Aktuality

9. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“, 19-20.11.2019, HOTEL VIA JASNÁ, DEMÄNOVÁ

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá je partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) si Vás dovoľujú pozvať na 9. odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Tohtoročný seminár sa bude niesť v duchu inovácií výrobkov, materiálov alebo technológií, ktoré vychádzajú z „dielne“ firiem a organizácií so slovenským kapitálom. Druhá časť seminára sa bude zaoberať témou recyklácií. Keďže seminár sa uskutoční mesiac po medzinárodnom veľtrhu „K“ v Düsseldorfe, niektorí členovia SPK budú pre účastníkov prezentovať aké trendy v blízkej budúcnosti očakávame v oblasti spracovania plastov.

Pozvánka s podrobným programom TU.

MEDZINÁRONÁ KONFERENCIA “CLUSTERS IN DIGITAL ERA” (PROJEKT CLUSTERFY), 15.10.2019, HOTEL GOLDEN ROYAL BOUTIQUE HOTEL & SPA KOŠICE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa spolu s ďalšími agentúrami a organizáciami siedmich európskych krajín zúčastňuje na medzinárodnom projekte ClusterFY zameranom na podporu internacionalizácie priemyselných zoskupení. Ôsme a posledné projektové stretnutie sa uskutoční 14. - 16. októbra 2019 pod záštitou SIEA v Košiciach, z toho samotná konferencia bude 15. 10. 2019. Na konferencii v 3 panelových diskusiách sa budú prezentujúci zaoberať témou zakladania klastrov, rozvoja klastrov a medzinárodnými skúsenosťami klastrov. SPK prezentuje člen prezídia v panelových prezentáciách na tému rozvoj klastrov. Program konferencie TU.

CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN, 12-13.11.2019, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

SPK sa stal v roku 2019 mediálnym partnerom na treťom ročníku podujatia CEE Automotive Supply Chain 2019, ktoré sa v tomto roku uskutoční v Českej republike. CEE Automotive Supply Chain sa bude konať 12. - 13. novembra 2019 v Hoteli NH Collection Olomouc Congress**** a počas dvoch dní svojho trvania ponúkne účastníkom konferenciu, výstavu, B2B rokovania a networking. Keďže medzinárodné fórum bude zamerané na všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore, predpokladáme účasť z celej Európy. SPK ponúka členom možnosť uplatniť si 10% zľavu z ceny vstupenky formou promokódu, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme. Následne si ho členovia môžu zadať pri registrácii na www.ceeautomotive.eu. Na nasledujúcom linku si môžete prezrieť ceny vstupeniek.
https://www.ceeautomotive.eu/page-01
Podrobný program podujatia:
https://www.ceeautomotive.eu/page-1011.

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 29. 10.2019, HOTEL LUNA, ŽIAR NAD HRONOM

advantage austria logoNepremeškajte v poradí už ôsmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy z odvetví strojárstva, spracovania kovov a spracovania plastov. Priestor na networking sa primárne poskytuje výrobným a technologickým spoločnostiam a dodávateľom špecifických služieb pre odvetvia strojárstva, spracovania kovov, výroby a spracovania plastov. Od 1.7.2019 sa začala preregistrácia slovenských firiem. Tento rok sa môžu predbežne registrovať prostredníctvom elektronického formulára. (TU)

Vyplnenie tohto formuláru nie je záväznou registráciou na podujatie – akonáhle bude spustená záväzná registrácia, budú preregistrované firmy spätne kontaktované, Pri záväznej registrácii si tak už len skontrolujú predvyplnené údaje a vyberú si spomedzi rakúskych firiem partnerov na b2b rozhovory. Celá tlačová správa ADVANTAGE AUSTRIA TU

Registračné poplatky
Nárok na bezplatnú účasť majú nasledujúce skupiny: partneri ADVANTAGE AUSTRIA, členovia SOPK (bez ohľadu na regionálnu príslušnosť), členovia SPK , firmy, ktoré sa preregistrujú do 23.9.2019. Na ostatné slovenské firmy sa vzťahuje registračný poplatok.

Program podujatia
Predbežný program podujatia je zverejnený na adrese TU.
Program sa bude na tejto adrese stále aktualizovať.

3. CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING  (23-24 September 2019) X-BIONIC© Hotel – Šamorín  (B2B + CONFERENCE + EXHIBITION)

Pozývame Vás na jedinečné podujatie, ktoré je spojením zaujímavých konferenčných tém ale aj B2B a výstavných možností. V roku 2019 sa podujatie uskutoční na Slovensku  v Šamoríne. V plastikárskom priemysle nastávajú časy veľkých zmien. Na seminári a následných panelových diskusiách budú účastníci hľadať riešenia v zmysle udržateľnosti životného prostredia. Budú riešiť témy ako sú: Centrálny európsky trh s polymérmi - trendy a výhľady. Stratégia cirkulárnej ekonomiky - čo to znamená pre „hráčov“ v plastikárskom priemysle? Recyklácia plastov - najúčinnejšie technológie a ich produkty. Regranuláty verzus materiál Virgin - dostupnosť, kvalita, výhody a aplikácie. Biopolyméry.  Nakladanie s odpadmi z plastov. Bližšie informácie o podujatí TU. Záujemcovia o uvedenú akciu môžu kontaktovať kanceláriu SPK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Účasť členov SPK je na akcii zvýhodnená.

PREZENTÁCIA PROJEKTU KOMPOSTOVATEĽNÝCH BIOPLASTOVÝCH NÁDOB

Dňa 6.6.2019 členská firma Envirocare, s.r.o. z Nitry predstavila spolu s tímom prof. Pavla Alexyho  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa so svojím tímom úspešne venuje problematike bioplastov už dlhé obdobie, jedinečný pilotný projekt. V Pezinku na Základnej škole Na bielenisku 2 predstavili plastový riad vo forme pohárov, misiek, tácok a vreciek na odpad z patentom chráneného biodegradovateľného materiálu po názvom Nonoilen. Zástupca výskumného tímu zo Strojníckej fakulty STU predstavil prototyp kompostéra, ktorý umožňuje  kompostovanie produktov z biodegradovateľných materiálov spolu so zvyškami potravín. Vedci zdôraznili, že kompostovanie musí byť riadené a bude sa na tom ďalej spolupracovať s SPU Nitra. Najdôležitejšie informácie poskytol návrh ďalšieho rozširovania výroby výrobkov z biodegradovateľných materiálov. Po otestovaní v rámci pilotného projektu v Pezinku je možné uviesť výrobky z biodegradovateľných materiálov do stravovacích reťazcov, veľkých reštauračných zariadení a do siete podnikových stravovacích zariadení za podmienky, že výrobky v prípade ich opotrebenia je možné kompostovať spolu so zvyškami potravín. Preto si tieto organizácie budú musieť zakúpiť kompostér. Takýmto riadeným procesom by sa malo zabrániť zmiešavaniu odpadu z biodegradovateľných plastov spolu s klasickým odpadom z plastov, ktoré nie sú biodegradovateľné. Veľmi dôležitý je aj fakt, že v tíme pri príprave a výrobe produktov z biodegradovateľných materiálov spolupracovali aj ďalšie členské firmy SPK, ako je firma KM-SYSTEM, s.r.o z Prešova, či firma SimulPlast, s.r.o. z Popradu.

Viac informácií môžete získať na  https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/slovenska-firma-predstavila-kompostovatelne-plastove-nadoby/

 e2

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

  • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
  • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
  • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
  • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
  • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE  SPK, 23.5.2019, HOTEL MIKADO NITRA

vyrocna sprava 2018 SPKV hoteli Mikádo v Nitre sa 23.5.2019 stretlo 33 účastníkov z 22 členských firiem, aby sa v rámci Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK)  osobne a obchodne lepšie spoznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivít na rok 2019 a Výročnú správu za rok 2018. Zasadanie Valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostné, pretože SPK slávil svoju desaťročnicu fungovania. Ing. Tibor TekeĽ,  ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili. Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia o subjekty s inou právnou formou a  startupy. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

P5231801  P5231839

ÚČASŤ SPK NA MSV 2019  (21-24.5.2019), NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Počas 21-24.5.2019 prišlo do Nitry na 26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, MSV 2019  do pavilónu M4 na stánok SPK viac ako 50 záujemcov zo Slovenska, Českej republiky ale aj zo zahraničia.  Hlavným cieľom bolo nadviazanie spolupráce, marketingové informácie pre rozbeh výrobných spoločností, vyhľadávanie dodávateľov a partnerov pre výrobnú spoluprácu, prezentovanie inovačných technológií pre členov SPK, atď. Väčšina záujemcov prišlo ma stánok SPK cielene. V stánku boli poskytované všetky kľúčové informácie ohľadom členov SPK a ich zamerania.  Na stánok svojimi propagačnými materiálmi, produktami, a videom prispeli najmä členské spoločnosti JASPLASTIK-SK, spol.s.r.o., ZKW Slovakia, s.r.o., Esox, spol.s.r.o., ICOSA -prevádzkovateľ PlasticPortalu, Hella Slovakia Signal-Ligting, s.r.o. a Kovorob, a.r.o., a tak dotvorili živú atmosféru stánku.

IMG 4684   IMG 4694

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

STARŠIE ...

 

 

 

 


Mediálni partneri: