Aktuality

EXTRATEX - 02/2020 - 02/2022 – PREDĹŽENÝ DO 11/2022

COS-CLUSTER-2018-03-02 - Extratex - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

ExtratexEXTRATEX je partnerstvo zložené z 5 klastrov zo 4 krajín (Taliansko, Španielsko, Slovensko a Česká republika) s cieľom implementácie strategickej spolupráce a procesov transferu znalostí a technológií. Partneri projektu, priemyselné klastre, pochádzajú z oblasti textilu, automobilového priemyslu a plastov, no svojou komplementaritou dosahujú vysoký potenciál spolupráce.
Partnerstvo EXTRATEX identifikovalo alternatívy implementácie akcií, ako napríklad virtuálne podujatie organizované SPK v období od februára do marca 2021. Prvé osobné podujatie sa uskutočnilo v septembri 2021 v Českej republike, keď sa postupne uvoľnili cestovné a pandemické obmedzenia. Po tomto podujatí boli naplánované a zrealizované ďalšie 4 misie, po ktorých nasledovalo posledné podujatie v Taliansku, ktoré sa konalo v októbri 2022.
Viac o projekte a misiách sa dozviete v záverečnom projektovom Newsletteri. Stiahnete TU.

11. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“, 22.-23.11.2022, APARTMÁNY VIA JASNÁ, DEMÄNOVÁ

logo SPKSlovenský plastikársky klaster si Vás dovoľuje pozvať na 11. odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Tento ročník sa zameriava na budúcnosť priemyslu spracovania plastov, automatizáciu procesov vo výrobe výrobkov z plastov, technológie budúcnosti, ale aj súčasnosti v plastikárskom priemysle, inovácie a postupy zamerané na znižovanie nákladov vo firmách. Viac informácií nájdete v pozvánke TU .

Registračný formulár je súčasťou poslednej strany pozvánky.

PozVÁNKA na konferenciu  COINTT 2022

Pozývame Vás na konferenciu COINTT 2022, ktorá sa uskutoční 18.-19.10.2022 v Bratislave. COINTT je najväčšie podujatie na Slovensku venované téme transferu technológií. Nosnou témou tohto ročníka je Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

Viac informácií, program a vystupujúcich si môžete pozrieť na: https://cointt.sk/

Účasť na podujatí je bezplatná k účasti je potrebné registrácia na stránke https://cointt.sk/registracia/

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE: TECHNOLÓGIA VSTREKOVANIA

Členská firma SPK - SimulPlast s.r.o. je v súčasnosti lídrom v poradenstve pre vývojárov, výrobcov a používateľov vstrekovaných plastových výrobkoch. Má za sebou už viac ako 10 rokov realizovania školení technológie vstrekovania, konštrukcie dielov, foriem, predajcov a manažérov.

Aktuálne ponuka školenia: Technológia vstrekovania I – termín 24-25.10. 2022. a Technológia vstrekovania II. – termín 26-27.10. 2022.

Informácie o rozsahu školenia nájdete aj na : https://www.simulplast.com/skolenia-2/

Pozvánka na najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.

Termín: 11. - 12. október 2022
Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn, Žilina

Organizátori: 

 • Britská obchodná komora na Slovensku
 • Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Združenie automobilového priemyslu Českej republiky
 • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Hlavní organizátori sú zárukou kvalitného programu konferencie a početnej účasti členov zo všetkých vrstiev dodávateľského reťazca. Využite možnosť stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s významnými predstaviteľmi sektoru automotive nielen z nášho regiónu.

Registrácia na podujatie: www.ceeautomotive.eu (early-bird vstupenky k dispozícii do 9. septembra 2022).

Ako člen SPK máte nárok na zľavu 10% z ceny vstupenky po zadaní promokódu. Promokód si môžete vyžiadať v kancelárii SPK na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ak by ste sa radi stali partnerom podujatia, pre viac informácií o možnostiach spolupráce kontaktujte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Žiline.

INFORMÁCIA O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPK, 16.6.2022, NITRA

logo SPKSlovenský plastikársky klaster informuje členov, že na 16.6.2022 do Nitry zvoláva svoje riadne valné zhromaždenie v roku 2022. Oficiálna pozvánka členom je už priebežne distribuovaná. SPK plánuje svoje valné zhromaždenie realizovať prezenčnou formou.  Zároveň členov aj nečlenov SPK informujeme, že po ukončení neverejnej časti valného zhromaždenia bude akcia pokračovať  prezentáciami a diskusiou z tematických okruhov: Inovácie a Energie. Komplexný program valného zhromaždenia si môžete prezrieť v pozvánku TU. Súčasťou pozvánky je aj online prihláška (dolná časť pozvánky).

COS-CLUSINT-2019-3-01- Percy - International Cluster Cooperation for Recycling of Polymers

 

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

 • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
 • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
 • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
 • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

 • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
 • Zborníky z odborných konferencií
 • Reklama na webovej stránke SPK
 • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
 • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
 • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

 • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
 • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

STARŠIE ...

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.


Termín: 11. - 12. október 2022

Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn, Žilina


Organizátori:
- Britská obchodná komora na Slovensku
- Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora
- Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií
- Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
- Združenie automobilového priemyslu Českej republiky
- Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Hlavní organizátori sú zárukou kvalitného programu konferencie a početnej účasti členov zo všetkých vrstiev dodávateľského reťazca. Využite možnosť stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s významnými predstaviteľmi sektoru automotive nielen z nášho regiónu.

Registrácia na podujatie: www.ceeautomotive.eu (early-bird vstupenky k dispozícii do 9. septembra 2022).

Ako člen komory máte nárok na zľavu 10% z ceny vstupenky po zadaní promokódu 10PCHAM22CASC počas registrácie.

Ak by ste sa radi stali partnerom podujatia, pre viac informácií o možnostiach spolupráce kontaktujte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tešíme sa na spoločné stretnutie v Žiline.


Mediálni partneri: