KONTAKT

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER (SPK)

Sídlo: Vašinova 61, 949 01 Nitra

Adresa kancelárie  a korešpondenčná adresa:
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Fakturačná adresa:    
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Vašinova 61
949 01 Nitra

Právna forma: zdruĹženie právnických osôb
IČO: 37 857 720
IČ DPH: SK 2022795456

Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Nitra
Číslo účtu: 2628196482 / 1100
IBAN SK76 1100 0000 0026 2819 6482
SWIFT TATRSKBX

PhDr. Katarína Ikrényiová                                    
Výkonná riaditeÄžka                                             
Mob: +421-903 909 676
TĂĄto e-mailovĂĄ adresa je chrĂĄnenĂĄ pred spamovĂ˝mi robotmi. Na jej zobrazenie musĂ­te maĹĽ zapnutĂ˝ JavaScript.                               
MediĂĄlni partneri: