členovia SPK

Abecedný zoznam členov SPK

 

1. A-OMEGA, s.r.o., Malacky 

http://www.a-omega.sk

A-OMEGA, s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť. Vznikla v roku 2005 na základe dlhoročných skúseností jej poradcov, trénerov, konzultantov a projektových manažérov. Poskytuje personálne a  organizačné poradenstvo, zaoberá sa nábormi a výbermi zamestnancov pre novovznikajúce spoločnosti poskytuje  kariérové a profesijné poradenstvo pre jednotlivcov, ale aj v rámci firemného poradenstva. Od roku 2006 sa zaoberá realizovaním kurzov pre nastavovačov vstrekolisov, na ktoré má aj akreditáciu MŠ SR. Druhou oblasťou vzdelávania je oblasť prípravy nákupcov. A-OMEGA, s.r.o. bola v roku 2009 jedným zo zakladajúcich členov Slovenského plastikárskeho klastra. V marci 2012 získala certifikát ISO 9001-2008 , ktorý v roku 2015 v recertifikačnom audite znova obhájila.

2. Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava

 http://www.boge-rubber-plastics.com

Materský podnik BOGE Rubber & Plastics bol založený už v roku 1931. Spoločnosť Boge Elastmetall Slovakia, a.s. v Trnave sa v roku 2014 sa stala súčasťou čínskeho koncernu CSR a pôsobí na slovenskom trhu od januára 2000. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 700 zamestnancov. Závod v Trnave je zameraný na výrobu gumokovových a plastových dielov, ktoré tlmia vibrácie motorov a podvozkov vo všetkých typoch motorových vozidiel. Výrobky sa nepoužívajú len v automobiloch, ale napríklad i v koľajových vozidlách, lodiach či lietadlách. Boge Elastmetall Slovakia, a.s. nie je len výrobným závodom. V roku 2007 tu vzniklo vývojové oddelenie. Tím vývojových pracovníkov a konštruktérov navrhuje diely podľa požiadaviek zákazníka a spolupracuje pri ich zavádzaní do výroby. Diely sú navrhované do podvozkov značiek Porsche, Ferrari, Maserati, Fiat a do tlmičov.

3. Brose Prievidza, spol. s r.o., Prievidza

Brose je piatym najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Už viac ako 100 rokov prispieva k formovaniu budúcnosti automobilov.
Každoročne investuje do výskumu a vývoja 8 % celkového obratu.
Viac ako 25 000 zamestnancov v 62 závodoch a v 23 krajinách dosahuje obrat približne 6,3 miliardy eur. Veľké množstvo patentov spoločnosti Brose podčiarkuje inovačnú silu jej medzinárodného tímu.

http://www.brose.com/prievidza

4. BUSINESS AND DRIVE, s.r.o., Malacky

 http://www.businessanddrive.sk

BUSINESS AND DRIVE s.r.o., pôsobí na trhu od roku 2004. Zaoberá sa strojárskou výrobou dielov, ponúka strojárske služby – sústruženie, frézovanie, brúsenie, výrobu a renováciu náhradných dielov, spracovanie kompletnej technickej dokumentácie, 3D skenovanie a reverzné inžinierstvo. Realizuje laserové navarovanie a opravy foriem.  Je držiteľom certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 -2- preverenie zváračskej prevádzky, vlastní „Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“.

5. CASPRO s.r.o., Košice

www.caspro.sk

Spoločnosť Caspro s.r.o. so sídlom v Košiciach sa od svojho vzniku v roku 2002 zaoberá dodávkami špecifických materiálov a zariadení najmä pre spracovateľov plastov, ale tiež pre iné priemyselné odvetvia. Ponúka pomerne široký sortiment, predovšetkým periférnych zariadení. Sortiment ďalej tvoria náhradné diely strojov, liniek na spracovanie plastov. Zastupuje aj viaceré zahraničné spoločnosti : Euroviti - Talianska spoločnosť je významným producentom šnekov a valcov pre vstrekolisy a extrúdery. KONGSKILDE - Dánsky producent systémov pre pretlakovú dopravu, separáciu nečistôt a odsávanie procesného odpadu. Holandská firma Ferlin sa špecializuje na vývoj a výrobu gravimetrických zmiešavačov. Ďalej sú to spoločnosti Ecoflow, BM Silofabrik, Promix. Spoločnosť Caspro sa snaží byť zákazníkovi vždy k dispozícii, pochopiť jeho potreby a nájsť to najvhodnejšie riešenie.

6. ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves

 http://www.esox.sk

Nástrojáreň a lisovňa ESOX, spol. s r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1994. Disponuje moderným strojným vybavením a vysokokvalifikovaným ľudským kapitálom. Kvalita všetkých vývojových a výrobných procesov je garantovaná certifikátom kvality podľa ISO/TS 16949:2009. Hlavným výrobným programom je design a výroba lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové lisovanie. Formy vyrábané v tejto spoločnosti môžu dosahovať max. rozmery 1000x750x700 mm a hmotnosť 5000 kg. Vo vlastnej lisovni realizuje lisovanie sériovej produkcie plastových výliskov na lisoch s uzatváracou silou 250-6000 kN.
Esox, spol.s.r.o. bol v roku 2009 jedným zo zakladajúcich členov Slovenského plastikárskeho klastra.

7. ENVIROCARE, s.r.o., Nitra

http://envirocare.sk

ENVIROCARE s.r.o. je oprávnený vykonávať výskum a vývoj v zmysle ustanovení   § 26a ods. 11 Zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v aktuálnom znení na základe osvedčenia číslo 213-16435/44874 vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14. októbra 2013. Od svojho vzniku 9.3.2012 sa aktivity spoločnosti sústreďujú na zabezpečenie súčinnosti špičkových odborníkov zameraných na výskum, vývoj a spracovanie polymérnych materiálov, tvorbu  vlastného programu súvisiaceho  s vývojom a technológiou spracovania polymérnych zmesí a hybridných materiálov s využitím obnoviteľných zdrojov. Predmetom činnosti spoločnosti je prenos technologických výsledkov vedy a výskumu v oblasti biodegradovateľných plastov do prevádzkových podmienok a poskytovanie služieb súvisiacich s testovaním, laboratórnym meraním, výrobou zmesí, marketingom a technickým poradenstvom v predmetnej oblasti. Dôležitou aktivitou je budovanie  kooperácií s ďalšími inštitúciami základného výskumu a vývoja v súvislosti s predmetnými materiálmi. Spoločnosť má implementovaný systém manažérstva kvality pre oblasť „Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied“- certifikát ISO 9001:2008.

8. Hella Slovakia Signal-lighting s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 

www.hella.com/hella-sk

HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., člen rodiny nemeckého koncernu HELLA, ktorý je popredným svetovým dodávateľom v oblasti automobilového priemyslu, začala písať svoju históriu v Bánovciach nad Bebravou v roku 2003, kedy bol vyrobený prvý zadný reflektor. Spolu s výrobným závodom v Nemecku a Mexiku patrí ku kľúčovým závodom koncernovej divízie svetiel v oblasti signálnych svietidiel. Jej hlavné produkty sú zadné reflektory osobných vozidiel, prídavné brzdové svetlá, osvetlenia EČV, hmlovky, bočné smerovky na osobné a úžitkové vozidlá.

9. IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno

www.iacgroup.com

IAC Group (Slovakia), s.r.o je svetovým dodávateľom interiérových a exteriérových automobilových systémov. Výrobné a montážne závody spoločnosti sa nachádzajú v 21 európskych krajinách. Výrobný závod v Lozorne je zameraný na výrobu interiérových dielov pre automobilový priemysel.  Jedná sa o výrobu a montáž obkladov dvier do osobných automobilov, výrobu a montáž kufrových obkladov a výrobu interiérových kožených obkladov. Spoločnosť má platné ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 16949.

10. ICOSA - prevádzkovateľ PlasticPortal.eu, Nitra

 http://www.plasticportal.eu/en

ICOSA spol. s.r.o. je prevádzkovateľ internetového portálu pre plastikársky priemysel na Slovensku a v Českej republike pod názvom PlasticPortal.eu. Portál pôsobí na trhu už 7 rokov a sústreďuje informácie z celej plastikárskej branže na jednom mieste. Mesačne má až 100.000 zobrazení. Na portáli nájdete  katalóg firiem s prezentáciou cca 600 firiem, aktuálne ceny polymérov, aktuality z plastikárskeho priemyslu, kompletný prehľad seminárov, riadkovú inzerciu, dopyty z branže a odborný slovník. Kvalitnou SEO optimalizáciou si portál zabezpečuje popredné miesta v internetových vyhľadávačoch. Portál poskytuje i prístup k legislatívnym predpisom a normám pri uvádzaní výrobkov na trh v SR a EU. PlasticPortal.eu má slovenskú, českú a anglickú jazykovú verziu.

11. Injection and tooling Engineering s.r.o., Bratislava

www.injectionandtooling.com

Injection and tooling Engineering s.r.o.je spoločnosť zameraná na inžiniering v oblasti vývoja vstrekovacích procesov a vstrekovacích foriem (R&D), na vstrekovanie a zlepšovanie interných procesov (Operations) a na vedenie tímov vstrekovacích a nástrojárskych oddelení (production management). V oblasti R&D sa zameriava na vývoj vstrekovacích procesov a nástrojov pre interierové a exterierové produkty od 400 do 3200 ton uzatváracej sily (150 – 3800 g), rozbeh foriem a definíciu korektívnych aktivít a časových plánov na dosiahnutie plánovanej kvality výliskov a nástrojov, dodávanie pridanej hodnoty nákupu foriem prepočtami nákladov a časových plánov na modifikácie, na tréningy v oblasti vývoja vstrekovacích procesov a v oblasti vývoja vstrekovacích nástrojov. V rámci „Operations“ sa zameriava na znižovanie nepodarkov a prestojov a na definovanie základných údajov nových projektov (layout foriem, počet kavít, uzatváracia sila, časy cyklov, materiály).

12. JASPLASTIK - SK, spol. s.r.o., Matúškovo

 http://www.jasplastik.sk/

JASPLASTIK-SK spol. s.r.o. je popredným výrobcom a dodávateľom plastových a polystyrénových výrobkov pre elektrotechnický a automobilový priemysel. Jasplastik-SK s.r.o. bola založená tromi partnermi, ako pobočka maďarskej firmy Jász-Plasztik s.r.o. V novembri 2002 firma získala certifikáty ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sú aj v súčasnosti platné. V roku 2007 a 2008 získala spoločnosť ocenenie najlepší dodávateľ firmy Samsung Slovakia a v roku 2008 sa stala najlepším  dodávateľom firmy Sony Slovakia, pričom získala ocenenie Excellent Supplier Award 2008. Spoločnosť JASPLASTIK-SK, s.r.o. sa zameriava na lisovanie plastov a ich následnú úpravu, výrobu expandovaného polystyrénu (EPS), tampónovanie (tampo-printing) a montáž. Svoje výrobné kapacity rozšírila v roku 2016 aj v Priemyselnom parku Sever v Nitre.

13. KMS-PT s.r.o., Prešov

http://www.km-system.sk

Spoločnosť KMS-PT s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s výrobou foriem pre viackomponentné vstrekovanie, je pokračovateľom podnikateľského subjektu Ing. Jozef Kráľ KM-SYSTÉM, ktorý vznikol v roku 1994 a KM-SYSTÉM s.r.o. Pôsobí v oblasti spracovania plastov so zameraním na spracovanie plastov vstrekovaním s týmito činnosťami: výroba a servis foriem na vstrekovanie plastov do hmotnosti 1 200kg, lisovanie plastových výrobkov, viackomponentné lisovanie (aj z EPDM), reverzné inžinierstvo (skenovanie vytváranie 3D modelov), predaj a servis vstrekovacích strojov spoločnosti MITSUBISHI.
Na úrovni úžitkového vzoru má chránenú technológiu vstrekovyfukovania, ktorá umožňuje použiť štandardný vstrekovací stroj na výrobu dutých výrobkov. Spoločnosť KMS-PT s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008. Má tiež oprávnenie, vydané Ministerstvom školstva SR, pre pôsobenie v oblasti výskumu a vývoja.

14. Knudsen Plast, s.r.o., Vranov nad Topľou

 http://www.knudsen-plast.dk

Knudsen Plast má viac ako 30 ročné skúsenosti v oblasti vstrekovania plastov pre medicínsky priemysel, kde požiadavky na toleranciu a dokumentáciu sú vysoké. Ponúka výrobu v čistom alebo kontrolovanom priestore. Napriek tomu, že medicínsky priemysel je jej hlavným zameraním, ponúka svoje služby a kapacity aj zákazníkom z rôznych odvetví, kde je požadovaná vysoká kvalita výrobkov. Slovenská pobočka Knudsen Plast, s.r.o. bola založená  v roku 2007, kedy časť výroby bola presunutá z Dánska. V súčasnosti sa výroba v Dánsku zameriava hlavne na inovácie a vývoj. Knudsen Plast s.r.o. ponúka výrobu s nízkymi nákladmi so zabezpečením vysokej kvality dielov. Zameriava sa na hromadnú výrobu, montáž dielov vrátane ich zvárania a potlače. Vo firme boli vybudované projektové, ale i lokálne R&D oddelenia.

15. Kovorob, s.r.o.,Stropkov

 http://www.kovorob.sk

Spoločnosť KOVOROB, s.r.o. je zameraná na výrobu vstrekovacích foriem pre termoplasty a foriem pre vyfukovanie fliaš. Špecializuje sa na výrobu foriem pre oblasti automobilového, elektrotechnického, potravinárskeho priemyslu, aj zdravotníctva. Má vlastnú konštrukčnú kanceláriu.
Prevádza tiež pozáručný servis foriem, nielen vlastnej produkcie, je výhradným distribútorom normalizovaných dielov pre formy a strižné nástroje od spoločnosti FCPK Bytów.

16. MAPRO SLOVAKIA, s.r.o., Orovnica

 http://www.mapro.cz

Spoločnosť Mapro Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2001. Zabezpečuje  predaj vstrekolisov Haitian a plne elektrických vstrekovacích strojov ZHAFIR VENUS vyrábaných v novom závode 70 km od českej hranice v nemeckom Ebermannsdorfe. Ďalej zabezpečuje predaj príslušenstva k vstrekovacím strojom, automatizáciu výroby, servis a organizovanie školení.  Roku 2015 bola spoločnosť vyhodnotená ako „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. V rámci automatizácie sa zameriava na najnovšie technológie v oblasti vstrekolisov, 6-osích robotov, kamerových systémov, vibračných podávačov. Cieľom poskytovania služieb automatizácie je zvýšiť výkon výrobných zariadení a znížiť náklady na prevádzku a údržbu. Spoločnosť tiež poskytuje vzdelávacie aktivity v oblasti plastikárskej výroby  vo vybudovanom školiacom stredisku v Orovnici. Jedná sa o teoretickú a praktickú prípravu na získanie nových vedomostí a odborných zručností v oblasti ovládania a nastavovania vstrekovacích lisov, údržby, technológie vstrekovania plastov a ovládania priemyselných robotov. Od septembra 2006 poskytuje Mapro Slovakia s.r.o. odbornú garanciu pre akreditované vzdelávacie programy v spolupráci so vzdelávaco-poradenskou spoločnosťou  A-OMEGA, s.r.o.

17. Permacoat Slovakia, s.r.o.

 http://sk.permacoat.eu

Permacoat je spoločnosť obchodujúca 20 rokov s farbami, spotrebným materiálom a technólogiami pre priemyselné lakovne a autolakovne. V rámci svojho plánovaného rozvoja spoločnosť investovala do priemyselnej plne automatickej lakovacej linky plastových dielov - Venjakob. Linka dokáže nalakovať výlisky v podstate všetkých druhov plastov (ABS, PP, PA, PE, atd.)
Zákazníci spoločnosti sú primárne výrobcovia plastových dielov, ktorí môžu spoluoprácou s touto spoločnosťou zefektívniť finálnu povrchovú úpravu. Z hľadiska finálneho odberateľa sa PERMACOAT GROUP Divízia Perma Industry Coatings zameriava na odberateľov v segmente bielej a čiernej elektrotechniky, zdravotníckej techniky, tepelnej techniky, strojárskej výroby. Pripravuje sa na vstup do segmentu, pre ktorý je linka určená, teda pre automobilový priemysel. Zárukou kvality služieb sú zamestnanci s niekoľkoročnou skúsenosťou lakovania touto technológiou. Súčasťou ponúkaných služieb sú tiež ucelené riešenia, vrátane optimalizácie technológie pre aplikáciu, použitých materiálov a tiež finalizáciu, vrátane popisov nebo brandingu (potlače). Spoločnosť má certifikát ISO 9001/2015 s dokumentaciou v súlade s TS 16949.

18. Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka, Vráble

Remarkplast compounding a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom compoundov, re-compoundov a regranulátov, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001 a 14001. K uspokojeniu požiadaviek kladených na rôzne koncové produkty a ich použitie ponúkame širokú škálu polymérových materiálov, ktoré si môžeme vyberať na základe súvahy o ich nákladoch a prínosoch. K našim hlavným produktovým radám patria rady compoundov, re-compoundov a regranulátov. K výrobkom štandardne dodávame materiálovú dokumentáciu, ktorá obsahuje materiálový list, bezpečnostný list a atest ku každej výrobnej šarži. Tieto produkty sú vystavované prísnym kontrolám akreditovaného skúšobného laboratória Testpolymer EU s.r.o. Vďaka tejto spolupráci sme schopní realizovať i veľmi náročné projekty podliehajúce prísnym požiadavkám na kvalitu.

http://www.r-compounding.sk/

19. SMRC Automotive Solutions Slovakia s.r.o., Nitra

http://www.reydel.com

Spoločnosť Samvardhana Motherson Reydel Companies Automotive Solutions Slovakia s.r.o. so svojím závodom v Nitre je členom skupiny Motherson, ktorá má celosvetové zastúpenie v 41 krajinách sveta. Patrí medzi popredných výrobcov komponentov pre automobilový priemysel vo svete.
Naším poslaním je poskytovať naším zákazníkom inovatívne kvalitné produkty. SMRC má plnú schopnosť navrhovať, vyvíjať a vyrábať kompletné a funkčné modulárne interiérové systémy. Naše skúsenosti v oblasti výroby materiálov, dizajnu a štýlu nám umožňujú zabezpečovať inovatívne a nákladovo efektívne výrobky.

20. SELEX INDUSTRIAL, s.r.o, Šamorín

http://www.selexindustrial.sk

SELEX INDUSTRIAL, s.r.o. je obchodno-servisná spoločnosť so sídlom v Šamoríne, ktorá sa zaoberá poradenstvom, predajom a servisom zariadení pre spracovanie plastov technológiou vstrekovania. Na Slovenskom trhu firma pôsobí ako výhradný zástupca výrobcu vstrekolisov Selex spoločnosti Woojin, výrobcu pásových dopravníkov Virginio Nastri, temperačných a chladiacich zariadení Frigosystem. Pre tieto zariadenia zabezpečuje aj záručný a pozáručný servis a dodávku náhradných dielov. Firma je tiež výhradným zástupcom firmy CRC Robert, ktorá dodáva prostriedky pre údržbu a ochranu foriem.

21. SG tec s.r.o.,Veľké Kozmálovce

www.sgtec.sk

Spoločnosť SG tec s.r.o. bola založená dňa 24. novembra 2012, s cieľom realizovania montáží potrubných rozvodov a oceľo-vých konštrukcií v potravinárskom, nápojovom, automobilovom a farmaceuticom priemysle prevažne v EÚ. Postupom času sa spoločnosť rozširovala o ďalšie oblasti pôsobnosti montážnych prác a od roku 2014 realizuje montážne a servisné práce celosvetovo. O bohatých skúsenostiach spoločnosti SG tec svedčia referencie. Hlavným cieľom spoločnosti od jej vzniku bolo vybudovanie vlastného sídla a rozšírenie pôsobnosti o výrobu technologických zariadení a nosných oceľových konštrukcií pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Tento cieľ sa úspešne podarilo naplniť v roku 2018, kedy sa spoločnosť dňom 01.01.2018 presťa-hovala do vlastných priestorov v obci Veľké Kozmálovce. Súčasťou nového sídla spoločnosti sú tiež výrobné priestory a zváracie pracoviská. V roku 2018 spoločnosť SG tec s.r.o. úspešne prešla viacerými certifikačnými auditmi a má zavedené systémy kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 3834-2, EN 1090 EXC-2, OHSAS 18001:2007 a EN ISO 14001:2015.

22. SimulPlast, s.r.o., Poprad

 http://www.simulplast.com

SimulPlast s.r.o. je technicko - poradenská kancelária pre výrobcov a užívateľov plastových dielov, špecializujúca sa na oblasť vstrekovania plastov.  Klientami spoločnosti sú vývojári, dizajnéri a konštruktéri plastových  dielov, konštruktéri a výrobcovia foriem, a spracovatelia plastov.   Firma má kancelárie v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.  Je výhradným obchodným zástupcom pre Českú republiku, Slovenskú republiku (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) pre predaj a školenie simulačného  softwaru pre vstrekovanie plastov Moldex3D. Ako jediná ponúka plnohodnotnú 3D analýzu všetkých komponentov formy. Firma má tiež dlhoročné skúsenosti v oblasti polymérnych materiálov, vývoja plastových dielov, spracovateľských procesov, konštrukcii foriem. Cieľom poskytovaných služieb je znížiť náklady pri konštrukcii plastových dielov a foriem pomocou včasného odhalenia chýb dielov a problémov pri vstrekovaní ešte pred samotnou výrobou. V rámci svojich odborných služieb spoločnosť  poskytuje nasledovné služby: počítačová aj praktická optimalizácia procesu vstrekovania plastov, audit dielu/formy, komplexná počítačová analýza a optimalizácia konštrukcie plastových výliskov vrátane pevnostnej analýzy, laboratórna analýza defektov plastových výrobkov, materiálové poradenstvo. Firma tiež organizuje semináre pre technológov a nastavovačov, ako aj pre konštruktérov plastových dielov.

23. Strojnícka fakulta TU v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice

www.sjf.tuke.sk

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí. 22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium. Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v  konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v  strojárskych podnikoch a automobilkách.

24. Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/katedra-mi

Žilinská univerzita v Žiline patrí už vyše šesťdesiat rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt a osem ústavov. V roku 2013 boli Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR schválené projektové návrhy na vybudovanie Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku, ktoré vytvárajú unikátne podmienky pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity univerzity a úspešný transfer nových poznatkov a technológií do praxe. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 9 000 študentov spolu vo viac než 230-tich akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce či prepojenie s praxou. Jedným z dôkazov úspešného transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe je Cena za transfer technológií pre kolektív pôvodcov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

25. SOŠ, Púchov

http://www.sospuchov.sk

26. SOŠ technická, Bratislava

http://www.sosvranovska.eu/sk

27. Spojená škola, Nováky

http://www.sosnovaky.sk/

Spojená škola Nováky má dve organizačné zložky – Gymnázium Nováky a Strednú odbornú školu Nováky. Historicky škola vznikla spojením gymnázia a dvoch stredných škôl – Strednej priemyselnej školy chemickej v Novákoch a Stredného odborného učilišťa v Novákoch.
Škola poskytuje úplné všeobecné a úplné odborné vzdelanie pre žiakov v rôznych odboroch štúdia : 28 – technická a aplikovaná chémia,
29 – potravinárstvo,
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba a
26- elektrotechnika.
Okrem žiakov základných škôl škola vzdeláva aj dospelých a poskytuje pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov chemických a ostatných odborov v odbore 28-technická a aplikovaná chémia. Organizačná zložka Stredná odborná škola Nováky je zapojená do systému duálneho vzdelávania. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre technickú a aplikovanú chémiu a Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre študijný odbor biotechnológia a farmakológia. Dlhoročne pripravuje žiakov na rôzne súťaže, stredoškolskú odbornú činnosť a je organizátorom krajských kôl chemických olympiád a organizuje aj celoslovenské kolá vo všetkých kategóriách. Žiaci sa môžu v škole pripravovať v triedach so športovým zameraním na vodné športy a futbal.

28. Spojená škola, Šala

http://www.spojenaskolasala.sk

29. Slovenská technická univerzita, Bratislava

 http://www.stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Dlhodobo je považovaná za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. História fakulty sa odvíja od školského roku 1940/41, keď bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva otvorený pre päť externých učiteľov a asi sto poslucháčov prvý akademický rok. Až zákon o vysokých školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie. Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, vychovávajúcou inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. FCHPT ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku.  Fakulta sa aktívne podieľa na riešení významných rámcových projektov EU, projektov Európskych štrukturálnych fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a VA. Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta aj úzku spoluprácu s priemyslom.

-  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9, 812 37 Bratislava

http://www.stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Dlhodobo je považovaná za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. História fakulty sa odvíja od školského roku 1940/41, keď bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva otvorený pre päť externých učiteľov a asi sto poslucháčov prvý akademický rok. Až zákon o vysokých školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie.
Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, vychovávajúcou inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu.
FCHPT ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku.
Fakulta sa aktívne podieľa na riešení významných rámcových projektov EU, projektov Európskych štrukturálnych fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a VA. Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta aj úzku spoluprácu s priemyslom.

-  Materiálovotechnologická fakulta STU Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava

http://www.stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom ceny Ocenený finalista Národnej ceny SR  za kvalitu 2008 v kategórii organizácie verejného sektora. Fakulta bola  v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu. Cieľom Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave je, v kontexte s víziou STU, byť výskumne orientovanou a medzinárodne uznávanou fakultou v rámci fakúlt podobného zamerania vo svetovom meradle t.j. fakúlt, ktoré rozvíjajú moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na progresívne materiály, sofistikované výrobné technológie a priemyselné inžinierstvo, automatizáciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov ako aj kvalitu, bezpečnosť, environmentálne a manažérske aspekty priemyselnej produkcie.

30. Slovnaft, a. s., Bratislava

 http://www.slovnaft.sk/sk

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy, disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom. V roku 2000 sa strategickým partnerom Slovnaftu stala spoločnosť MOL Nyrt. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny - Skupiny MOL. Petrochemická divízia Skupiny MOL spájajúca nové spracovateľské kapacity a rozšírené produktové portfólio Slovnaftu a spoločnosti MOL Petrochemicals, dokáže dodať na európsky trh plastov ročne až 1,2 milióna ton polyetylénu a polypropylénu, čím sa zaradila medzi najväčších stredoeurópskych producentov polyolefínových granulátov.

31. Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

http://www.soskezmarok.sk/

PROFIL ŠKOLY

S cieľom pripraviť odborníkov pre prácu a riadenie v poľnohospodárskej výrobe 1. septembra 1949 začala svoju činnosť Nižšia roľnícka škola v Kežmarku ako druhá poľnohospodárska škola tohto druhu na Spiši.
Po prechode ekonomiky na trhový mechanizmus škola prešla pomerne zložitou transformáciou, pretože súčasná škola vznikla postupným spojením dvoch kežmarských škôl a vyprofilovala sa do súčasnej podoby s poľnohospodárskym, potravinárskym a technickým zameraním.
V zmysle novej Vyhlášky o stredných školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutím zriaďovateľa stredná odborná škola na ulici Kušnierska brána zmenila názov, ktorý obsahuje prívlastok, charakterizujúci nosné študijné a učebné odbory v rámci poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy. Na začiatku septembra nastúpili žiaci do školy už s novým názvom - STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.
Nový názov školy odráža kľúčové zamerania štúdia, preto sa budúci žiaci a ich rodičia budú lepšie orientovať a jednoznačnejšie stotožnia povolania a odborné činnosti s nosnými odbormi štúdia. Myslíme si, že aj potenciálni zamestnávatelia, sa už podľa samotného názvu tiež budú lepšie orientovať v dosiahnutom štúdiu potenciálnych zamestnancov. Urobíme všetko pre to, aby sa naša škola neprejavovala len názvom, ale kvalitnou výchovno-vzdelávacou prácou.

ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

V súčasnosti škola popri príprave poľnohospodárskych odborníkov otvára potravinárske, technické, ekonomické, veterinárne a dopravné odbory v dennej a externej forme štúdia. Škola v súčasnosti vyše 550 žiakom poskytuje odborné vzdelanie:

ŠTUDIJNÉ ODBORY - 4 roky - maturitné vysvedčenie
2682 K mechanik počítačových sietí
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM -2 roky - maturitné vysvedčenie

2982 4 výroba potravín
3757 4 01 dopravná prevádzka
6403 4 podnikanie v remeslách a službách

ŠTVORROČNÉ A TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY – výučný list
- učebné odbory potravinárske
2978 H cukrár pekár (4 roky)
2977 H cukrár kuchár (4 roky)
2956 H mäsiar lahôdkar (3 roky)
2964 H cukrár (3 roky)

Začíname tradíciu mliekarského školstva pod Tatrami a v tejto súvislosti od školského roku 2017-2018 zabezpečujeme štúdium v trojročnom učebnom odbore
2987 H BIOCHEMIK 01 MLIEKARSKÁ VÝROBA formou DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
v spolupráci s firmou Tatranská mliekareň, a. s. s možnosťou okamžitého nástupu do zamestnania po skončení štúdia.

- učebné odbory TECHNICKÉ
2487 H autoopravár
4524 H agromechanizátor, opravár

Praktická príprava prebieha v školských dielňach a na zmluvných pracoviskách

DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY
4579 F lesná výroba
3161 F praktická žena
3686 F stavebná výroba
3383 F spracúvanie dreva
2982 F potravinárska výroba
2487 F technické služby v autoservise

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA
Podnikanie v remeslách a službách – 2 roky – maturitné vysvedčenie
Autoopravár – 1 rok – výučný list
Cukrár – 1 rok – výučný list
Kuchár – cukrár – 2 roky – výučný list

32. Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš

http://www.polytechnika.sk/index.php

33. Stredná priemyselná škola Myjava

https://spsmyj.edupage.org/

Sme stredná priemyselná škola s históriou začínajúcou v roku 1949. V súčasnosti vzdelávame a vychovávame študentov v šiestich študijných technických odboroch. Pri vyučovaní odborných predmetov kladieme veľký dôraz na konkrétne oblasti v závislosti od študovaného odboru.
Technické lýceum – posilnená výučba matematiky, fyziky, chémie a cudzích jazykov ako príprava na technické univerzity. V tomto odbore je možné zvoliť si blok odborných predmetov so zameraním na:
strojárstvo – 2D, 3D kreslenie a modelovanie súčiastok a zostáv, programovanie CNC strojov,
informatiku – počítačové siete, webdizajn, počítačová grafika, programovanie,
stavebníctvo a architektúru – tvorba výkresovej dokumentácie stavieb, technická dokumentácia budov.
Logistika - plánovanie podnikových procesov a distribúcie, manažment, marketing a ekonomika.
Mechatronika - programovanie PLC a priemyselných robotov, návrh a konštrukcia elektro-pneumatických systémov.
Elektrotechnika - návrh, realizácia a údržba počítačových sietí, návrh, diagnostika a výroba elektronických obvodov, programovanie.
Strojárstvo - 2D, 3D kreslenie a modelovanie súčiastok a zostáv, programovanie CNC strojov.
Mechanik nastavovač – čítanie výkresovej dokumentácie, obsluha kovoobrábacích strojov, programovanie CNC strojov.

34. TRK SOPK Trenčín

http://tn.sopk.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora bola založená na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z. z. Členom SOPK sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. SOPK ako poverená národná organizácia vydáva osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode, vydáva tiež unifikovaný colný doklad – karnet ATA, ktorý umožňuje dočasný vývoz na základe ručenia SOPK bez povinnosti jeho držiteľa skladať colný dlh a platiť poplatky v krajine určenia. SOPK overuje aj ostatné obchodné doklady ako obchodné faktúry, obchodné zmluvy. Vytvára tiež potvrdenia o udalostiach „ vís major“ zabraňujúcich plnenie medzinárodných obchodných zmlúv. SOPK pomáha podnikateľských subjektom presadiť sa na zahraničných trhoch, radí, ako predať tovar alebo službu efektívnejšie, pomáha pri hľadaní nových odbytísk, organizuje semináre a odborné podujatia k aktuálnym problémom podnikateľskej verejnosti, vydáva odborné publikácie. SOPK tiež pomáha pri riešení obchodných sporov, a to prostredníctvom stáleho Rozhodcovského súdu.

35. Ústav polymérov SAV, Bratislava

http://www.sav.sk Laboratórium polymérov založené Dr. Milanom Lazárom na prelome rokov 1962 a 1963 vytvorilo základ pre vznik Ústavu polymérov SAV v roku 1967. Ústav polymérov SAV vytvoril podmienky pre iniciovanie výskumu v oblasti polymérov, ako súčasť chemického výskumu v Slovenskej akadémii vied. V súčasnosti Ústav polymérov SAV predstavuje významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych oblastiach polymérnej chémie. Zameranie ústavu zahrňuje štyri smery: syntéza a charakterizácia polymérov, kompozitné polymérne materiály, polymérne biomateriály a molekulové simulácie polymérov. 

36. Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o., Trenčín

http://www.wittmann-group.com

Spoločnosť Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskej rodinnej spoločnosti Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, ktorá vyrába kompletnú paletu výrobkov pre plastikársky priemysel, so zameraním najmä na vstrekovanie plastov. Koncern Wittmann vyrába produkty od prietokomerov, cez temperačné prístroje, chladiace zariadenia, zariadenia na sušenie a dopravu granulátov – lokálne aj centrálne systémy, gravimetrické a volumetrické dávkovače, mlynčeky na plastové diely a vtoky, priemyselné 3-osé roboty (manipulátory), odoberače vtokov, IML systémy, až po vstrekovacie lisy (horizontálne stroje od mikrovstrekovania s uzatváracou silou 5t až po veľké stroje s uzatváracou silou 2 000t, vrátane vynikajúcich vertikálnych strojov v rozsahu od 40 - 270t.
Výrobné závody koncernu Wittmann sa nachádzajú v Rakúsku (Viedeň – roboty, temperačné prístroje, sušenie a doprava granulátov, Kottingbrunne – vstrekovacie lisy Wittmann Battenfeld), Maďarsku (malé rady robotov, predmontáž vstrekovacích lisov), Francúzku (mlynčeky) atdˇ.
Slovenské zastúpenie poskytuje služby pre slovenských zákazníkov v oblasti predaja, dodávok náhradných dielov a servisu produktov značky Wittmann a Wittmann Battenfeld, rovnako ako aj automatizácie, ktorú vyrába česká pobočka koncernu – Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Slovenská a česká pobočka úzko spolupracujú, aby priniesli zákazníkovi maximálne benefity či už pri kúpe zariadení, ale aj pri jeho údržbe a opravách.

37. ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce

http://www.zkw.sk

ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, okres Topoľčany, člen skupiny Zizala Lichtsysteme Wieselburg so sídlom v Rakúsku, patrí k významným výrobcom a dodávateľom svetlometov pre automobilový priemysel. História koncernu siaha do roku 1938, na Slovensku pôsobí od roku 2006. Výrobný proces tvorí: vstrekovanie plastov (vstrekolisy Engel 50 – 650t), povrchová úprava plastov – pokovovanie hliníkom (zariadenia od Arzuffi), automatická linka vytvrdzovania plastov lakom + UV žiarením a montážne linky (jednoúčelové zariadenia – výrobné linky riadené systémom Siemens Simatic). V polovici roka 2010 bolo zriadené vývojové centrum, kde sa samostatne vyvíjajú automobilové svetlomety, pričom ide o vývoj nových produktov, t.j. nielen modifikácie existujúcich svetlometov.

 

 

 


Mediálni partneri: