SIE┼ĄOVANIE

  • Vytvorenie siete spolupráce ─Źlenov SPK pri riešení odbornej problematiky a obchodnej spolupráce (sie┼ąovanie na úrovni národnej).
  • Spolupráca s inými organizáciami – partnermi v SR a zahrani─Źí, s cie─żom synergie riešenia spolo─Źných problémov.
  • Spolupráca s inými klastrami v SR a v zahrani─Źí.
  • SPK je ─Źlenom Únie klastrov Slovenska.

 Výhoda pre ─Źlenov SPK:

Prístup k informáciám a novým trendom a mo┼żnos┼ą zapojenia sa do projektov

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pilotný projekt spolo─Źného nákupu energie

Formou elektronickej aukcie sa mohli projektu zú─Źastni┼ą spolo─Źnosti - ─Źlenovia SPK, ktoré o to po┼żiadali. Ich ro─Źné úspory v jednotlivých prípadoch dosiahli hodnotu 5% v stredne ve─żkých spolo─Źnostiach a a┼ż 30% znamenala úspora v malých spolo─Źnostiach. Pilotného ro─Źníka projektu sa zú─Źastnili ─Źlenské spolo─Źnosti SPK: Esox s.r.o., KM-System s.r.o., CRW Slovakia s. r. o.

Ve─żtrhy a výstavy

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VE─ŻTRH 2018 , AGROKOMPLEX NITRA (22-25.5.2018)

MSV

Slovenský plastikársky klaster za 4 dni 25.jubilejného ro─Źníka MSV 2018 v Nitre zrealizoval 3 multilaterálne rokovania, viac ako 30 bilaterálnych rokovaní, poskytol informácie o konkrétnych ─Źinnostiach ─Źlenov SPK viac ako 50 záujemcom zo Slovenskej republiky. Na stánku SPK ─Ź.34 v Hale M4 získali aj zahrani─Źní záujemcovia marketingové a štatistické informácie z oblasti plastikárskeho priemyslu a pridru┼żených odvetví. Na stánku sa prezentovali ─Źlenovia SPK svojimi propaga─Źnými materiálmi, výrobkami, produktovými a firemnými videami. Sú─Źas┼ąou stánku bola aj prezentácia slu┼żieb a produktov Slovenskej agentúry ┼żivotného prostredia. Aj takouto cestou chce SPK prispie┼ą k environmentálnych riešeniam vo výrobe a vyu┼żití odpadov z výroby. Na stánku SPK prebehli rokovania s firmami alebo jednotlivcami, ktorí mali inovatívne nápady alebo riešenia, ale aj s malými firmami, ktoré chceli získa┼ą dodávate─żov, resp. odberate─żov. V porovnaní s rokom 2017 sa viac návštevníkov stánku zaujímalo o nástrojárne, ale aj o recykla─Źné spolo─Źnosti.
Slovenský plastikársky klaster vníma MSV 2018 v Nitre ako mo┼żnos┼ą aspo┼ł raz ro─Źne sa stretnú┼ą s kooperujúcimi firmami a partnermi. Stánok je k dispozícii predovšetkým ─Źlenom SPK na ich plánované obchodné rokovania alebo stretnutia.

 MSV2 2018

„DUAL DAY“ MALACKY 2018,  27.3.2018, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „RODUPEX“ (Rozšírenie spolupráce v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cie─żom posilnenia existujúcich podnikate─żských subjektov) spolupracoval na organizácii „DUAL DAY“ MALACKY 2018, ktoré sa uskuto─Źnilo 27.3.2018 v Event Hall v Malackách. Na prvú regionálnu akciu takéhoto charakteru v okrese Malacky, ktorá podporovala vzájomné sie┼ąovanie, výmenu skúsenosti a informovanos┼ą ┼żiakov základných škôl v okrese prišlo 745 ┼żiakov 7. a 8. tried 18 základných škôl z okresu. Na akcii sa prezentovalo 5 stredných odborných škôl, ktoré u┼ż realizujú spoluprácu s podnikate─żskými subjektami v okrese Malacky a 8 preva┼żne ve─żkých a nadnárodných spolo─Źností z okresu. SPK tie┼ż pripravil pre stredné odborné školy a ostatných záujemcov návštevu „D┼ła otvorených dverí“ vo firme na spracovanie plastov (M+D plast, s.r.o.) v Malackách. 
Projekt „RODUPEX“ bol realizovaný s finan─Źnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja. Partnermi projektu: Hlavným partnerom a koordinátorom projektu bola Regionálna rozvojová agentúra Záhorie ─Ćalšími partnermi boli: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách, Slovenský plastikársky klaster, Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o.

 

POZVÁNKA NA SPOLO─îNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA JOB EXPO 2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje aj v roku 2018 v d┼łoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre u┼ż 8. ro─Źník Ve─żtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ro─Źníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018.
Na tomto najvä─Źšom ve─żtrhu práce budú ma┼ą mo┼żnos┼ą vystavovatelia prezentova┼ą svoju spolo─Źnos┼ą pred širokou verejnos┼ąou a vybra┼ą si priamo budúcich zamestnancov ─Źi nadviaza┼ą kontakty s budúcimi partnermi. Slovenský plastikársky klaster bude prezentova┼ą vo─żné pracovné miesta firiem zdru┼żených v SPK. Zárove┼ł sa s Vami rád podelí so skúsenos┼ąami v rámci duálneho vzdelávania a prípravy nových u─Źebných a študijných odborov.
Pripravených je aj mno┼żstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov, kde sa tak, ako je ka┼żdoro─Źne zvykom zapojí aj SPK. Aktuálne zaradené prednášky a workshopy mô┼żete sledova┼ą na http://jobexpo.sk/sk/

POZVÁNKA NA „DUAL DAY“ MALACKY 2018,  27.3.2018, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „RODUPEX“ (Rozšírenie spolupráce v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cie─żom posilnenia existujúcich podnikate─żských subjektov) Vás pozýva 27.3.2018 od 8-14 hodiny do Event Hall v Malackách na prvú akciu regionálneho charakteru, ktorá podporuje vzájomné sie┼ąovanie, výmenu skúsenosti a podporuje informovanos┼ą ┼żiakov základných škôl v okrese.

SPK participoval na príprave tejto aktivity regionálneho charakteru z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je podpora sie┼ąovania medzi výrobnými spolo─Źnos┼ąami a strednými odbornými školami a druhým dôvodom je podpora a propagácia duálneho vzdelávania vo vz┼ąahu ku základným školám. Región Záhorie je vysoko priemyselnou ─Źas┼ąou Bratislavského kraja, s významnými a ve─żkými výrobnými spolo─Źnos┼ąami aj v oblasti spracovania plastov. Na druhej strane je okres Malacky napriek svojmu dlhodobo priemyselnému smerovaniu jediný v SR, ktorý nemá stredné odborné školstvo. Na DUAL DAY, Malacky 2018 sa predstaví 8 k─żú─Źových výrobných firiem z priemyselnej zóny v Malackách a Lozorne a 5 stredných odborných škôl zapojených do prípravy a realizácie duálneho vzdelávania v regióne. Ú─Źas┼ą potvrdilo viac ako 700 ┼żiakov zo 17 základných škôl v okrese.

Po oficiálnom ukon─Źení o 14 hodine, ktoré je zamerané na ┼żiakov základných škôl a ich rodi─Źov, budú vystavovatelia pokra─Źova┼ą vo vzájomnom nadväzovaní kontaktov a v odbornom programe. SPK pripravil pre stredné odborné školy aj mo┼żnos┼ą návštevy firmy na spracovanie plastov v Malackách. Projekt „RODUPEX“ je realizovaný s finan─Źnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja.

Viac informácií.

CHEMDAY , FCHPT STU  BRATISLAVA, 14.11. 2017

FCHPTChemický parlament študentov FCHPT STU a Klub Sokrates s podporou vedenia FCHPT STU v Bratislave sa rozhodli vytvori┼ą platformu pre vzájomné stretnutie a komunikáciu firiem z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu a študentov fakulty. Táto akcia s názvom ChemDay sa uskuto─Źnila v utorok 14.11. 2017 v ─Źase od 9:00- 13:00 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. Na akcii sa zú─Źastnilo 17 výrobných a výskumných spolo─Źností, spolo─Źnos┼ą TREXIMA a GSK Slovakia, s.r.o. Ka┼żdá z firiem mala vlastný stánok vo vestibule FCHPT STU, kde prezentovala svoje aktivity. V posluchár┼łach CH13 a CH15 prebiehali pod─ża ─Źasového harmonogramu tie┼ż prezentácie týchto firiem. Firmy okrem toho, ┼że predstavili svoju ─Źinnos┼ą, ponúkli študentom mo┼żnos┼ą spolupráce a participácie na riešení špecifických úloh u┼ż po─Źas štúdia (ŠVO─î, odborné praxe, témy bakalárskych a diplomových prác.). Cie─żom akcie bolo tie┼ż predstavi┼ą študentom mo┼żnosti ich ─Ćalšieho uplatnenia po skon─Źení štúdia. Akcie CHEMDAY sa zú─Źastnili predovšetkým ve─żké výrobné spolo─Źnosti, ale ─Źo je pozitívne, aj firmy zaoberajúce sa výskumom. Akcia bola realizovaná v prvom ro─Źníku a vysoká ú─Źas┼ą študentov sved─Źí o tom, ┼że sa stretla s pozitívnym ohlasom.

CHEMDAY FCHPT1     CHEMDAY FCHPT2

FAKUMA 2017, FRIEDRICHSHAFEN, GERMANY, 17-19.10.2017

Slovenský plastikársky klaster a Tren─Źianska regionálna komora SOPK organizuje pre svojich ─Źlenov tak, ako v roku 2015 spolo─Źnú návštevu ve─żtrhu FAKUMA 2017 v meste Friedrichshafen. Uvedený ve─żtrh obsadil druhé miesto v celkovom hodnotení medzinárodných ve─żtrhov zameraných na plasty. 

Spolo─Źná návšteva na ve─żtrhu FAKUMA bola realizovaná 17-19.10.2017. Skupina 12 ú─Źastníkov z 8 firiem, (z toho 4 ú─Źastníci boli z ne─Źlenských spolo─Źnosti SPK) sa d┼ła 18.10.2017 zú─Źastnila plánovaných bilaterálnych rokovaní a oboznámila sa s technickými novinkami, ktoré ve─żtrh v roku 2017 priniesol. Okrem samotnej návštevy a získavania nových kontaktov z ve─żtrhu FAKUMA si ú─Źastníci spolo─Źnej návštevy vymie┼łali informácie a skúsenosti aj navzájom - medzi sebou. V skupine boli ú─Źastníkmi výrobné spolo─Źnosti - spracovatelia plastov (a to ve─żké, stredné aj malé spolo─Źnosti) nástrojárne, výrobná spolo─Źnos┼ą zaoberajúca sa výrobou compoundov a regranulátov, výrobná spolo─Źnos┼ą v oblasti riešenia problematiky ┼żivotného prostredia a ekológie. Vstupenky na ve─żtrh FAKUMA poskytla ─Źlenská spolo─Źnos┼ą WITTMANN BATTENFELD SK spol. s r.o. z Tren─Źína.

Pozvánka

VÝSTAVA "DEMO PLAST 2017“  (EXPO ARAD, ARAD , 21-24.6.2017) RUMUNSKO

Na pozvanie organizátora výstavy „Demo Plast 2017“ sa zú─Źastnili zástupcovia SPK TRK SOPK v d┼łoch 22-23.6.2017 na výstave Demo Plast v Arade .

Demo Plast 2017 je výstava & obchodné fórum v západnej ─Źasti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Vytvorila platformu pre nové obchodné príle┼żitosti. DEMO PLAST kládol dôraz na prax a najmodernejšie zariadenia integrujúce inovácie Industry 4.0 a poskytoval vystavovate─żom riešenia v celom procesnom re┼ąazci v priemysle plastov, gumy a kompozitných materiálov. Hlavnou témou boli príle┼żitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendov v automobilovom priemysle - ako jedného z najdynamickejších odberate─żských odvetví
SPK na spolo─Źnom stánku s TRK SOPK zrealizovalo viac ako 10 kratších rokovaní a nadviazalo spoluprácu s 13 organizáciami. Najdôle┼żitejšie rokovania prebehli s: IQ Kecskemét Industrial Research Ltd., University of Craiova, Automotive Cluster Serbia. So všetkými tromi organizáciami SPK aj SOPK nadviazalo aktívnu spoluprácu. SPK na stánku propagovalo firmy, organizácie a inštitúcie zdru┼żené v rámci SPK. SPK a SOPK mali 22.6.2017 spolo─Źnú prezentáciu v prezenta─Źnej miestnosti pavilónu C.

 

Ú─îAS┼Ą SPK NA MSV NITRA 2017

Slovenský plastikársky klaster privítal na spolo─Źnom stánku ─Ź.34 v hale M4  na ploche 20 m2 okrem ─Źlenských spolo─Źnosti, ktoré si na stánku mohli realizova┼ą vzájomné rokovania, aj ve─ża záujemcov z ─îeskej republiky a zo zahrani─Źia. Spolo─Źným menovate─żom návštev bolo vyh─żadanie vhodného partnera v rámci SR, výber vhodných partnerov pre spolo─Źné projekty, získanie informácií oh─żadom ─Źlenských firiem SPK, návrhy na inovatívne riešenia pre slovenských výrobcov, at─Ć. Na stánku mali všetky ─Źlenské spolo─Źnosti firemné materiály, 2 spolo─Źnosti dodali firemné prezentácie, a 2 firmy dodali aj vlastné výrobky. Kancelária SPK spracovala po ve─żtrhu desiatku dopytov a nadviazala spoluprácu s viac ako 20 spolo─Źnos┼ąami. Zrealizovala aj 2 rokovania na spolo─Źnom stánku Obchodného oddelenia Rakúskej ambasády. Prostredníctvom propagácie aktivít SPK prejavilo aj nieko─żko firiem záujem sta┼ą sa ─Źlenom SPK. Kancelária SPK po vzájomnej dohode s Agrokomplexom Nitra pozvala na MSV do Nitry, a tie┼ż na stánok SPK  340 firiem priamym oslovením, ktoré obsahovalo viac ako 700 e-mailových adries. V porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali ni┼żšiu návštevnos┼ą na MSV Nitra 2017 práve z odvetvia spracovania plastov. Myslíme si, ┼że sa tak udialo z dvoch dôvodov: súbe┼żne prebiehal ve─żtrh Plastpol v meste Kielce v Po─żsku a tie┼ż, v roku 2017 súbe┼żne s MSV neprebiehala medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo – CHEMPLAST.  Zárove┼ł mô┼żeme konštatova┼ą, ┼że po┼żiadavky rokujúcich firiem na spoluprácu boli ve─żmi špecifické a jedine─Źné, niekedy sa jednalo len o h─║bkový prieskum trhu v SR. SPK pre svojich ─Źlenov získal ve─ża zaujímavých podnetov, ako aj vytvoril zázemie pre realizované rokovania s obchodnými partnermi na MSV Nitra.  

viac informácií: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2017/

Ú─îAS┼Ą NA INTERPLASTICA 2017 - 20. RO─îNÍK ŠPECIALIZOVANEJ MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY PLASTOV A GUMY V MOSKVE

SPK v spolupráci s TRK (Tren─Źianska regionálna komora) SOPK organizuje  prvú akciu v roku 2017, a  to ú─Źas┼ą ─Źlenov SPK na ve─żtrhu INTERPLASTICA v Moskve. Medzinárodná výstava sa koná od 24.-27. januára 2017http://www.interplastica.de. Interplastica 2017 je 20. ro─Źník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy. Návšteva ve─żtrhu je plánovaná od 24-26.1.2017. Vzh─żadom na vízovú povinnos┼ą a vybavenie pozvania je potrebné aby sa firmy prihlásili najneskôr do 10.1.2017Uprednost┼łujem záujemcov z radov ─Źlenov SPK. ─Äalšie otázky k programu, ako aj k samotnej návšteve na ve─żtrhu smerujte priamo TRK SOPK – Ing. Ján Václav, riadite─ż : T├íto e-mailov├í adresa je chr├ínen├í pred spamov├Żmi robotmi. Na jej zobrazenie mus├şte ma┼ą zapnut├Ż JavaScript.

Ú─îAS┼Ą ─îLENOV SPK NA MEDZINÁRODNOM VE─ŻTRHU „K" FÜHRENDE MESSE FÜR DIE KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUKINDUSTRIE / MEDZINÁRODNÝ VE─ŻTRH PLASTOV A KAU─îUKU“ V NEMECKOM DÜSSELDORFE

Termín konania ve─żtrhu 19.10.2016 - 26.10.2016.

Slovenský plastikársky klaster organizuje pre svojich ─Źlenov spolo─Źnú návštevu ve─żtrhu spojenú s bilaterálnymi rokovaniami (B2B).
Ve─żtrh „K“ je najvä─Źší plastikársky ve─żtrh na svete. Jedná sa o prvotriednu platformu pre rozvíjanie obchodných aktivít, a tie┼ż tento ve─żtrh slú┼żi ako indikátor inova─Źných trendov a budúcnosti celého priemyslu. Jedná sa o medzinárodný ve─żtrh s produktovou skupinou – spracovanie plastov, stroje pre spracovanie plastov, balenie, chemický priemysel, plasty v automobilovom priemysle. Informácie o medzinárodnom ve─żtrhu „K“ z roku 2013: ve─żtrh sa konal na výstavnej ploche 171.245 m2, vystavovalo viac ako 3.220 vystavovate─żov z celého sveta, ve─żtrh navštívilo v roku 2013 okolo 218 000 návštevníkov zo 108 krajín sveta a 59 % z návštevníkov bolo z iných krajín ako Nemecko, 96 % z opýtaných návštevníkov tvrdilo, ┼że ve─żtrh má vysokú inova─Źnú hodnotu, 92 % vystavovate─żov o─Źakávalo po ve─żtrhu následné obchody. Ve─żtrh K 2013 tak potvrdil svoje absolútne jedine─Źné postavenie v odbore. Po 3 rokoch sa znova koná v nemeckom Düsseldorfe .

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VE─ŻTRH (MSV) 2016 - NITRA

Od 24-27.5.2016 sa v Nitre uskuto─Źnil Medzinárodný strojársky ve─żtrh (MSV) - 23 ro─Źník medzinárodného ve─żtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Sú─Źas┼ąou MSV bol okrem iných aj 20 ro─Źník medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo - CHEMPLAST. Ako tradi─Źne v Hale M4 mali expozície nielen predajcovia strojov pre spracovanie plastov, ale medzi vystavovate─żmi a návštevníkmi bolo ve─ża firiem, ktoré pre uvedený sektor poskytujú slu┼żby. Slovenský plastikársky klaster na ploche 32 m2 a pod gesciou Ministerstva hospodárstva prezentoval svojich ─Źlenov, bu─Ć v „pasívnej podobe“ – logá zverejnené na stánku SPK, v „poloaktívnej podobe“ vo forme propaga─Źných materiálov, prezentácií alebo produktov firiem, alebo „aktívnej podobe“ – okrem propaga─Źných materiálov, výrobkov, prezentácií mali ─Źlenské firmy aj aktívna ú─Źas┼ą svojich zamestnancov priamo na stánku. Po─Źas ve─żtrhu si mohli všetci ─Źlenovia SPK dohodnú┼ą a zrealizova┼ą rokovania so svojimi partnermi, alebo potenciálnymi partnermi priamo na stánku SPK. Samotní pracovníci SPK na stánku zrealizoval viac ako 35 konkrétnych rokovaní, a poskytli informácie viac ako 40 aktívnym záujemcom, ktorí sa na stánku zastavili s konkrétnymi dopytmi. Informácie, ktoré pracovníci SPK poskytovali sa týkali ─Źlenov SPK, zamerania SPK na najbli┼żšie obdobie, stavu odvetvia spracovania plastov v SR (napr. štatistiky , rozlo┼żenie firiem v rámci SR at─Ć.). Rokovania zasa boli preva┼żne so slovenskými organizáciami, výrobnými firmami a slovenskými poskytovate─żmi slu┼żieb pre spracovate─żov plastov. Tento rok boli ve─żmi zaujímavé aj rokovania so zástupcami ─Źeských firiem, ale boli to rokovania aj s obchodnými oddeleniami ve─żvyslanectiev, ─Źi komer─Źnými zahrani─Źnými subjektami. Kým prvý de┼ł bol stánok SPK viac vy┼ąa┼żený rokovaniami s inými vystavovate─żmi, ktorí si SPK našli v rámci katalógu vystavovate─żov, druhý de┼ł bol viac vy┼ąa┼żený rokovaniami, ktoré si SPK plánoval, resp. pozýval sám. Na stánku boli aktívne prezentované aj dve školské ustanovizne – a to STU FCHPT Bratislava a SOS technická, Vranovská 4 Bratislava. V porovnaní s rokom 2015, kde sa SPK v Nitre prezentoval prvýkrát ako vystavovate─ż, pracovníci SPK zaznamenali obrovský záujem o SPK, dianie v sektore spracovania plastov od ú─Źastníkov ve─żtrhu ale aj ve─żký záujem o firmy, zdru┼żené v SPK.

 

  

13-16.10.2015 - MEDZINÁRODNÝ VE─ŻTRH FAKUMA – FRIEDRIECHSHAFEN

SPK umo┼żnil v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Tren─Źíne (TRK SOPK) zú─Źastni┼ą sa na uvedenom ve─żtrhu 16 prihláseným ú─Źastníkom zo 6 výrobných firiem a vysokej školy (STU Bratislava). TRK SOPK a SPK tak vyu┼żili svoje projektové mo┼żnosti, aby podporili nielen pasívnu ú─Źas┼ą na najznámejšom ve─żtrhu v Európe, ale podporili aj bilaterálne rokovania, a to aj cez FAKUMA BROKERAGE EVENT with B2Match. Na uvedenom stretnutí sa zú─Źastnilo 37 ú─Źastníkov z 9 krajín, 34 ú─Źastníkov realizovalo 40 bilaterálnych stretnutí, z toho bolo 25 medzinárodných stretnutí. Všetkých 16 ú─Źastníkov pochádzalo z ─Źlenských firiem SPK.

Medzinárodná výstava FAKUMA 2015 vo Friedrichshafene v Nemecku mala 45 721 návštevníkov zo 120 krajín, na výstave sa prezentovalo 1780 vystavovate─żov z 38 krajín. Táto výstava sa radí k najnavštevovanejším odborných výstavám v plastikárskej oblasti.

VE─ŻTRH V NITRE

Ve─żmi radi Vás privítame na Medzinárodnom Strojárskom ve─żtrhu v Nitre v d┼łoch 19. - 22.5.2015 na stánku Slovenského plastikárskeho klastra v Pavilone M4 - Stánok 26d.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Koopera─Źné burzy, bilaterálne a multilaterálne spolupráce

KOOPERA─îNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 23. 10.2018, DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE PIEŠ┼ĄANY

Slovenský plastikársky klaster u┼ż po tretíkrát spolupracoval s organizátorom a partnermi na tomto ve─żmi zaujímavom podujatí, ktoré nie je úzko špecializované na jedno alebo dva odvetvia, ale poníma spoluprácu prierezovo. Mesto Pieš┼ąany hostilo v utorok 23.10.2018 v poradí u┼ż siedmu Koopera─Źnú burzu - tradi─Źné podujatie rakúskych a slovenských firiem som zameraním na strojárstvo, spracovanie kovov a plastov, ako aj súvisiace technológie a slu┼żby. Rakúske a slovenské firmy z odvetví strojárstva, spracovania kovov a plastov opä┼ą potvrdili stabilný záujem o vzájomnú spoluprácu. Popri ADVANTAGE AUSTRIA túto bilaterálnu platformu opä┼ą organiza─Źne podporili partneri z Tren─Źianskej, Trnavskej a Prešovskej regionálnej komory SOPK a Slovenského plastikárskeho klastra. O podnikate─żských príle┼żitostiach v Rakúsku aj tento rok slovenské firmy informovala agentúra Austrian Business Agency.

V rámci tohto ro─Źníka podujatia h─żadalo koopera─Źných partnerov celkovo 8 rakúskych a takmer 30 slovenských firiem. O tom, ┼że medzi oboma krajinami a firmami aj na─Ćalej existuje ve─żký záujem o vzájomnú spoluprácu, potvrdzuje aj po─Źet bilaterálnych stretnutí, ktoré sa po─Źas podujatia uskuto─Źnili - tohto roku ich bolo okolo 130. Okrem toho zú─Źastnené firmy vyu┼żili aj mo┼żnos┼ą aktívneho networkingu, ─Źím bol skuto─Źný po─Źet bilaterálnych rozhovorov ešte vyšší.

KOOPERA─îNÝ PROFIL / FORMULÁR
https://goo.gl/forms/25OBFAj7Ei8bN3l52
STRÁNKA PODUJATIA
https://goo.gl/WW8j7H 

   

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERA─îNÁ BURZA STROJÁRSKEHO, KOVOSPRACUJÚCEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU, HOTEL ALEXANDRA, PÚCHOV, 5.10.2017

Podujatie bolo pripravené v spolupráci: ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, Tren─Źianskou regionálnou komorou SOPK, Prešovskou regionálnou komorou SOPK, Slovenským plastikárskym klastrom.

Rakúsko-slovenská koopera─Źná burza bola primárne ur─Źená pre výrobné firmy a poskytovate─żov technologických slu┼żieb v odvetviach strojárstva, výroby a spracovania kovov a plastov.
Aj v roku 2017 sa podujatie stretlo s ve─żmi dobrou odozvou aj zo strany rakúskych aj slovenských podnikate─żov. Mô┼żeme konštatova┼ą, ┼że podujatie malo prínos pre obidve strany. Po─Źas burzy bolo zrealizovaných 102 bilaterálnych plánovaných rokovaní. Ú─Źastníci burzy ale viedli aj neformálne rokovania mimo stanoveného harmonogramu.

Program podujatia:
http://www.advantageaustria.org/sk/events/Kooperacna-burza-2017_Program.pdf
Preh─żad rakúskych firiem a ich profilov sa nachádza v katalógu:
http://www.advantageaustria.org/sk/events/KOOP2017_Zoznam_rakuskych-ucastnikov.pdf

IMG 4155  IMG 4159

RAKÚSKO- SLOVENSKÁ KOOPERA─îNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU

Tren─Źín hotel Magnus, 13.október 2016

Obchodné oddelenie Rakúskeho ve─żvyslanectva v spolupráci s Tren─Źianskou regionálnou komorou SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovo─żuje pozva┼ą na bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a rakúskymi podnikate─żskými subjektami s cie─żom nadviaza┼ą nové obchodné kooperácie. Rokovania budú prebieha┼ą v nemeckom, prípadne anglickom jazyku.

Ak si chcete prezrie┼ą profily prihlásených rakúskych spolo─Źností, stiahnite si Katalóg ú─Źastníkov TU...

V prípade záujmu prosíme kontaktujte kanceláriu. Prihlasovanie je mo┼żné najneskôr do 5.10.2016 
Slovenského plastikárskeho klastra: 0903 909 676, T├íto e-mailov├í adresa je chr├ínen├í pred spamov├Żmi robotmi. Na jej zobrazenie mus├şte ma┼ą zapnut├Ż JavaScript.


Mediálni partneri: