prístupoch a metódach vyučovania v odborných technicky zameraných predmetoch. Tiež získate zaujímavé informácie o skúsenostiach usmerňovania žiakov základných škôl pre štúdium v technickej oblasti. Dozviete sa o moderných trendoch v praktickom vyučovaní študentov, ako aj o celkovom prístupe ku vzdelávaniu mladej generácie (generácie Z). Hlavnou cieľovou skupinou sú výchovní poradcovia základných škôl, poradenské spoločnosti v oblasti kariéry, zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale predovšetkým koordinátori duálneho vzdelávania z výrobných firiem v oblasti spracovania plastov. SR je prvou krajinou v rámci V4 kde bude možné od školského roku 2020/2021 študovať vzdelávacie programy zamerané na spracovanie plastov, ktoré sú koncipované medziodvetvovo, moderne, náročne ale so širokou možnosťou uplatnenia nie len v súčasnosti ale aj v budúcnosti.

Pozvánka.

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

 • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
 • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

STARŠIE ...


Mediálni partneri: