Aktuality

SÉRIA PROFESIONÁLNYCH ŠKOLENÍ PRE VZDELÁVANIE ODBORNÍKOV V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, MAREC - APRÍL 2023, POPRAD

simulplastV súčasnej zložitej situácii práve vzdelanosť odborníkov, rýchle riešenie vzniknutých situácií a vysoká kvalita zaručia, či firma obstojí v konkurencii.

Preto členská firma SimulPlast, ktorá je špičkovým odborníkom v oblasti vstrekovania plastov,  pravidelne pripravuje odborné a praktické školenia pre firmy fungujúce v plastikárskom a pridružených odvetviach.

V prvom polroku 2023 Vás pozýva na svoje školenia:

Ako na praskanie plastov, 16. 3. 2023, POPRAD – bližšie informácie: pozvánka

Technológia vstrekovania I. , 28.3. – 29.3.2023, POPRAD– bližšie informácie: pozvánka

Technológia vstrekovania II. 30.3. – 31.3.2023, POPRAD -bližšie informácie: v pozvánke

Konštruktér plastových dielov, 4.4. – 5.4.2023, POPRAD -  bližšie informácie: v pozvánke 

Neváhajte kontaktovať priamo firmu, podľa pokynov v jednotlivých pozvánkach

CmR Kosice event banner

Prvá slovenská národná klastrová konferencia  a medzinárodné podujatie „Clusters meet Regions“ (Košice, Kulturpark, 29.-30.3. 2023)

SPK pozýva všetkých záujemcov o nadviazanie spolupráce so zahraničnými a slovenskými partnermi na akciu, na ktorej sa budú prezentovať nie len slovenské a zahraničné klastrové organizácie, ale aj firmy a organizácie zo SR aj zahraničia. Podrobný program podujatia Vám prinesieme začiatkom februára 2023. Okrem prezentácie slovenských klastrových organizácií a ich praktických príkladov výstupov ich práce a sieťovania, vystúpia aj zástupcovia príslušných organizácií a orgánov štátnej správy a úradu vlády SR. Na podujatí prvého dňa bude hneď na úvod odovzdané „Posolstvo účastníkov Prvej slovenskej národnej klastrovej konferencie predsedovi vlády SR a ministrovi hospodárstva SR“, ktoré skoncipovali slovenské klastre s cieľom zvýšenej podpory aplikovaného výskumu v SR a s aktívnou možnosťou zapojenia slovenských klastrov do tohto procesu. Prvý deň poobede bude venovaný téme „Clusters meet Regions“ a bude za účasti eurokomisára Bretona, podpredsedu vlády Ukrajiny, predsedu vlády SR, predsedu Košického samosprávneho kraja  a predsedu regiónu Ľvov. Druhý deň bude venovaný témam transferu poznatkov, príklady dobrej praxe cezhraničnej spolupráce, a predstaveniu európskej platforme ECCP. Celé podujatie bude ukončené „Matchmaking“ podujatím klastrov SK, CZ, HU, PL a Ukrajiny. V poobedňajších hodinách budú realizované exkurzie do vybratých podnikov.

Program stiahnete TU.

„POLYMÉRNY DEŇ“, 4.4.2023, Bratislava, Ústav polymérov SAV,v.v.i.

ustav polymerovSlovenský plastikársky klaster Vás pozýva na jedinečné podujatie člena klastra Ústavu polymérov SAV,v.v.i., ktorý sa v rámci cyklu "Polymérny deň", predstaví formou krátkych prednášok Polymérne kompozity pre pokročilé aplikácie. Pozvánku na podujatie si môžete stiahnuť TU.

Stretnutie sa uskutoční 4. apríla 2023 od 9.00 - 12.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava.

Ak máte o stretnutie záujem, prosíme o Vašu online REGISTRÁCIU.

Deadline na registráciu je 30. marec 2023.

partnertvo metrologia

„Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni 26.4.2023,  Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Košice

Košická regionálna komora SOPKUVP Technicom ako partneri Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár „Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni

Program seminára je organizovaný v spolupráci s odbornými pracovníkmi z členskej firmy SPK Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Okrem iného účastníci prakticky zameraného seminára budú môcť získať vedomosti z oblastí : Inovatívnych technológií v oblasti automatizácie a inline merania, z oblasti výskumu a vývoja s priemyselnou mikroskopiou. Odborní lektori ich oboznámia s novou jedinečnou technológiou 3D skenovania, metodikou vysokopresného a nedeštruktívneho  CT merania, analýzami porozity, vlákien a defektoskopiou. Počas celého seminára budú prebiehať praktické ukážky meraní a ukážky technologických noviniek, ktoré si priamo na seminári môžu účastníci vyskúšať. Pozvánka TU.

rak slov burza2

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNA BURZA, 27.4.2023, HOTEL ZLATY KĽÚČIK,  NITRA

Tradičné networkingové podujatie rakúskych a slovenských firiem v oblastiach strojárstva, spracovania kovov a plastov a moderných technológií pokračuje svojim dvanástym ročníkom. Podujatie je orientované predovšetkým pre výrobné, technologické spoločnosti a pre dodávateľov špecifických služieb v oblasti strojárstva, spracovania kovov, spracovania plastov, moderných technológií a technologických služieb.

Rakúske a slovenské firmy sa budú mať možnosť stretnúť v rámci bilaterálnych rozhovorov. Rozhovory sú organizované podľa harmonogramu v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich ponuke spolupráce, produktov, či služieb. Počas prestávok bude prebiehať voľný networking.

Na uvedenom linku nájdete predbežný program: 

Microsoft Word - 20230427_KOOP2023_program a profily rakuskych firiem.pdf (advantageaustria.org)  

Stránka podujatia:  
https://www.advantageaustria.org/sk/events/20230427_Kooperationsboerse.sk.html (pre slovenské firmy)

Harmonogram prípravy a registrácie: stiahnete TU

Účasť na podujatí je pre všetky slovenské firmy bezplatná. V prípade ďalších otázok kontaktujte prosíme kanceláriu SPK: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NEWMATEC 2023, 25-26.4.2023, Tále

newmatec 2023 web banner 960x340 SK

nmtc2023 sqSlovenský plastikársky klaster, ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na  7. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Tá sa bude opäť konať v hoteli Partizán na Táloch.

Konferencia NEWMATEC 2023: SAVE THE DATE

Termín: 25. – 26. apríl 2023

Miesto podujatia:  hotel Partizán, Tále

Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách

Na konferenciu sa môžete prihlásiť na https://www.newmatec.sk/registration

Ako člen Slovenského plastikárskeho klastra máte nárok na zľavu vo výške 10% z ceny vstupenky. Zľavový kupón si môžete vyžiadať na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 SIEŤOVANIE A KLASTROVANIE – šírenie myšlienok a ich realizácia je cieľom každého klastra

SPK informuje že v priebehu novembra 2022 bolo natočené prezentačné video o myšlienke sieťovania a klastrovania v rámci plastikárskeho a pridružených odvetví.

Viď link: https://www.youtube.com/watch?v=V5qS2OhRUY8

PLÁNOVANÉ KONFERENCIE PRE OBLASŤ PLASTOV A GUMY V ROKU 2023, ktoré sú organizované členmi SPK

9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 & the 25th Slovak Rubber Conference, 24.-26.5.2023, SMOLENICe

Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Ústav polymérov SAV, v.v.i v Bratislave  Vás pozývajú na  9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 and the 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 , ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.5.2023  na zámku v Smoleniciach

Konferencia PMA 2023 & SRC 2023 je pravidelne poriadaná od roku 2005 ako stretnutie plastikárov a gumárov so širokou medzinárodnou účasťou. Nasledujúci ročník bude venovaný aj 80.výročiu začiatku výučby technológie polymérov na STU v Bratislave. 

Témy:

 • Plastové a gumené materiály pre exteriér a interiér
 • Nové polyméry, kompozity a hybridné materiály
 • Termoplastické elastoméry
 • Prísady a modifikátory pre plasty a gumu
 • Životné prostredie a zelené technológie
 • Materiály a postupy pre technológiu pneumatík a gumový tovar
 • Pokroky v testovaní polymérnych materiálov
 • Recyklácia plastového a gumového odpadu

Bližšie informácie o konferencii nájdete na https://pma.sav.sk/

Pozrite si tiež infopozvánku 

Banner polymer meeting 001

Polymer Meeting 15 sa uskutoční 4.-7.9.2023 v Bratislave.

–  Informácie https://pm15.sav.sk/

Táto konferencia je pokračovaním konferencií organizovaných v 2-ročnej frekvencii, ktoré vznikli pred cca 25 rokmi ako forum Polymer Meeting medzi Rakúskom a Slovinskom, neskôr sa premenovali na ASPM (Aus- trian-Slovenian Polymer Meeting), s rozšírením na DVSPM
(Danube Vltava-Sáva Polymer Meeting). Vždy sa jednalo o veľmi kvalitnú medzinárodnú konferenciu. Minulý rok na Polymer Meeting 14 v Grazi bolo so súhlasom STU a ÚP SAV navrhnuté zorganizovať ďalšiu konferenciu v tejto sérii v Bratislave

Obe konferencie dávajú možnosť prezentovať slovenskú polymérnu vedu a priemysel. S počtom účastníkov a rozsahom zastúpených krajín z Európy, Ameriky, Ázie atd. sa radia medzi veľké odborné podujatia

AKÉ SÚ AKTUÁLNE PONUKY SPK PRE ČLENOV AJ NEČLENOV SPK

TRÉNING PODPORY INOVAČNÉHO MYSLENIA A SPOLUPRÁCE NA INOVAČNÝCH ÚLOHÁCH  

SPK ponúka pre firmy zaujímavé tréningy v rozsahu 5 hodín denne. Neveríte, že sa dá prostredníctvom tréningu v rozsahu 5 hodín niečo naučiť ? Tak to musíte s nami skúsiť, ako to už počas projektu skúsilo viacero firiem.

Realizujeme ich v prostredí firmy, pri minimálnom počte 6 a maximálnom počte 9 účastníkov. Firma si môže vybrať z niekoľkých modulov. Účastníci môžu získať tiež tréningový materiál (všetky moduly) v e-podobe (216 stranová Príručka, 72 stranová brožúra - Praktické cvičenia). Tak isto môžete získať jeden set kartovej hry, vyvinutej výlučne pre tieto typy tréningov. Kartovú hru si následne môžete „hrať vo firme“ a využívať ju pre rôzne typy interných školení, pracovných porád atď... V rámci tréningu bude predstavený aj on-line nástroj na hodnotenie situácie v oblasti riadenia inovácií vo vašej firme. Podľa toho, ktorá oblasť pre firmu vyjde ako najmenej rozvinutá, môže byť k tomu pripravená ponuka tréningu. Každý tréning je presne smerovaný na jeden (poprípade dva) moduly, ktoré vyjdú pre firmu ako najpotrebnejšie.

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci z oddelenia vývoja, výroby (technológovia), kontroly, logistiky, ekonomického oddelenia, vítaný je aj najvyšší top manažment. Široké pokrytie ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú alebo mohli podieľať na inovačnom procese vo firme. Zastúpenie zamestnancov z rôznych oddelení, spojených prácou na vývoji inovácií je záruka kvalitného tréningu. Viac informácií This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COS-CLUSINT-2019-3-01 - Percy - International Cluster Cooperation for Recycling of Polymers

PODPORA ZAHRANIČNEJ KOOPERÁCIE

Ak máte záujem nadviazať zahraničné obchodné, partnerské, výskumné alebo výrobné kooperácie môžete využiť zázemie zahraničných organizácií, s ktorými SPK v rámci konzorcia podpísalo Memorandá o porozumení. Memorandá sú podpísané na 2 roky, teda do konca roku 2024

SPK v rámci konzorcia projektu aktívne spolupracovalo na rozvoji medzinárodných partnerstiev s relevantnými klastrami a podnikmi v cieľových krajinách – USA, Kanada, India a Izrael. Formalizovanú spoluprácu s týmito cieľovými krajinami a tvorbu obchodných sietí považuje konzorcium za nevyhnutné na vytvorenie platformy pre malé a stredné podniky, ktoré sú členmi príslušného klastra.

Spomínané partnerstvá s cieľovými krajinami sú formalizované podpisom Memoranda o porozumení. V prvej polovici roka 2022 boli zorganizované tri misie, a to v Indii, Kanade, USA a jedna virtuálna s Izraelom. Počas misií bolo podpísaných viacero Memoránd o porozumení:

 • 6 v Indii
 • 3 v Kanade
 • 1 v USA
 • 1 v Izraeli

Organizácie, s ktorými partnerstvo PERCY nadviazalo spoluprácu sú potenciálne zaujímavé pre široké spektrum strán, ako: malé a stredné podniky, výskumné organizácie, univerzity či expertov v danej oblasti. Viac informácií (TU).

InCluNet – Podpora sieťovania organizácií v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach - ITMS2014+: 313012ANZ6

EU

DATABÁZA EXPERTOV – PONUKA ZRUČNOSTÍ, SKÚSENOSTÍ A POTENCIÁLU RASTU

Od septembra 2022 začal SPK spolu s dodávateľom služby informačnú kampaň o tvorbe Databázy expertov. Databáza expertov bude slúžiť firmám, ktoré potrebujú rozbehnúť nový projekt alebo inováciu. K týmto procesom ale potrebujú odborníka z nových oblastí, ktoré nedokážu vlastnými zamestnancami zabezpečiť. V Databáze sú registrovaní odborníci a technici, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí spracovania plastov a pridružených odvetví. Využite zatiaľ túto bezplatnú možnosť a buďte prví, ktorí sa do našej databázy zaregistrujú.

Tento produkt je dizajnovaný úplne inou metódou ako všetky pracovné portály, kde si ľudia hľadajú zamestnanie a poskytujú životopis. V našej databáze odborníci ponúkajú svoje zručnosti, vedomosti, skúsenosti a svoj potenciál vhodný pre plastikársky priemysel a jemu pridružené odvetvia.

Ak sa cítite byť v tejto oblasti skúsený a máte záujem poskytnúť svoje vedomosti a zručnosti pre inovatívne projekty zamestnávateľov a zároveň sa chcete stále učiť nové veci, tak ste tá správna osoba, ktorej registrácia by v databáze nemala chýbať.
Ak chcete našu databázu vyskúšať pozrite si: https://experts.plasticportal.eu/

EXTRATEX - 02/2020 - 02/2022 – PREDĹŽENÝ DO 11/2022

COS-CLUSTER-2018-03-02 - Extratex - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

ExtratexEXTRATEX je partnerstvo zložené z 5 klastrov zo 4 krajín (Taliansko, Španielsko, Slovensko a Česká republika) s cieľom implementácie strategickej spolupráce a procesov transferu znalostí a technológií. Partneri projektu, priemyselné klastre, pochádzajú z oblasti textilu, automobilového priemyslu a plastov, no svojou komplementaritou dosahujú vysoký potenciál spolupráce.
Partnerstvo EXTRATEX identifikovalo alternatívy implementácie akcií, ako napríklad virtuálne podujatie organizované SPK v období od februára do marca 2021. Prvé osobné podujatie sa uskutočnilo v septembri 2021 v Českej republike, keď sa postupne uvoľnili cestovné a pandemické obmedzenia. Po tomto podujatí boli naplánované a zrealizované ďalšie 4 misie, po ktorých nasledovalo posledné podujatie v Taliansku, ktoré sa konalo v októbri 2022.
Viac o projekte a misiách sa dozviete v záverečnom projektovom Newsletteri. Stiahnete TU.

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

 • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
 • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
 • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
 • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

 • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
 • Zborníky z odborných konferencií
 • Reklama na webovej stránke SPK
 • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
 • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
 • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

 • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
 • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: