SPK v médiách

Trendy v plastikárskom priemysle, časopis Strojárstvo 11/2018

Na strane 90-91 sú uverejnené informácie o jednotlivých zaujímavých vystúpeniach, ktoré odzneli na semináre Trendy v plastikárskej priemysle na seminári v októbri 2018. Čitatelia môžu získať aj zaujímavé informácie z oblasti prezentovaných inovácií na Inovačnom dni, ktorý bol v tomto roku súčasťou seminára Trendy v plastikárskom priemysle
http://www.floowie.com/sk/citaj/12697363855bd6debc145c5/#/strana/1/zvacsenie/100/

Plastikárina je skvelý odbor, ale.... (str.36-37) časopisu ai magazín 2/2018

Článok Ing. Juraja Majerského o tom aké problémy trápia platikársky priemysel a ako vníma úlohu SPK v SR.
http://www.leaderpress.sk/sk/images/stories/archiv_cisel/Flash49/ai_02_2018.pdf

Plastikári "sieťujú" článok v časopise STROJÁRSTVO 12/2016 - článok o SPK a 6.ročníku seminára Trendy v plastikárskom priemysle.

http://www.floowie.com/sk/citaj/53870097158453b813eee4/#/strana/62/zvacsenie/100/

EKOPLAST ZO SLOVENSKA

Slovenská veda opäť urobila dieru do sveta! Ústav polymérov SAV a Ústav polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) vytvorili receptúru - technológiu výroby a spracovania nového biodegradovateľného polymérneho materiálu na báze surovín z obnovitelných zdrojov.Podobné materiály sa v súčasnosti využívajú len minimálne.

Dnešné plasty sú vytvorené prevažne z nerecyklovateľných surovín, a preto neúmerne zaťažujú životné prostredie. Negatívne vplyvy týchto plastov môžeme vidieť všade okolo nás... V spoločnosti preto nastáva potreba vytvorenia takého „plastového materiálu“, ktorý bude recyklovateľný, pričom vhodne poslúži ako ekologický obalový materiál.

celý článok nájdete na:

Internetový portál pre odvietvie plastov: 

http://www.plasticportal.sk/sk/ekoplast-zo-slovenska/c/1488

 

Článok v mesačníku STROJÁRSTVO číslo 4/2013  

http://www.floowie.com/sk/citaj/1378047803515ad8c7e031c/#/strana/112/


Mediálni partneri: