partneri SPK

Slovenský plastikársky klaster svojou činnosťou, aktivitami a projektmi nadviazal aktívnu  spoluprácu s domácimi i zahraničnými partnermi. S nasledujúcimi organizáciami má podpísané aj Memorandá o porozumení, ktoré sa týkajú sieťovania a vzdelávania.

 

Slovak Business Agency (SK)

 

VÚC Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj

 

Bydgoszcz Industrial Cluster (PL) 

 

 

procure.ch - Fachverband für Einkauf und Suplly Management


Mediálni partneri: