VZDELÁVANIE

Dlhodobým cie─żom SPK je skvalitnenie vzdelávacieho systému, integrácia nových poznatkov z odvetvia do u─Źebných osnov a propagácia odborného školstva v odboroch ur─Źených pre potreby plastikárskeho priemyslu.

SEMINÁRE "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE"
1. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

13.06.2012 usporiadal SPK prvý seminár z cyklu odborných  seminárov. Na seminri odzneli prednášky od ve─żmi zaujímavých osobností. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej technickej univerzity svojou prednáškou prezentoval mo┼żnoti vzdelávania v oblasti spracovania plastov na STU.

Zo semináru bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzneli.

2. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

28.11.2012 sa uskuto─Źnil druhý seminár. Témami seminára boli: Preh─żad modernej termickej a mechanickej analýzy plastov, 3D skenovanie – moderný nástroj pre rozmerovú kontrolu a reverzné in┼żinierstvo, KRAIBURG TPE – mo┼żnosti a novinky v oblasti TPE a na záver vystúpil doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU so svojou prednáškou Reológia – teória a prax spracovania polymérov.

Zo semináru bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzneli.

3. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU – PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI ─îLENOV KLASTRA „EDUPLAST“

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s odborným garantom spolo─Źnos┼ąou A-OMEGA, s.r.o. organizovali 28.11.2013 v Liptovskom Dvore v Jánskej doline u┼ż  3 seminár z  cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. Tento bol sú─Źas┼ąou projektu EDUPLAST, ktorý bol podporený prostredníctvom štátnej pomoci z MHSR. Na seminári dominovala téma biodegradovate─żných polymérov a rozšírenie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti ich spracovania, vyu┼żitia ─Źi ekonomickej efektívnosti.

Na seminári sa zú─Źastnilo 40 ú─Źastníkov z celého Slovenka. Témy seminára ako boli: „Chyby pri vstrekovaní a ich odstra┼łovanie“, „Biodegradovate─żné polyméry a ich vyu┼żitie v technickej praxi“, „Materiály z obnovite─żných zdrojov – bioplasty“, „Špecifikácia cenotvorby biodegradovate─żných materiálov z obnovite─żných zdrojov v etape ukon─Źenia aplikovaného výskumu“, „Technická normalizácia na Slovensku v európskom kontexte“ prednášali odborníci z praxe ale aj odborné kapacity z výskumných a vývojových organizácií.

Ú─Źastníci zo semináru získali 42 stranový plnofarebný zborník.

Viac sa do─Źítate aj na stránkach ─Źasopisu Strojárstvo alebo TU.

   

5. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

U┼ż tradi─Źne v novembri – 4.11.2015 – zorganizoval Slovenský plastikársky klaster 5.odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle v priestoroch nitrianskeho hotela Mikádo, za ú─Źasti 34 zástupcov z ─Źlenských aj ne─Źlenských firiem SPK. ─îlenovia aj ne─Źlenovia Slovenského plastikárskeho klastra sa tak zú─Źastnili podujatia, ktoré prináša nové informácie v oblasti spracovania plastov. Tentokrát bolo podujatie zamerané na praktické informácie súvisiace s nástrojár┼łami, formami a materiálmi. Ú─Źastníci získali infomácie o mo┼żnostiach vyu┼żitia výskumného centra. Centrum bolo otvorené tento rok a je pripravené na spoluprácu so všetkými plastikárskymi firmami pre potreby predsériovej výroby.

Ú─Źastníci aktívne na ka┼żdú tému prednášky komunikovali s prednášajúcimi. Všetci prítomní obdr┼żali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ─Ćalšie aktuálne informácie.

Pozvánka+program+prednášajúci

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Vás pozýva na 5. odborný seminár z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle".
Seminár sa uskuto─Źní 4. novembra 2015 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra. 

Stiahnite si pozvánku TU.

6. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

V decembri sa v Nitre uskuto─Źnil u┼ż 6. rok po sebe seminár z cyklu  Trendy v plastikárskej výrobe. V rámci 6. ro─Źníka sa predstavili zástupcovia firiem  Hydraflex, s.r.o., MCAE CZ, s.r.o., Fanuc Czech, s.r.o., SolidCAM CZ, s.r.o. MTT GmbH (Rakúsko), Permacoat Group,s.r.o.,  aby sa podelili so skúsenos┼ąami zo špecifických ─Źinností v rámci sektoru spracovania plastov. Seminár so sebou priniesol aj jednu networkingovú aktivitu, kde ú─Źastníci mali mo┼żnos┼ą prezentova┼ą svoju výrobu alebo slu┼żby pre ostatných ú─Źastníkov seminára v osobitných priestoroch konferen─Źnej sály. Táto aktivita len podporila nadväzovanie nových kontaktov, ─Źo je v┼żdy druhotným cie─żom všetkých seminárov z cyklu Trendy v plastikárskej výrobe.

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

Seminár sa uskuto─Źní 7. decembra 2016 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra.

Z organiza─Źných dôvodov upozor┼łujeme na zmenu témy seminára.  Tému: Nová generácia kompozitných materiálov - hlavné výhody nového materiálu Adjustable Simple ThermoSET - Ing. Jan Tesa┼Ö, nahrádza téma : „Porovnanie elektrických vo─Źi hydraulickým  vstrekovacím lisom“, Václav VÁVRA.

Vä─Źšina prednášok, zaradených do odborného seminára, je zameraná na ekonomické prínosy a na optimaliza─Źné opatrenia v rámci technológií spracovania plastov. Sú─Źas┼ąou seminára bude aj téma 3D technológií v súvislosti s plastikárskym priemyslom, ale aj predstavenie novej generácie kompozitných materiálov. 
Pre nástrojárov bude zaujímavá ur─Źite prednáška vyu┼żitia obrábacích strojov. Seminár reaguje aj na potrebu riešenia povrchových úprav plastov. Novinkou na seminári budú podporné aktivity. SPK sa vracia k aktivitám, ktoré boli sú─Źas┼ąou prvých dvoch seminárov z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. 
Na seminári budú ma┼ą mo┼żnos┼ą firmy prezentova┼ą svoj výrobný program - výrobky a mo┼żnosti pre spoluprácu. V konferen─Źnej miestnosti bude k tomu vy─Źlenený priestor. Aj takouto formou chce SPK podpori┼ą spoluprácu najmä medzi svojimi ─Źlenskými firmami.

Pozvánka     Prihláška

7. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

7. RO─îNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“ - INOVÁCIE V OBLASTI MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ – RECYKLÁCIA VÝROBKOV Z PLASTOV V ZMYSLE PO┼ŻIADAVIEK KONCEPCIE EU

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ako partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) zorganizovali v poradí u┼ż 7. seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Ten sa uskuto─Źnil 28.9.2017 vo Ve─żkej Lomnici, v Hoteli International. Na seminári sa zú─Źastnilo 48 ú─Źastníkov, 11 prezentujúcich v 8 témach z 3 krajín EU. Prvýkrát vystupovali v polohe prezentujúcich aj zástupcovia ─Źlenských spolo─Źností SPK, kde sa sna┼żili odovzda┼ą svoje skúsenosti a odborné vedomosti ostatným ú─Źastníkom seminára. Témy boli zostavené na základe prejaveného záujmu zo strany ─Źlenov SPK a vychádzali aj z potrieb praxe. Viac o seminári sa mô┼żete dozvedie┼ą prostredníctvom ─Źlánku mediálneho partnera akcie PlasticPortal

http://www.plasticportal.sk/sk/reportaz-zo-7-odborneho-seminara-z-cyklu-trendy-v-plastikarskom-priemysle.html/c/4627

IMG 4137  IMG 4132

PREZENTÁCIA SPK NA JOB EXPO VE─ŻTRHU
Ú─îAS┼Ą SPK NA JOB EXPO 2016

Slovenský plastikársky klaster poskytol svojim ─Źlenom mo┼żnos┼ą prezentova┼ą svoju firmu a aktuálne vo─żné pracovné miesta na jednom z najvä─Źších ve─żtrhov práce v SR – JOB EXPO 206, ktorý sa konal od 26-27.apríla 2016 v Nitre(POZVÁNKA) Na spolo─Źnom stánku SPK v hale M3 aktívne prezentovali tri ─Źlenské firmy z troch regiónov svoje mo┼żnosti aktuálneho zamestnávania, ako aj ponuku benefitov pre zamestnancov. Jednalo sa o firmu Reydel Automotive Slovakia s.r.o., z Nitry, RF spol. s.r.o., z Malaciek, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., z Trnavy. ─îlenská firma KM System,s.r.o z Prešova prezentovala svoje vo─żné pracovné miesta v aktuálnych zoznamoch vo─żných pracovných miest, ako aj na stánku SPK. Okrem spolo─Źného stánku SPK sa na výstave zú─Źastnili aj ─Ćalší ─Źlenovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. a v hale M2 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Tren─Źianska regionálna komora.

26.4.2016 v prednáškovej miestnosti haly M3 zorganizoval SPK a TRK SOPK spolo─Źný workshop k duálnemu vzdelávaniu v oblasti spracovania plastov pod názvom „Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy.“ Na workshope bola bohatá ú─Źas┼ą nielen ú─Źastníkov z plastikárskeho odvetvia. Na dvoch praktických príkladoch z realizácie duálneho vzdelávania, a to z obuvníckeho sektoru – firma ECCO Slovakia, a.s. a zo strojárskeho sektoru- firma HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom bolo mo┼żné sa naozaj prakticky pou─Źi┼ą. Obidvaja predstavitelia firiem tak ako Ing. Karol Šperka, HR koordinátor DV - HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom, tak aj Ing. Petr Milan, HR director zo spolo─Źnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine okrem pozitív upozornili ú─Źastníkov workshopu aj na úskalia v realizácii. Obidve vystúpenia boli pre plastikárov a gumárov nie len inšpiratívne a motiva─Źné, ale stali sa aj reálnym za─Źiatkom príprav pre spolo─Źné koncepty v oblasti duálneho vzdelávania v plastikárskom priemysle.

Na výstave JOB EXPO 2016, ako aj na workshope sa zú─Źastnila aj ─Źlenská firma SPK ICOSA s.r.o. , ktorá je zárove┼ł aj mediálnym partnerom SPK. Prostredníctvom linku si mô┼żete pozrie┼ą Aktualitu na www.plasticportal.sk.
http://www.plasticportal.sk/sk/o-dualnom-vzdelavani-sa- hovorilo-v-ramci-vystavy-job-expo-2016-v-nitre.html/c/3580

Ú─îAS┼Ą SPK NA JOB EXPO 2017

SPK na spolo─Źnom stánku 7. ro─Źníka „Ve─żtrhu práce – Job Expo 2017“, ktorý sa uskuto─Źnil 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre prezentoval vo─żné pracovné miesta 6 ─Źlenských firiem, 
Okrem spolo─Źného stánku SPK sa na ve─żtrhu práce zú─Źastnili aj ─Ćalší ─Źlenovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. Na ve─żtrhu sa zú─Źastnilo viac ako 130 organizácií, ktorí vystavovali v 3 halách (M1-M3). Zástupcovia SPK zrealizovali viac ako 14 osobných rokovaní s plastikárskymi firmami, ktoré vystavovali priamo na ve─żtrhu, a tak nadviazali ─Ćalšiu spoluprácu do budúcnosti. Paralelne s uvedeným ve─żtrhom prebiehala aj výstava Mladý tvorca. SPK prostredníctvom MH SR inicioval 2 stredné odborné školy (Strednú odbornú školu polytechnickú, Liptovský Mikuláš a Strednú odbornú školu chemickú, Bratislava) aby prezentovali a propagovali novootvorené študijné odbory „operátor gumárskej a plastikárskej výroby“. Obidve školy mali na výstave Mladý tvorca vlastné stánky. Stredná priemyselná škola polytechnická z Liptovského Mikuláša sa zú─Źastnila aj spolo─Źnej prezentácie SPK v sekcii Kam DO školy? Kam ZO školy? Jednalo sa o dve prednášky pre ┼żiakov ZŠ, ktoré sa realizovali 27.4 a 28.4.2017. Prvý de┼ł na prezentáciu SPK, FCHPT STU Bratislava a Strednej priemyselnej školy polytechnickej z Liptovského Mikuláša na tému Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy prišlo viac cca 30 ┼żiakov 6-8 ro─Źníka ZŠ Nitra Drá┼żovce. Druhý de┼ł sa zú─Źastnilo prezentácie viac ako 40 ┼żiakov ZŠ na ul. Benkova z Nitry. Okrem spolo─Źnej prezentácie SPK v uvedenej sekcii mala prednášku aj ─Źlenská firma SPK - ZKW Slovakia s.r.o. na tému Duálne vzdelávanie

Ú─îAS┼Ą SPK NA JOB EXPO 2018

SPOLO─îNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA NA „JOB EXPO 2018“, 26-27.4.2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo v roku 2018 v d┼łoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre u┼ż 8. ro─Źník Ve─żtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ro─Źníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Súbe┼żne prebiehala v hale M4 aj výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorú zasa organizovalo a podporovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Na najvä─Źšom ve─żtrhu práce v roku 2018 vystavovalo viac ako 160 vystavovate─żov z rôznych sektorov. V tomto roku na ve─żtrhu vystavovalo aj viacero firiem a organizácií, ktoré sú poskytovate─żmi slu┼żieb, najmä v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Podporné prednášky boli zamerané na rôzne nástroje vyh─żadávania zamestnania, kariérové poradenstvo pre mláde┼ż a dospelých, ale aj na podporu Duálneho vzdelávania. Problém nerovnováhy medzi dopytom a ponukou práce bol v tomto roku ešte vypuklejší, ako po minulé roky. SPK vystavoval v hale M3, kde sa nachádzali firmy aj školy, ktoré spolupracujú v duálnom systéme vzdelávania. Aj prezentácia SPK sa skôr zameriavala na odbornú prípravu pracovníkov, ale aj budúcej generácie a menej na vo─żné pracovné miesta vo svojich ─Źlenských firmách. 
Zástupca SPK sa 26.4.2018 v hale M4 podelil vo svojej prezentácii so skúsenos┼ąami v rámci prípravy nových u─Źebných a študijných odborov v plastikárskom odvetví.

 

 

OSTATNÉ SEMINÁRE A KONFERENCIE
OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - BUDOVANIE PLATFORMY OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - PODNIKATE─ŻSKÝ MODEL BUDÚCNOSTI, 30.11.2018, RADNICA - CIKKEROVA SIE┼ç, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA

V Cikkerovej sieni historickej radnici v Banskej Bystrici sa 30.novembra 2018 stretli vybraní predstavitelia inštitúcií, ktorí chcú by┼ą partnerom budúcej platformy na Slovensku (Slovak Business Agency, Ministerstvo ┼żivotného prostredia SR, Slovenská agentúra ┼żivotného prostredia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava a Banská Bystrica, Slovenský plastikársky klaster, Národná recykla─Źná agentúra Slovensko)
Prezentácií pri okrúhlom stole sa zú─Źastnili aj holandskí experti - šéf platformy Holland Circular Hotspot Freek van Eijk a Bart van de Laar z organizácie Circle Economy, ako aj Milan Chrenko - generálny riadite─ż Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vz┼ąahov M┼ŻP SR. Holandsko je „pionierom“ obehovej ekonomiky v EÚ a má ambíciu spolupracova┼ą v tomto smere aj so Slovenskom. Podujatie bolo sú─Źas┼ąou diskusií o zalo┼żení platformy pre obehovú ekonomiku na Slovensku a organizovali ho práve partneri z budúcej platformy. Podujatie pozostávalo z dvoch ─Źastí: "Obehová ekonomika na Slovensku - budovanie platformy" Doobed┼łajšia ─Źas┼ą bola zameraná na diskusiu v u┼żšom kruhu medzi holandskými expertami a partnermi rodiacej sa slovenskej platformy. Pod názvom "Obehová ekonomika - podnikate─żský model budúcnos-ti" bola pripravená poobed┼łajšia ─Źas┼ą programu, ktorá bola v širšom zastúpení ú─Źastník,v a bola ur─Źená pre zástupcom v podnikate─żských asociácií, klastrov a komôr, podnikom, aktivistom ─Źi samosprávam. Na obidvoch ─Źastiach podujatia sa zú─Źastnili zástupcovia Slovenského plastikárskeho klastra, jej sú─Źasný predseda prezídia a výkonná riadite─żka. Slovenský plastikársky klaster bol iniciátorom medziodvetvových diskusií, ke─Ć na podnet M┼ŻP SR a SBA (projekt MOVECO) zorganizoval v apríli 2018 seminár „Ke─Ć plastový odpad nie je odpad“.

  oe2

SEMINÁR „KE─Ä PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 10-11.4.2018, DEMÄNOVÁ – HOTEL VIA JASNÁ

D┼ła 10-11.4.2018 organizoval Slovenský plastikársky klaster v hoteli Via Jasna v Demänovej „Ke─Ć plastový odpad nie je odpad“. Ten sa konal pod záštitou Ministerstva ┼żivotného prostredia a za finan─Źnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Slovenský plastikársky klaster si dal za cie─ż na tomto seminári prepoji┼ą viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Vytvoril tak platformu spolupráce medzi štátnym sektorom, neziskovým sektorom, výrobcami výrobkov z plastov a recykla─Źnými spolo─Źnos┼ąami. Na seminári sa zú─Źastnilo 55 ú─Źastníkov a vystúpilo 9 prednášajúcich.  Okrem vysvetlenia Ak─Źného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa seminár zameral aj na praktické otázky z oblasti recyklácie technických ale aj komunálnych plastov.  V rámci diskusie sa otvorili otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach napr. pri výrobe automobilov ale aj likvidácii ojazdených vozidiel. Druhý de┼ł bol venovaný biodegradovate─żným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovate─żných plastov s produktovým dizajnom.

 

KONFERENCIA „LASERY +OPTIKA V PRIEMYSLE“, 10-11.5.2018, BARCELÓ BRNO PALAC

konference bannery 02Slovenský plastikársky klaster, bol mediálny partner konferencie „Lasery + optika v priemysle" ktorej cie─żom bolo informova┼ą o mo┼żnostiach laserového obrábania. Prostredníctvom svojho zástupcu sa 10-11.05 2018 na tejto konferencii zú─Źastnil, a prezentoval ─Źlenské firmy SPK. Konferencia o laserových aplikáciách v spojení s optickou analýzou a kamerovými systémami sa konala v priestoroch hotela Barceló Brno Palace. Medzi prednášajúcimi boli odborníci z oblasti automatizácie, robotizácie, laserov a optiky. V priebehu konferencie odprezentovali zástupcovia jednotlivých spolo─Źností ako napr. LASCAM systems, ABB, Hofmeister, Elya Solutions, IPG Photonics....aktuálne novinky v uvedenej oblasti a „case studies" z posledných inštalácií nielen v automobilovom priemysle. Zástupca Elektrotechnickej asociácie ─îR sa venoval problematike priemyslu 4.0. Pre naše odvetvie bolo zaujímavé vystúpenie zástupcu spolo─Źnosti LASCAM, ktorý hovoril o laserových nástrojoch a ich vyu┼żití pre plastikársky priemysel. Konferencia mala zaujímavé témy, mo┼żno aj preto mala vyše 100 ú─Źastníkov.

  Brno2

FORMY A PLASTY 2018 , 16-17.5.2018, BRNO

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na konferenciu Formy a Plasty 2018. Hlavným organizátorom konferencie je Ján Svoboda, s.r.o. a ─Żubomír Zeman. 
Konferencia v tomto roku sa bude tématicky zameriava┼ą na efektivitu, a to ako procesov , tak aj celkovej výroby. V rámci konferencie sa bude diskutova┼ą aj o priemysle 4.0. Okrem ─Źeských prezentujúcich, tak ako aj minulý rok sa predstavia aj hostia zo zahrani─Źia. Bli┼żší Program a informácie o prednáškach TU

Chceli by sme Vás tie┼ż informova┼ą, ┼że firma JAN SVOBODA, s.r.o. pripravuje priebe┼żne videá z minulého ro─Źníka konferencie (2017). V sú─Źasnosti tam boli pridané 2 nové videá - "Vst┼Öikování na technickou viskózní k┼Öivku" a "Kolaborativní roboty".
Pre tých z Vás, ktorí sa ešte neprihlásili na video portál, alebo facebook na odber noviniek, zverej┼łujeme nasledujúci link https://www.youtube.com/playlist?list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP

POZVÁNKA NA KONFERENCIU „LASERY +OPTIKA V PRIEMYSLE“, 10-11.5.2018, BARCELÓ BRNO PALACE

konference bannery 02Slovenský plastikársky klaster, ako mediálny partner konferencie „Lasery + optika v priemysle“ pozýva odbornú verejnos┼ą na konferenciu, ktorej cie─żom je informova┼ą o mo┼żnostiach laserového obrábania. 
V priebehu 10-11-5-2018 tak prebehne v priestoroch hotela Barceló Brno Palace konferencia, ktorá je ur─Źená predovšetkým pre majite─żov, riadite─żov a vyšší mana┼żment – teda „k─żú─Źových hrá─Źov“, ktorí rozhodujú o stratégii firmy a zavádzaní inovácií do výrobných procesov. 
Témou konferencie, ktoré je usporadúvaná v spolupráci s medzinárodnými partnermi sú laserové aplikácie v spojení s optickou analýzou a kamerovými systémami. Medzi prednášajúcimi sú odborníci z oblasti automatizácie, robotizácie, laserov a optiky. V priebehu konferencie budú prezentované aktuálne novinky v uvedenej oblasti a „case studies“ z posledných inštalácií nie len v automobilovom priemysle. Pre registráciu navštívte web
 https://www.konferencelasery.cz/registrace/ alebo volajte priamo na ─Źíslo +420 733 538 363.

KONFERENCIA NEWMATEC 2018, 13-14.3.2018, TÁLE

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na 4. ro─Źník konferencie NEWMATEC 2018. Organizátorom konferencie je Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle, doprave a vozidlách.
─Äalšie témy: výrobná sféra, logistika, problematika ─żudských zdrojov, industry 4.0

Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále
Termín: 13. – 14. marec 2018

S prednáškou sa predstavia prvýkrát na Slovensku: 
- Alexander Wortberg, riadite─ż Jaguar Land Rover Slovakia
- Karl-Friedrich Woersdoerfer, viceprezident pre produktový vývoj Continental HBS
─Äalej sa budete môc┼ą inšpirova┼ą prednáškami od: Volkswagen Slovakia ăÇ PSA Groupe ăÇ PwC ăÇ Miba ăÇ Squire Patton Boggs ăÇ 6D Academy ăÇ FPT Group ăÇ EMBRACO ăÇ X-Company a ─Ćalších...
Na konferenciu sa mô┼żete prihlási┼ą na www.newmatec.sk/registration.
─îlenovia SPK si mô┼żu po vy┼żiadaní uplatni┼ą 10 % z─żavy z ceny. Pre zaslanie z─żavového kódu kontaktujte T├íto e-mailov├í adresa je chr├ínen├í pred spamov├Żmi robotmi. Na jej zobrazenie mus├şte ma┼ą zapnut├Ż JavaScript.

ŠKOLENIA SIMULPLAST

─îlenská firma SPK - SimulPlast s.r.o., Poprad pripravuje sériu 2 – d┼łových školení pre zamestnancov spolo─Źností s plastikárskou výrobou. Vzdelávanie je ur─Źené pre konštruktérov, zora─Ćova─Źov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod.

V prípade otázok k obsahu kontaktujte pána Ing. Miroslava Kollára +421 948 361 839

Podrobnosti nájdete tu : Technológia vstrekovania I - 13.02. - 14.02.2018 SK.pdfTechnológia vstrekovania II - 15.02. - 16.02.2018 SK.pdfKonštruktér plastových dielov - 21.02 - 22.02.2018 SK.pdf

NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATE─ŻOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN EU – TECHNICKÉ PO┼ŻIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE – SKÚSENOSTI Z PRAXE" – 9.11.2017 , NOVÝ SMOKOVEC, HOTEL ATRIUM

D┼ła 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali mo┼żnos┼ą aj firmy zo ┼Żilinského, Prešovského a Košického kraja sa zú─Źastni┼ą na tomto monotematickom seminári.

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom realizovali 14.3.2017 seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovate─żov plastov v rámci krajín EU – technické po┼żiadavky na presné a rýchle 3D meranie – skúsenosti z praxe". Seminár bol zabezpe─Źovaný v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. D┼ła 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali mo┼żnos┼ą aj firmy zo ┼Żilinského, Prešovského a Košického kraja sa zú─Źastni┼ą na tomto monotematickom seminári. Trvalo sa jedná o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spolo─Źnosti, preto┼że zabezpe─Źovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou sú─Źas┼ąou skvalit┼łovania procesu riadenia výroby. Na monotematických seminároch, pri ktorých je mo┼żné priamo demonštrova┼ą aj praktické skúsenosti na nových technológiách, je spokojnos┼ą ú─Źastníkov zaru─Źená. Týmto seminárom prispel aj SPK spolu s SOPK k zvyšovaniu odborného vzdelania predovšetkým zamestnancov v oblasti kvality. Na seminári sa tak ako v Trnave zú─Źastnilo 30 zamestnancov z 16 firiem.

Bli┼żšie informácie stiahnete TU.

IMG 4217  IMG 4220

POZVÁNKA NA KURZ "ODBORNÝ PRACOVNÍK V NÁKUPE"

Pilotné testovanie vzdelávacieho programu na základe licencie „Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch“

Cie─ż: Zvýši┼ą konkurencieschopnos┼ą firiem v SR prostredníctvom transferu vzdelávacích programov v oblasti nákupu

Trvanie projektu: 14 mesiacov (december 2013 – január 2015)

Sú─Źas┼ąou obsahu projektu je odborný preklad a adapatácia u─Źebných cie─żov a materiálov programu „Odborná pracovní─Źka v nákupe/Odborný pracovník v nákupe, vyškolenie lektorov a otestovanie programu na cie─żovej skupine 30 zamestnancov firiem. Testovanie vzdelávacieho programu zah┼Ľ┼ła evaluáciu lektora/trénera, hodnotenie obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, hodnotenie formy a metód vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality u─Źebných materiálov at─Ć. Sú─Źas┼ąou testovania je aj vykonané hodnotenie partnerom procure.ch.

Viac informácii o kurze nájdete tu:

„NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATE─ŻOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN
EU – TECHNICKÉ PO┼ŻIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE - SKÚSENOSTI Z PRAXE"

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozávajú 14.3.2017 na seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovate─żov plastov v rámci krajín EU – technické po┼żiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe". Seminár sa realizuje v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Jedná sa o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spolo─Źnosti, preto┼że zabezpe─Źovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou sú─Źas┼ąou skvalit┼łovania procesu riadenia výroby.

Pozvánka

PRACOVNÁ SKUPINA - NOVÉ U─îEBNÉ A ŠTUDIJNÉ ODBORY
ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TREN─îÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

D┼ła 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spolo─Źnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Tren─Źíne stretlo 7 ─Źlenov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhroma┼żdení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cie─żom prvého zasadania bolo zostavi┼ą návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. ─îlenovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, ┼że spolo─Źne zostavia okruhy/u─Źebný rámec, ktoré by mali by┼ą základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, ┼że spolo─Źne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatni┼ą. V tre┼ąom kroku ─Źlenovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených u─Źebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový u─Źebný plán a vzorové u─Źebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi po┼żadovanými praxou. Na záver ─Źlenovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí rieši┼ą v najbli┼żšom období.

D┼ła 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Tren─Źín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave u─Źebných osnov pre nový u─Źebný odbor (3 ro─Źný) pre nový študijný odbor (4.ro─Źný) a u─Źebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli by┼ą zostavené materiály predlo┼żené na schva─żovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o mo┼żnosti prípravy 4 ro─Źného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôle┼żitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

D┼ła 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 ─Źlenov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o k─żú─Źové zasadanie pracovnej skupiny, preto┼że jeho hlavným cie─żom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre u─Źebný odbor 3 ro─Źný Operátor – plastikár, 4 ro─Źný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zú─Źastnila aj zástupky┼ła ŠIOV Ing. Viera ┼Żatkovi─Źová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a ─Źasové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní ┼żiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodr┼ża┼ą.

 


Mediálni partneri: