Aktuality

ChemDay , FCHPT STU  BRATISLAVA, 14.11. 2017

Chemický parlament študentov FCHPT STU a Klub Sokrates s podporou vedenia FCHPT STU v Bratislave sa rozhodli vytvoriť platformu pre vzájomné stretnutie a komunikáciu firiem z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu a študentov fakulty. Táto akcia s názvom ChemDay sa uskutoční v utorok 14.11. 2017 v čase od 9:00- 13:00 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave.
Firmy budú mať na akcii možnosť predstaviť svoju činnosť ale najmä ponúknuť študentom možnosť spolupráce a participácie na riešení svojich špecifických úloh a problémov už počas ich štúdia (ŠVOČ, odborné praxe, témy bakalárskych a diplomových prác...) resp. predstaviť študentom možnosti ich ďalšieho uplatnenia po skončení štúdia. Slovenský plastikársky klaster uvedenú akciu podporuje v zmysle nadviazania spolupráce s konkrétnymi plastikárskymi firmami.
V prípade, že aj nečlenská plastikárska firma má záujem o uvedené akciu, môže o nej podrobnosti získať priamo v kancelárii SPK na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo na tel.čísle 0903 909 676. Termín prihlasovania na akciu je najneskôr 15.9.2019.

PLASTIKÁRSKE TECHNOLOGICKÉ FÓRUM – KOOPERAČNÝ DEŇ, HOTEL INTERNATIONAL,VEĽKÁ LOMNICA, 25-26.10.2017

Britsko-slovenská obchodná komora v SR a Slovenský plastikársky klaster, Vás pozývajú na Plastikárske technologické fórum – Kooperačný deň, ktoré sa uskutoční 25-26.10.2017 v Hoteli International vo Veľkej Lomnici. Na podujatí je možné nadviazať nové obchodné spolupráce s britskými firmami. Záujemcov budeme priebežne informovať o požiadavkách a profiloch britských spoločnosti, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.

Bližšie informácie o programe: Slovensky  English

FAKUMA 2017, FRIEDRICHSHAFEN, GERMANY, 17-19.10.2017

Slovenský plastikársky klaster a Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje pre svojich členov tak, ako v roku 2015 spoločnú návštevu veľtrhu FAKUMA 2017 v meste Friedrichshafen. Uvedený veľtrh obsadil druhé miesto v celkovom hodnotení medzinárodných veľtrhov zameraných na plasty.
Spoločná návšteva je naplánovaná na 17-19.10.2017. Maximálny počet účastníkov spoločnej návštevy je 15. Dňa 18.10.2017 budú počas veľtrhu prebiehať aj bilaterálne rokovania, na ktoré je možné sa prihlásiť už v súčasnom období. Po 6.9.2017 majú možnosť všetci záujemcovia z radov členov SPK alebo TRK SOPK požiadať o podrobné informácie ohľadom spoločnej návštevy. Termín prihlasovania na spoločnú návštevu veľtrhu FAKUMA bude ukončený vo štvrtok 14.9.2017.
Registrácie pre bilaterálne rokovania: www.b2match.eu/fakuma2017 (bezplatne)
Termíny pre vašu agendu:
30. jún - 2. október 2017: registrácia a predkladanie profilov spolupráce
1. september - 10. október 2017: on-line výber osobných stretnutí
Dátum a miesto:
18. októbra 2017 v spoločnom stánku Berlín-Brandenbursko v hale A6 / stánku 6412

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO, KOVOSPRACUJÚCEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU, HOTEL ALEXANDRA, PÚCHOV, 5.10.2017

Podujatie je pripravované v spolupráci: ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, Prešovskou regionálnou komorou SOPK, Slovenským plastikárskym klastrom.
Rakúsko-slovenská kooperačná burza je primárne určená pre výrobné firmy a poskytovateľov technologických služieb v odvetviach strojárstva, výroby a spracovania kovov a plastov.
Konečný termín na prihlasovanie rakúskych firiem je stanovený na 15.9.2017. Po uvedenom dátume budú zverejnené profily rakúskych spoločností a bude zahájené prihlasovanie slovenských partnerov.
Účasť slovenských firiem je bezplatná pre členov SPK a SOPK.
Na ostatné slovenské firmy sa vzťahuje registračný poplatok v dohodnutej výške 30€.
Podmienkou pre účasť slovenských firiem je vyplnenie registračného formulára. Zber dát bude prebiehať elektronicky. Za daným účelom je vytvorený formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen2PjjalIFaWFQxjT1kC7teQNU-XXzeu48xqzRlt-lf-utFQ/viewform.
Priebežne aktualizovaný program bude zverejňovaný na
http://www.advantageaustria.org/sk/events/Kooperacna-burza-2017_Program.pdf

7. ročník seminárov z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“ - Inovácie v oblasti materiálov a technológií – recyklácia výrobkov z plastov v zmysle požiadaviek koncepcie EU

Slovenský plastikársky klaster pripravuje už 7. seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Uskutoční sa 28.9.2017 vo Veľkej Lomnici, Hotel International.
Témy sme sa snažili zostaviť tak, aby si našli svojich poslucháčov. Sú tam témy o materiáloch (biodegradovateľné materiály, materiály na báze kompozitov, viacfázové materiály...), o výskume na SAV – Ústave polymérov, ale aj o formách z pohľadu dodávateľov a odberateľov , o úspore energii pri sušení granulátu, o recyklácii a tiež o 3D technológii a jej využití.

Bližšie informácie       Prihlásiť sa môžete TU

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017

Dňa 27.62017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období. Pracovná skupina znovu začne aktívne pracovať od septembra 2017.

 

VÝSTAVA "DEMO PLAST 2017“  (EXPO ARAD, ARAD , 21-24.6.2017) RUMUNSKO

Na pozvanie organizátora výstavy „Demo Plast 2017“ sa zúčastnili zástupcovia SPK TRK SOPK v dňoch 22-23.6.2017 na výstave Demo Plast v Arade .

Demo Plast 2017 je výstava & obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Vytvorila platformu pre nové obchodné príležitosti. DEMO PLAST kládol dôraz na prax a najmodernejšie zariadenia integrujúce inovácie Industry 4.0 a poskytoval vystavovateľom riešenia v celom procesnom reťazci v priemysle plastov, gumy a kompozitných materiálov. Hlavnou témou boli príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendov v automobilovom priemysle - ako jedného z najdynamickejších odberateľských odvetví
SPK na spoločnom stánku s TRK SOPK zrealizovalo viac ako 10 kratších rokovaní a nadviazalo spoluprácu s 13 organizáciami. Najdôležitejšie rokovania prebehli s: IQ Kecskemét Industrial Research Ltd., University of Craiova, Automotive Cluster Serbia. So všetkými tromi organizáciami SPK aj SOPK nadviazalo aktívnu spoluprácu. SPK na stánku propagovalo firmy, organizácie a inštitúcie združené v rámci SPK. SPK a SOPK mali 22.6.2017 spoločnú prezentáciu v prezentačnej miestnosti pavilónu C.

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (NITRA, 14.6.2017)

Dňa 14.6.2017 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretlo 31 účastníkov z 21 členských firiem SPK. Títo zastupovali 70 % všetkých členov SPK. Veľkú skupinu tvorili aj hostia a sympatizanti SPK, ktorých bolo 26 zo 17 organizácií a firiem. Členov SPK teší, že o dianie v SPK, ako aj o pripravované aktivity prejavilo záujem aj 8 nečlenských firiem, a tiež rôzne štátne a verejné inštitúcie, ako je SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenská inovačná a energetická agentúra, British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava Štátny inštitút odborného vzdelávania.  V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2016,  návrh plánovaných aktivít na rok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2017 a vypočuli si aj Správu o hospodárení za rok 2016. Podstatnou časťou zasadania Valného zhromaždenia SPK v roku 2017 bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov, spoluprácu vysokého školstva a firiem, na spoločné medzinárodné podujatia, ktoré SPK pre svojich členov organizuje v 2. polroku 2017. Rezonovala aj téma medzinárodného sieťovania (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Dôležitým praktickým výstupom diskusie, bolo zostavenie Pracovnej skupiny pre vytvorenie nového študijného odboru v rámci Duálneho vzdelávania, ktorý by odzrkadľoval reálne požiadavky firiem zo SR ale aj štandardy zo zahraničia.  Pracovná skupina začala svoju činnosť hneď po svojom formovaní, už v rámci tretej časti (neformálnej) Valného zhromaždenia, počas ktorej si mohli účastníci vymieňať skúsenosti a kontakty. V tejto neformálnej časti sa analyzovali aj témy pre ďalší ročník semináru Trendy v plastikárskom priemysle, ako aj bol prezentovaný výukový software PICAT II, vhodný pre odbornú prípravu zamestnancov firiem.  Podporou vnútorného sieťovania boli aj prezentačné materiály členských firiem SPK umiestnené v priestoroch Valného zhromaždenia. Ukončením tejto neformálnej časti Valného zhromaždenia bol spoločný obed. Členovia SPK prejavili odhodlanie riešiť spoločne problémy, ktoré v rámci prítomnosti, ale aj budúcnosti trápia plastikársky priemysel. 

ELEKTRONICKÝ KATALÓG FIRIEM A ORGANIZÁCIÍ Z OBLASTI SPRACOVANIA PLASTOV A GUMY“.

Slovenský plastikársky klaster (SPK) ponúka aj v roku 2017 firmám možnosť aktualizovať svoje dáta, alebo vložiť svoj nový profil do "Elektronického katalógu firiem a organizácií z oblasti spracovania plastov a gumy“.

Registrácia a vytvorenie profilu spoločnosti nezaberie viac ako 10 minút (ak má firma vopred pripravený text). Firma si v profile môže tiež priložiť aj produktové katalógy a logo. Aktualizácie a vkladanie zostávajú stále pre všetky firmy v plastikárskom a gumárskom odvetví ako aj v kooperujúcich odvetviach bezplatné. Spoločnosti, ktoré majú svoj profil vytvorený, môžu v katalógu listovať a vyhľadávať. Ostatné firmy získajú len dočasný prístup.
Ak máte záujem o prezentáciu vašej firmy nastavte sa na nasledujúci odkaz: http://www.spkatalog.sk/users/SK-join
Firmy, ktoré už majú importovaný profil z predchádzajúcej verzie katalógu musia požiadať o prihlasovacie údaje, aby si mohli daný profil aktualizovať. Firma zadá profil, odošle ho a môže znovu kliknúť na aktualizáciu profilu a môže ho opäť upravovať. Vzhľadom nato, že v tomto roku sa vytvára aj "Mapa spracovateľov plastov, gumy a firiem z pridružených odvetví" je dôležité, aby sa firmy do uvedeného projektu zapojili v čo najväčšom počte.

Možnosti využívania "Katalógu" a "Mapy":
"Elektronický katalóg" bude tak, ako aj v súčasnosti zverejnený na web stránke SPK (www.spklaster.sk). "Elektronický katalóg" má aj svoju DVD verziu. Pre využívanie DVD verzie platia osobitné podmienky. DVD on-line verzia bude distribuovaná na akciách SPK (veľtrhy a semináre) obchodných rokovaniach s partnermi z SR aj zo zahraničia, na kooperačných podujatiach, ale aj na akciách členov SPK.

Ukončenie programu "Odborný pracovník/pracovníčka v nákupe"

SPK podpísal s MH SR 1.12.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie č.415/2016-2060-3400 v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM-18/2014. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti firiem v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov. Okrem podpory účasti členov SPK na veľtrhoch v zahraničí, aktualizácie databázy plastikárskych firiem, prípravy analýzy sektora plastov a gumy atď.,, bola aj snaha podporiť vzdelávanie pre oddelenia nákupu plastikárskych firiem, kde v spolupráci s členskou firmou SPK (A-OMEGA, s.r.o.) podporila účasť členských firiem na vzdelávacom programe, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, je zostavený zo siedmich modulov. Účastníci absolvovali upravený program zo šiestich modulov. SPK umožnil vybraným zamestnancom svojich členov absolvovať cely vzdelávací program bezplatne. Ponuku využilo 5 členských firiem.

„7TH INTERNATIONAL CONFERENCE POLYMERIC MATERIALS IN AUTOMOTIVE & 23RD SLOVAK RUBBER CONFERENCE“  (PMA & SRC 2017)

Na základe úspešných konferencií v rokoch 2005,2007, 2009, 2011, 2013 a 2015, usporadúva Slovenská technická univerzita a Ústav polymérov SAV aj v tomto roku už „7 medzinárodnú konferenciu polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 23. ročník slovenskej gumárenskej konferencie“, ktorá sa uskutoční od 29-31.5.2017 v konferenčnom centre hotela : Lindner Hotel Gallery Central. Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky dôležité informácie a program sú uverejnené na webstránke konferencie http://pma.sav.sk

ÚČASŤ SPK NA MSV NITRA 2017

Slovenský plastikársky klaster privítal na spoločnom stánku č.34 v hale M4  na ploche 20 m2 okrem členských spoločnosti, ktoré si na stánku mohli realizovať vzájomné rokovania, aj veľa záujemcov z Českej republiky a zo zahraničia. Spoločným menovateľom návštev bolo vyhľadanie vhodného partnera v rámci SR, výber vhodných partnerov pre spoločné projekty, získanie informácií ohľadom členských firiem SPK, návrhy na inovatívne riešenia pre slovenských výrobcov, atď. Na stánku mali všetky členské spoločnosti firemné materiály, 2 spoločnosti dodali firemné prezentácie, a 2 firmy dodali aj vlastné výrobky. Kancelária SPK spracovala po veľtrhu desiatku dopytov a nadviazala spoluprácu s viac ako 20 spoločnosťami. Zrealizovala aj 2 rokovania na spoločnom stánku Obchodného oddelenia Rakúskej ambasády. Prostredníctvom propagácie aktivít SPK prejavilo aj niekoľko firiem záujem stať sa členom SPK. Kancelária SPK po vzájomnej dohode s Agrokomplexom Nitra pozvala na MSV do Nitry, a tiež na stánok SPK  340 firiem priamym oslovením, ktoré obsahovalo viac ako 700 e-mailových adries. V porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali nižšiu návštevnosť na MSV Nitra 2017 práve z odvetvia spracovania plastov. Myslíme si, že sa tak udialo z dvoch dôvodov: súbežne prebiehal veľtrh Plastpol v meste Kielce v Poľsku a tiež, v roku 2017 súbežne s MSV neprebiehala medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo – CHEMPLAST.  Zároveň môžeme konštatovať, že požiadavky rokujúcich firiem na spoluprácu boli veľmi špecifické a jedinečné, niekedy sa jednalo len o hĺbkový prieskum trhu v SR. SPK pre svojich členov získal veľa zaujímavých podnetov, ako aj vytvoril zázemie pre realizované rokovania s obchodnými partnermi na MSV Nitra.  

viac informácií: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2017/

Štatistika MSV 2016
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov sa minulý rok bol 428 a v zastúpení na veľtrhu pôsobilo ďalších 225 firiem. Na ploche 25 500 metrov štvorcových vystavovali vystavovatelia z dvadsiatich troch krajín, pričom sa veľtrhu zúčastnilo 18 050 návštevníkov a zaregistrovaných bolo 160 novinárov.

SPK AKO MEDIÁLNY PARTNER KONFERENCIE FORMY A PLASTY 2017

Dňa 17-18.5.2017 sa v Brne, v hoteli Maximus Resort uskutočnila konferencia FORMY a PLASTY, ktorú organizovala partnerská firma JAN SVOBODA s.r.o. SPK sa snažil informačne podporiť túto konferenciu, a tiež sa snažil zapojiť STU FCHPT v Bratislave do priameho sledovania konferencie a to naživo, vysielaním cez live stream. Ten kompletne sponzorovala firma JAN SVOBODA s.r.o. Ideou tejto formy sledovania je sprostredkovať nové poznatky vysokým školám, tak študentov ako aj učiteľom. Bohužiaľ sa SPK nepodarilo zapojiť do tejto akcie ďalšie 2 fakulty STU, ani TU Košice. 

Celkovo na konferencii zaznelo 20 prednášok, ktoré vyvolali zaujímavé diskusie. Prostredníctvom mobilnej aplikácie mohli účastníci v priebehu konferencie klásť prednášajúcim otázky. Krátky prierez prezentáciami vystupujúcich si môžete pozrieť na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Y0651sXkfkg

http://www.jansvoboda.cz/files/user_files/konference-2017/170.pdf

POZVÁNKA

Účasť SPK NA JOB EXPO 2017

SPK na spoločnom stánku 7. ročníka „Veľtrhu práce – Job Expo 2017“, ktorý sa uskutočnil 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre prezentoval voľné pracovné miesta 6 členských firiem,
Okrem spoločného stánku SPK sa na veľtrhu práce zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. Na veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 130 organizácií, ktorí vystavovali v 3 halách (M1-M3). Zástupcovia SPK zrealizovali viac ako 14 osobných rokovaní s plastikárskymi firmami, ktoré vystavovali priamo na veľtrhu, a tak nadviazali ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. Paralelne s uvedeným veľtrhom prebiehala aj výstava Mladý tvorca. SPK prostredníctvom MH SR inicioval 2 stredné odborné školy (Strednú odbornú školu polytechnickú, Liptovský Mikuláš a Strednú odbornú školu chemickú, Bratislava) aby prezentovali a propagovali novootvorené študijné odbory „operátor gumárskej a plastikárskej výroby“. Obidve školy mali na výstave Mladý tvorca vlastné stánky. Stredná priemyselná škola polytechnická z Liptovského Mikuláša sa zúčastnila aj spoločnej prezentácie SPK v sekcii Kam DO školy? Kam ZO školy? Jednalo sa o dve prednášky pre žiakov ZŠ, ktoré sa realizovali 27.4 a 28.4.2017. Prvý deň na prezentáciu SPK, FCHPT STU Bratislava a Strednej priemyselnej školy polytechnickej z Liptovského Mikuláša na tému Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy prišlo viac cca 30 žiakov 6-8 ročníka ZŠ Nitra Drážovce. Druhý deň sa zúčastnilo prezentácie viac ako 40 žiakov ZŠ na ul. Benkova z Nitry. Okrem spoločnej prezentácie SPK v uvedenej sekcii mala prednášku aj členská firma SPK - ZKW Slovakia s.r.o. na tému Duálne vzdelávanie

DOHODA O SPOLUPRÁCI S ČLENOM SPK – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

Dňa 4.11.2016 podpísal Slovenský plastikársky klaster so svojim členom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Dohodu o spolupráci pri realizácii projektu Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, technológií, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je jedným zo štyroch partnerov na Slovensku, ktoré sú zapojené do uvedeného projektu.
Prostredníctvom spolupráce s SOPK by chcel SPK sprostredkovať aj svojim členom aktívne poradenstvo v uvedených oblastiach, spoluorganizovať monotematické semináre, podnikateľské misie a kooperačné podujatia na Slovensku aj v zahraničí.
Web: www.enteprise-europe-network.sk / www.een.sk

STARŠIE ...

Bližšie informácie o programe


Mediálni partneri: