VZDELÁVANIE

Dlhodobým cieľom SPK je skvalitnenie vzdelávacieho systému, integrácia nových poznatkov z odvetvia do učebných osnov a propagácia odborného školstva v odboroch určených pre potreby plastikárskeho priemyslu.

SEMINÁRE "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE"
1. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

13.06.2012 usporiadal SPK prvý seminár z cyklu odborných  seminárov. Na seminri odzneli prednášky od veľmi zaujímavých osobností. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej technickej univerzity svojou prednáškou prezentoval možnoti vzdelávania v oblasti spracovania plastov na STU.

Zo semináru bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzneli.

2. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

28.11.2012 sa uskutočnil druhý seminár. Témami seminára boli: Prehľad modernej termickej a mechanickej analýzy plastov, 3D skenovanie – moderný nástroj pre rozmerovú kontrolu a reverzné inžinierstvo, KRAIBURG TPE – možnosti a novinky v oblasti TPE a na záver vystúpil doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU so svojou prednáškou Reológia – teória a prax spracovania polymérov.

Zo semináru bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzneli.

3. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU – PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV KLASTRA „EDUPLAST“

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s odborným garantom spoločnosťou A-OMEGA, s.r.o. organizovali 28.11.2013 v Liptovskom Dvore v Jánskej doline už  3 seminár z  cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. Tento bol súčasťou projektu EDUPLAST, ktorý bol podporený prostredníctvom štátnej pomoci z MHSR. Na seminári dominovala téma biodegradovateľných polymérov a rozšírenie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti ich spracovania, využitia či ekonomickej efektívnosti.

Na seminári sa zúčastnilo 40 účastníkov z celého Slovenka. Témy seminára ako boli: „Chyby pri vstrekovaní a ich odstraňovanie“, „Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v technickej praxi“, „Materiály z obnoviteľných zdrojov – bioplasty“, „Špecifikácia cenotvorby biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov v etape ukončenia aplikovaného výskumu“, „Technická normalizácia na Slovensku v európskom kontexte“ prednášali odborníci z praxe ale aj odborné kapacity z výskumných a vývojových organizácií.

Účastníci zo semináru získali 42 stranový plnofarebný zborník.

Viac sa dočítate aj na stránkach časopisu Strojárstvo alebo TU.

   

5. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

Už tradične v novembri – 4.11.2015 – zorganizoval Slovenský plastikársky klaster 5.odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle v priestoroch nitrianskeho hotela Mikádo, za účasti 34 zástupcov z členských aj nečlenských firiem SPK. Členovia aj nečlenovia Slovenského plastikárskeho klastra sa tak zúčastnili podujatia, ktoré prináša nové informácie v oblasti spracovania plastov. Tentokrát bolo podujatie zamerané na praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami a materiálmi. Účastníci získali infomácie o možnostiach využitia výskumného centra. Centrum bolo otvorené tento rok a je pripravené na spoluprácu so všetkými plastikárskymi firmami pre potreby predsériovej výroby.

Účastníci aktívne na každú tému prednášky komunikovali s prednášajúcimi. Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

Pozvánka+program+prednášajúci

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Vás pozýva na 5. odborný seminár z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle".
Seminár sa uskutoční 4. novembra 2015 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra. 

Stiahnite si pozvánku TU.

6. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

V decembri sa v Nitre uskutočnil už 6. rok po sebe seminár z cyklu  Trendy v plastikárskej výrobe. V rámci 6. ročníka sa predstavili zástupcovia firiem  Hydraflex, s.r.o., MCAE CZ, s.r.o., Fanuc Czech, s.r.o., SolidCAM CZ, s.r.o. MTT GmbH (Rakúsko), Permacoat Group,s.r.o.,  aby sa podelili so skúsenosťami zo špecifických činností v rámci sektoru spracovania plastov. Seminár so sebou priniesol aj jednu networkingovú aktivitu, kde účastníci mali možnosť prezentovať svoju výrobu alebo služby pre ostatných účastníkov seminára v osobitných priestoroch konferenčnej sály. Táto aktivita len podporila nadväzovanie nových kontaktov, čo je vždy druhotným cieľom všetkých seminárov z cyklu Trendy v plastikárskej výrobe.

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

Seminár sa uskutoční 7. decembra 2016 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra.

Z organizačných dôvodov upozorňujeme na zmenu témy seminára.  Tému: Nová generácia kompozitných materiálov - hlavné výhody nového materiálu Adjustable Simple ThermoSET - Ing. Jan Tesař, nahrádza téma : „Porovnanie elektrických voči hydraulickým  vstrekovacím lisom“, Václav VÁVRA.

Väčšina prednášok, zaradených do odborného seminára, je zameraná na ekonomické prínosy a na optimalizačné opatrenia v rámci technológií spracovania plastov. Súčasťou seminára bude aj téma 3D technológií v súvislosti s plastikárskym priemyslom, ale aj predstavenie novej generácie kompozitných materiálov. 
Pre nástrojárov bude zaujímavá určite prednáška využitia obrábacích strojov. Seminár reaguje aj na potrebu riešenia povrchových úprav plastov. Novinkou na seminári budú podporné aktivity. SPK sa vracia k aktivitám, ktoré boli súčasťou prvých dvoch seminárov z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. 
Na seminári budú mať možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. Aj takouto formou chce SPK podporiť spoluprácu najmä medzi svojimi členskými firmami.

Pozvánka     Prihláška

7. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

7. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“ - INOVÁCIE V OBLASTI MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ – RECYKLÁCIA VÝROBKOV Z PLASTOV V ZMYSLE POŽIADAVIEK KONCEPCIE EU

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ako partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) zorganizovali v poradí už 7. seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Ten sa uskutočnil 28.9.2017 vo Veľkej Lomnici, v Hoteli International. Na seminári sa zúčastnilo 48 účastníkov, 11 prezentujúcich v 8 témach z 3 krajín EU. Prvýkrát vystupovali v polohe prezentujúcich aj zástupcovia členských spoločností SPK, kde sa snažili odovzdať svoje skúsenosti a odborné vedomosti ostatným účastníkom seminára. Témy boli zostavené na základe prejaveného záujmu zo strany členov SPK a vychádzali aj z potrieb praxe. Viac o seminári sa môžete dozvedieť prostredníctvom článku mediálneho partnera akcie PlasticPortal

http://www.plasticportal.sk/sk/reportaz-zo-7-odborneho-seminara-z-cyklu-trendy-v-plastikarskom-priemysle.html/c/4627

IMG 4137  IMG 4132

PREZENTÁCIA SPK NA JOB EXPO VEĽTRHU
ÚČASŤ SPK NA JOB EXPO 2016

Slovenský plastikársky klaster poskytol svojim členom možnosť prezentovať svoju firmu a aktuálne voľné pracovné miesta na jednom z najväčších veľtrhov práce v SR – JOB EXPO 206, ktorý sa konal od 26-27.apríla 2016 v Nitre(POZVÁNKA) Na spoločnom stánku SPK v hale M3 aktívne prezentovali tri členské firmy z troch regiónov svoje možnosti aktuálneho zamestnávania, ako aj ponuku benefitov pre zamestnancov. Jednalo sa o firmu Reydel Automotive Slovakia s.r.o., z Nitry, RF spol. s.r.o., z Malaciek, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., z Trnavy. Členská firma KM System,s.r.o z Prešova prezentovala svoje voľné pracovné miesta v aktuálnych zoznamoch voľných pracovných miest, ako aj na stánku SPK. Okrem spoločného stánku SPK sa na výstave zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. a v hale M2 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora.

26.4.2016 v prednáškovej miestnosti haly M3 zorganizoval SPK a TRK SOPK spoločný workshop k duálnemu vzdelávaniu v oblasti spracovania plastov pod názvom „Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy.“ Na workshope bola bohatá účasť nielen účastníkov z plastikárskeho odvetvia. Na dvoch praktických príkladoch z realizácie duálneho vzdelávania, a to z obuvníckeho sektoru – firma ECCO Slovakia, a.s. a zo strojárskeho sektoru- firma HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom bolo možné sa naozaj prakticky poučiť. Obidvaja predstavitelia firiem tak ako Ing. Karol Šperka, HR koordinátor DV - HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom, tak aj Ing. Petr Milan, HR director zo spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine okrem pozitív upozornili účastníkov workshopu aj na úskalia v realizácii. Obidve vystúpenia boli pre plastikárov a gumárov nie len inšpiratívne a motivačné, ale stali sa aj reálnym začiatkom príprav pre spoločné koncepty v oblasti duálneho vzdelávania v plastikárskom priemysle.

Na výstave JOB EXPO 2016, ako aj na workshope sa zúčastnila aj členská firma SPK ICOSA s.r.o. , ktorá je zároveň aj mediálnym partnerom SPK. Prostredníctvom linku si môžete pozrieť Aktualitu na www.plasticportal.sk.
http://www.plasticportal.sk/sk/o-dualnom-vzdelavani-sa- hovorilo-v-ramci-vystavy-job-expo-2016-v-nitre.html/c/3580

ÚČASŤ SPK NA JOB EXPO 2017

SPK na spoločnom stánku 7. ročníka „Veľtrhu práce – Job Expo 2017“, ktorý sa uskutočnil 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre prezentoval voľné pracovné miesta 6 členských firiem, 
Okrem spoločného stánku SPK sa na veľtrhu práce zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. Na veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 130 organizácií, ktorí vystavovali v 3 halách (M1-M3). Zástupcovia SPK zrealizovali viac ako 14 osobných rokovaní s plastikárskymi firmami, ktoré vystavovali priamo na veľtrhu, a tak nadviazali ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. Paralelne s uvedeným veľtrhom prebiehala aj výstava Mladý tvorca. SPK prostredníctvom MH SR inicioval 2 stredné odborné školy (Strednú odbornú školu polytechnickú, Liptovský Mikuláš a Strednú odbornú školu chemickú, Bratislava) aby prezentovali a propagovali novootvorené študijné odbory „operátor gumárskej a plastikárskej výroby“. Obidve školy mali na výstave Mladý tvorca vlastné stánky. Stredná priemyselná škola polytechnická z Liptovského Mikuláša sa zúčastnila aj spoločnej prezentácie SPK v sekcii Kam DO školy? Kam ZO školy? Jednalo sa o dve prednášky pre žiakov ZŠ, ktoré sa realizovali 27.4 a 28.4.2017. Prvý deň na prezentáciu SPK, FCHPT STU Bratislava a Strednej priemyselnej školy polytechnickej z Liptovského Mikuláša na tému Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy prišlo viac cca 30 žiakov 6-8 ročníka ZŠ Nitra Drážovce. Druhý deň sa zúčastnilo prezentácie viac ako 40 žiakov ZŠ na ul. Benkova z Nitry. Okrem spoločnej prezentácie SPK v uvedenej sekcii mala prednášku aj členská firma SPK - ZKW Slovakia s.r.o. na tému Duálne vzdelávanie

 

OSTATNÉ SEMINÁRE A KONFERENCIE

NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATEĽOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN EU – TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE – SKÚSENOSTI Z PRAXE" – 9.11.2017 , NOVÝ SMOKOVEC, HOTEL ATRIUM

Dňa 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali možnosť aj firmy zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja sa zúčastniť na tomto monotematickom seminári.

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom realizovali 14.3.2017 seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie – skúsenosti z praxe". Seminár bol zabezpečovaný v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Dňa 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali možnosť aj firmy zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja sa zúčastniť na tomto monotematickom seminári. Trvalo sa jedná o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby. Na monotematických seminároch, pri ktorých je možné priamo demonštrovať aj praktické skúsenosti na nových technológiách, je spokojnosť účastníkov zaručená. Týmto seminárom prispel aj SPK spolu s SOPK k zvyšovaniu odborného vzdelania predovšetkým zamestnancov v oblasti kvality. Na seminári sa tak ako v Trnave zúčastnilo 30 zamestnancov z 16 firiem.

Bližšie informácie stiahnete TU.

IMG 4217  IMG 4220

POZVÁNKA NA KURZ "ODBORNÝ PRACOVNÍK V NÁKUPE"

Pilotné testovanie vzdelávacieho programu na základe licencie „Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch“

Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR prostredníctvom transferu vzdelávacích programov v oblasti nákupu

Trvanie projektu: 14 mesiacov (december 2013 – január 2015)

Súčasťou obsahu projektu je odborný preklad a adapatácia učebných cieľov a materiálov programu „Odborná pracovníčka v nákupe/Odborný pracovník v nákupe, vyškolenie lektorov a otestovanie programu na cieľovej skupine 30 zamestnancov firiem. Testovanie vzdelávacieho programu zahŕňa evaluáciu lektora/trénera, hodnotenie obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, hodnotenie formy a metód vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality učebných materiálov atď. Súčasťou testovania je aj vykonané hodnotenie partnerom procure.ch.

Viac informácii o kurze nájdete tu:

„NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATEĽOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN
EU – TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE - SKÚSENOSTI Z PRAXE"

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozávajú 14.3.2017 na seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe". Seminár sa realizuje v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Jedná sa o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby.

Pozvánka


Mediálni partneri: