Aktuality

Joint Staff Event Agenda DEMETRA – Joint Staff Meeting, (Budapest, Hungary)- 26.2.2019 – 1.3.2019

Dňa 26.2. – 1.3.2019 sa uskutočnil v Budapešti druhý Joint Staff Meeting v rámci projektu DEMETRA– zameraný na prípravu trénerov v oblasti gamifikácie. 1. deň z päťdenného tréningu viedol Zsombor Fekete, expert na Gamifikáciu. Podrobne vysvetlil maticu gamifikácie, účastníci si vybrali problém, vybrali vhodné techniky a následne ho riešili. V ďalšie dni sa venovali účastníci aplikácii Bloom Taxonomy vo vlastnom vzdelávacom procese, tiež sa naučili používať techniku zhody CMA (Model 1).
V ďalšie dni sa riešila situácia, kde si účastníci zostavili triedu pre vyučovací proces - pripravili bodový systém, vlastné známky a ich vyhodnotenie. Hlavným cieľom tohto dňa bolo, aby účastníci pochopili, ako Model DEMETRA funguje v reálnom živote (Model č.2)
Účastníci sa tiež naučili, že môžu používať Model (ako celok), alebo len jeho časti. S niektorými krokmi z uvedených modelov môžu vytvoriť pre študentov zaujímavejšie prostredie. Príbehy a skupinové kvízy sú skvelé spôsoby, ako urobiť triedu zaujímavejšou.
Účastníci sa tiež dozvedeli, že posun k aktívnemu vzdelávaniu často prichádza s veľkým odporom od učiteľov. Účastníci diskutovali o tom, ako riadiť túto zmenu v rámci organizácie a znížiť odpor učiteľov. Na uvedenom podujatí sa zúčastnili dvaja tréneri z dvoch výrobných spoločností.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

„JOB EXPO“ – VEĽTRH PRÁCE, 16-17.4.2019, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019. SPK už štvrtýkrát sa zúčastňuje veľtrhu práce, ako aktívny vystavovateľ. Dovoľte nám pozvať Vás na stánok SPK, ktorý bude umiestnený tak, ako zvyčajne v pavilóne, kde budú vystavovať školy a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania.

„DUAL DAY“ MALACKY 2019,  26.3.2019, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „Podpora procesu Duálneho vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kvality organizácií a jednotlivcov v regióne Záhorie – „DUAL Q -PLUS“
Vás pozýva dňa 26.3.2019 na „DUAL DAY 2“, ktorý je už druhým ročníkom regionálneho podujatia. Akcia sa bude realizovať v Event Hall v Malackách. Vystavovať budú školy a firmy, ktoré majú záujem spolupracovať so žiakmi základných škôl, a to akoukoľvek formou. Účastníkmi podujatia budú žiaci a výchovní poradcovia základných škôl z okresu Malacky. Na podujatie budú pozvaní aj učitelia odborných predmetom zo základných škôl. Okrem uvedeného podujatia, je v rámci projektu realizovaný aj prieskum zamestnávateľov v regióne zameraný na výhľadové profesie a kvalifikácie v okrese Malacky. Na uvedenej aktivite participoval v spolupráci s ďalšími partnermi (Bratislavská regionálna komora SOPK, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky) aj Slovenský plastikársky klaster.

KONEFERENCIA NEWMATEC 2019, 26-27.3.2019, X-BIONIC SPHERE, ŠAMORÍN

T29096 newmatec 2019 web banner 340x453pxSlovenský plastikársky klaster ako partner podujatia Vás pozýva na Konferenciu NEWMATEC 2019. 5. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa bude mimoriadne konať v X-BIONIC SPHERE v Šamoríne. Podujatie bolo zaradená do podporovaných aktivít Ministerstva hospodárstva v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a otvoria ho zástupcovia ministerstiev hospodárstva krajín V4.
Termín: 26. – 27. marec 2019
Miesto podujatia: X-BIONIC SPHERE, Šamorín
Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách
Podtémy: Alternatívne pohony a palivá, technologické megatrendy
V rámci programu vystúpia nie len predstavitelia, Volkswagen AG, ŠKODA Auto, TATRA TRUCKS, ale aj analytici, vývojári, špecialisti a predstavitelia rôznych sekcií Európskej komisie. Podrobný a aktuálny program si môžete pozrieť na https://www.newmatec.sk/program/
Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration . Členské firmy SPK majú zľavu na vložné 10 % a zľavu môžu využiť všetky prihlásené firmy , ktoré sa prihlásia do 1.3.2019.

PLASTY OD  DIZAJNU PO RECYKLÁCIU, 12.3.2019, TWIN CITY (BLOK A), BRATISLAVA

sba logo farebneSlovenský plastikársky klaster od roku 2018, kedy organizoval svoj prvý seminár „Keď plastový odpad nie je odpad“ má snahu podporovať podujatia týkajúce sa obehového hospodárstva, a tiež usmerňovať informácie šírené médiami ohľadom výroby výrobkov z plastov a ich recyklácie. Slovak Business Agency 12.3.2019 v rámci projektu MOVECO organizuje v Bratislave praktický seminár k téme jednorazových plastov a plastových obalov. 

SPK má snahu podporovať obmedzené používanie jednorazových plastových výrobkov a obalov, usmerňovať spotrebiteľské správanie ohľadom nadmernej produkcie plastových obalov, podporovať recyklovateľnosť plastových výrobkov a obalov.
Cieľom seminára je priblížiť účastníkom pripravované legislatívne zmeny a výzvy vyplývajúce z implementácie európskych smerníc v oblasti obmedzenia používania jednorazových plastov,
predchádzania vzniku nadmerného množstva plastových obalov a recyklovateľnosti plastových výrobkov a obalov . Na seminári sa bude možné sa dať inšpirovať aktivitami, ktoré sú už reakciou na legislatívne zmeny.
Adaptácia na zmeny vyžaduje okrem prekonania technologických výziev najmä spoluprácu a poznanie potrieb jednotlivých aktérov v hodnotovom reťazci. Podrobný program si môžete stiahnuť TU.

Na seminár s môžete registrovať TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLVsWFIao24OXa2ETc9ey-Ts-xxewL6GYFzriK2b6nsAQbnw/viewform
Na seminár sa môžete prihlásiť aj na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

FAKUMA 16. – 20. 10.2018, FRIEDRICHSHAFEN, NEMECKO

V dňoch 16. – 20. októbra 2018 sa vo Friedrichshafene v Nemecku uskutočnil špecializovaný medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov FAKUMA 2018. Zároveň od 16–19.10.2018 Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK zorganizoval skupinovú návštevu na uvedenom veľtrhu. Pracovnej cesty sa zúčastnilo spolu 8 účastníkov z 3 výrobných spoločností: JASPLASTIK-SK spol.s.r.o, SELEX INDUSTRIAL, s.r.o., Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. a zo Slovenského plastikárskeho klastra a Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Druhý a tretí deň pracovnej návštevy (17-18.10.2018) bol venovaný na individuálne rokovania členských firiem SOPK ale aj SOPK.
Na FAKUMA sa zúčastnilo v roku 2018 viac ako 1800 vystavovateľov. Pozornosť bola zameraná na najnovšie technológie, ktoré predstavili výhody efektívneho spracovania plastov pomocou vstrekovania, extrúzie, tvarovania za tepla a 3D tlače.
FAKUMA profituje z pozitívneho rozvoja priemyslu. Plasty sú na vzostupe. Ale nielen dopyt rastie, ale aj požiadavky na materiál a kvalitu spracovania. Na tomto medzinárodnom veľtrhu pre spracovanie plastov boli práve prezentované moderné riešenia kvalitného spracovania plastov. Trh s plastami charakterizujú intenzívna recyklácia a "zelené" materiály. Odborníci z celého sveta nachádzali na veľtrhu FAKUMA .riešenia aj v tejto oblasti
Tento rok mohli členské spoločnosti SPK, ktoré prejavili záujem o spoločnú návštevu absolvovať uvedené návštevu bezplatne. Aktivita bola finančne podporená MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z.

  

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

REALIZÁCIA 8.ROČNÍKA SEMINÁRA Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 9-10.10.2018, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

logo SPKSeminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle bol zameraný na existujúce inovatívne technológie a prístupy v plastikárskom priemysle, ale miesto v témach seminára mali aj  materiálové inovácie. Okrem zaujímavých odborných vystúpení boli všetky prezentácie inovatívnych technológií alebo materiálov posilnené s praktickými ukážkami strojov, zariadení, postupov alebo simulácií. Druhý deň, ktorý bol pod názvom „INOVAČNÝ DEŇ“ bol zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Svoje inovácie predstavili 2 členské spoločnosti SPK a 1 nečlenská firma. Zaujímavosťou uvedeného dňa bola účasť hostí, ktorí zastupovali zahraničné organizácie. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov, kde viac ako 70 % tvorili účastníci z členských firiem SPK. Tento rok bol seminár čiastočne finančne podporený MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z

Pozvánka

Podrobný odborný článok o jednotlivých vystúpeniach si môžete pozrieť na strane 90-91 v časopise Strojárstvo 11/2018

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

STARŠIE ...

 

 


Mediálni partneri: