SIEŤOVANIE

  • Vytvorenie siete spolupráce členov SPK pri riešenío dbornej problematiky a obchodnej spolupráce.
  • Spolupráca s SOPK, Národnou agentúrou Celoživotného vzdelávania SR, MH SR, MPaSVR, Automobilovým Klastrom, Združením priemyslu.
  • Zástupca SPK je členom prezídia Únie Klastrov Slovenska (prístup k projektom financovaných ESF z EU).
  • Spolupráca so Zlínskym plastikárskym klastrom.
  • EuPC Brusel – spolupráca pri príprave seminárov v plastikárskej oblasti.

 

Výhoda pre členov SPK:

Prístup k informáciám a novým trendom a možnosť zapojenia sa do projektov

PILOTNÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO NÁKUPU ENERGIE

Formou elektronickej aukcie sa mohli projektu zúčastniť spoločnosti - členovia SPK, ktoré o to požiadali. Ich ročné úspory v jednotlivých prípadoch dosiahli hodnotu 5% v stredne veľkých spoločnostiach a až 30% znamenala úspora v malých spoločnostiach. Pilotného ročníka projektu sa zúčastnili členské spoločnosti SPK: Esox s.r.o., KM-System s.r.o., CRW Slovakia s. r. o.

 


Mediálni partneri: