Aktuality

VYUŽITE VYHODNÚ PONUKU ČLENSKEJ FIRMY SPK

casproVyužite možnosť získať kvalitné výrobky za zvýhodnenú cenu. Členská spoločnosť Caspro, s.r.o Košice, ponúka kvalitné FFP2 Nano respirátory a Nano rúška od českého výrobcu s českým certifikátom. Viac informácií TU , alebo www.nanorusko.sk.

Pre získanie výhodnejšej ceny kontaktujte priamo zástupcov firmy Caspro s.r.o. na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , alebo aj telefonicky 0907 991 357.

VIRTUAL VISITS, INTER-SECTORAL COOPERATION  – BROKERAGE (3.3.2021, 10.3.2021)

ExtratexSlovenský plastikársky klaster v rámci projektu 874137 —EXTRATEX —COS-CLUSTER-2018-03-02 pripravuje pokračovanie zaujímavého  a netradičného podujatia. V rámci 2 dní sa bude prezentovať 5 slovenských organizácií so zaujímavými a jedinečnými produktami, ktoré sú na rozhraní viacerých sektorov (textil, plasty, automotive, zdravotníctvo...). Koncept je postavený na on-line podujatiach, v ktorých sa jeden deň firmy prezentujú, ešte ten deň sa môžete prihlásiť k nim na rokovanie -B2B), alebo obchodné rokovanie môžete zrealizovať nasledujúcich 14 dni po realizácii prezentácie.  SPK týmto urobilo krok k podpore exportu a k nadviazaniu spolupráce slovenských organizácií so zahraničím, ale aj významný krok k medziodvetvovej spolupráci.

Celé podujatie je v anglickom jazyku. Profily prezentujúcich firiem si môžete pozrieť TU. Profil SPK TU. Program podujati TU. Aj keď je podujatie zamerané primárne pre zahraničných záujemcov, môžu sa aj záujemcovia zo SR registrovať na účasť na prezentáciách a následných rokovaniach  - prezentácie a B2B TU.

V rámci registrácie sa na základe programu podujatia môžete registrovať na: 

  • 3.3.2021 INTER-SECTORAL COOPERATION 1 – VIRTUAL VISITS, INTER-SECTORAL COOPERATION 1 – BROKERAGE
  • 10.3.2021 INTER-SECTORAL COOPERATION 2 – VIRTUAL VISITS, INTER-SECTORAL COOPERATION 2 – BROKERAGE

 EXTRATEX Virtual ClusterXchange and brokerage for cross-sector cooperation

Aký bol rok 2020 vo vašej firme? - zamyslenie sa nad netradičným rokom 2020 - aimagazine 6/2020 (str. 14)

V rámci ankety na tému "Aký bol rok 2020" v SPK sa zamyslela výkonná riaditeľka SPK. Určite situácia vo firmách sa odzrkadlila aj v členských organizáciách. Napriek tomu, práve toto obdobie, môžu klastre ukázať, že sú motorom zmien a nových možností.

https://www.leaderpress.sk/pdf/archiv/aimagazine_06_2020.pdf

„TRAINING ON PLASTIC MOULD MAKING“, ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU  č. projektu 2018-1-SK01-KA202-046367, on-line 4.12.2020

SPK bb erasmus mouldplastBanskobystrická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu projektu „Training on Plastic Mould Making“, spolufinancovaného z programu „Erasmus+“, realizovaného v spolupráci s partnermi zo Španielska, Rakúska a Česka. Konferencia sa bude realizovať dňa 4. decembra 2020 od 9,00 do 13,00 hod.on-line formou.
Program konferencie nájdeteTU  
Prihlásiť sa na akciu je možné elektronicky:
https://bbrksopk.wufoo.com/forms/m1hzmkzu0qevdk2/
Cieľom projektu bolo vyvinúť vzdelávací materiál v oblasti konštrukcie a výroby foriem využívaných pre vstrekovanie plastov. Vyvinutý vzdelávací materiál je určený na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov, ktorí v uvedenej oblasti pracujú, na rekvalifikáciu pracovníkov iných odborov a aj pre študentov stredných odborných škôl.
Slovenský plastikársky klaster prostredníctvom svojich členov sa zúčastnil testovania jednotlivých modulov.

KUNSTSTOFFEN ONLINE 2020: MIESTO ONLINE STRETNUTÍ HODNOTOVÉHO REŤAZCA PLASTOV A GUMY V BENELUX, 3.12.2020

kunstoffen

Hľadáte spôsoby, ako tento rok rýchlo a efektívne rozšíriť svoju sieť v plastikárskom a gumárenskom priemysle? Potom sa 3. 12. 2020 pripojte k Kunststoffen Online! Je to online miesto stretnutí celého reťazca plastov v BeNeLux. Zoznámte sa s potenciálne zaujímavými novými kontaktmi počas stretnutia Meet & Match, objavte najnovší vývoj počas štyroch hlavných stretnutí a stretnite sa s 20 spoločnosťami a ich ponukami počas prezentácií. Zaregistrujte sa zadarmo.
Pri registrácii si ako support office zvoľte partnera podujatia a člena SPK - Slovak Chamber of Commerce and Industry.
Oficiálna web stránka:https://kunststoffenbeurs-2020.b2match.io/
Registrácia prebieha do: 1.12.2020
EVENT AGENDA: https://kunststoffenbeurs-2020.b2match.io/agenda

AKTIVITY PROJEKTU  „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE“-  „INTERPLAST“ (1.1.2020-31.3.2020)

interplastprojektV rámci schválenej podpory MH SR, ktorá je zameraná na podporu priemyselných klastrových organizácií, SPK v roku 2020 vykonáva aktivity, uvedené v prílohe správy. Všetky členské firmy SPK boli v rámci jednotlivých aktivít kontaktované. V prípade, že niektorá členská firma na základe zverejnenia bude mať záujem ešte o niektorú z aktivít, nech obratom kontaktuje kanceláriu SPK na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Následne ju bude kancelária SPK informovať o aktuálnej možnosti zapojenia sa. Bližšie informácie si môžete stiahnuť tu.
„Realizované s finančnou podporou MH SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií“.

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

  • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
  • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
  • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
  • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
  • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

STARŠIE ...


Mediálni partneri: