VEDA A VÝSKUM, INOVÁCIE

Projekt „Biodegradovateľné materiály“ a ich spracovanie

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ide o testovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Spoluautorom projektu je Ústav polymérov SAV a Ústav polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Ide o nový biodegradovateľný materiál - založený na obnoviteľných zdrojoch surovín, je plne biodegradovateľný. Oproti porovnateľným materiálom sa vyznačuje oveľa lepšími mechanickými vlastnosťami - najmä vysokou flexibilitou a húževnatosťou.

Tieto atribúty mu dávajú vysoký aplikačný potenciál najmä pre využitie v obalovej technike rovnako na tenkostenné výrobyk (fólie, kelímky) ako aj na hrubostenné obaly a obalové prvky (fľaše, fľašovú uzávery). Materiál ma potenciál stať sa reálnou ekologicou náhradou tzv. ropných plastov v hlavne v obalovej technike, čím sa veľmi výrazne prispeje ku komplexnej ochrane životného prostredia. 

Výskumný projekt bol ocenený zlatou medailou na medzinárodnej výstave vynálezov 2012 na Taiwane. 

 

 


Mediálni partneri: