Aktuality

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju koopera─Źnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak mô┼żu bezplatne zapoji┼ą do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tie┼ż pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príle┼żitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tla─Źová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Koopera─Źná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vz┼ąahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, ┼że máte záujem o registráciu v tejto koopera─Źnej databáze, mô┼żete sa priamo registrova┼ą vo formulári.

„JOB EXPO“ – VE─ŻTRH PRÁCE, 16-17.4.2019, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v d┼łoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre u┼ż 9. ro─Źník Ve─żtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ro─Źníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019. SPK u┼ż štvrtýkrát sa zú─Źast┼łuje ve─żtrhu práce, ako aktívny vystavovate─ż. Dovo─żte nám pozva┼ą Vás na stánok SPK, ktorý bude umiestnený tak, ako zvy─Źajne v pavilóne, kde budú vystavova┼ą školy a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania.

„DUAL DAY“ MALACKY 2019,  26.3.2019, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „Podpora procesu Duálneho vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kvality organizácií a jednotlivcov v regióne Záhorie – „DUAL Q -PLUS“
Vás pozýva d┼ła 26.3.2019 na „DUAL DAY 2“, ktorý je u┼ż druhým ro─Źníkom regionálneho podujatia. Akcia sa bude realizova┼ą v Event Hall v Malackách. Vystavova┼ą budú školy a firmy, ktoré majú záujem spolupracova┼ą so ┼żiakmi základných škôl, a to akouko─żvek formou. Ú─Źastníkmi podujatia budú ┼żiaci a výchovní poradcovia základných škôl z okresu Malacky. Na podujatie budú pozvaní aj u─Źitelia odborných predmetom zo základných škôl. Okrem uvedeného podujatia, je v rámci projektu realizovaný aj prieskum zamestnávate─żov v regióne zameraný na výh─żadové profesie a kvalifikácie v okrese Malacky. Na uvedenej aktivite participoval v spolupráci s ─Ćalšími partnermi (Bratislavská regionálna komora SOPK, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky) aj Slovenský plastikársky klaster.

KONEFERENCIA NEWMATEC 2019, 26-27.3.2019, X-BIONIC SPHERE, ŠAMORÍN

T29096 newmatec 2019 web banner 340x453pxSlovenský plastikársky klaster ako partner podujatia Vás pozýva na Konferenciu NEWMATEC 2019. 5. ro─Źník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa bude mimoriadne kona┼ą v X-BIONIC SPHERE v Šamoríne. Podujatie bolo zaradená do podporovaných aktivít Ministerstva hospodárstva v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a otvoria ho zástupcovia ministerstiev hospodárstva krajín V4.
Termín: 26. – 27. marec 2019
Miesto podujatia: X-BIONIC SPHERE, Šamorín
Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách
Podtémy: Alternatívne pohony a palivá, technologické megatrendy
V rámci programu vystúpia nie len predstavitelia, Volkswagen AG, ŠKODA Auto, TATRA TRUCKS, ale aj analytici, vývojári, špecialisti a predstavitelia rôznych sekcií Európskej komisie. Podrobný a aktuálny program si mô┼żete pozrie┼ą na https://www.newmatec.sk/program/
Na konferenciu sa mô┼żete prihlási┼ą na www.newmatec.sk/registration . ─îlenské firmy SPK majú z─żavu na vlo┼żné 10 % a z─żavu mô┼żu vyu┼żi┼ą všetky prihlásené firmy , ktoré sa prihlásia do 1.3.2019.

PLASTY OD  DIZAJNU PO RECYKLÁCIU, 12.3.2019, TWIN CITY (BLOK A), BRATISLAVA

sba logo farebneSlovenský plastikársky klaster od roku 2018, kedy organizoval svoj prvý seminár „Ke─Ć plastový odpad nie je odpad“ má snahu podporova┼ą podujatia týkajúce sa obehového hospodárstva, a tie┼ż usmer┼łova┼ą informácie šírené médiami oh─żadom výroby výrobkov z plastov a ich recyklácie. Slovak Business Agency 12.3.2019 v rámci projektu MOVECO organizuje v Bratislave praktický seminár k téme jednorazových plastov a plastových obalov. 

SPK má snahu podporova┼ą obmedzené pou┼żívanie jednorazových plastových výrobkov a obalov, usmer┼łova┼ą spotrebite─żské správanie oh─żadom nadmernej produkcie plastových obalov, podporova┼ą recyklovate─żnos┼ą plastových výrobkov a obalov.
Cie─żom seminára je priblí┼żi┼ą ú─Źastníkom pripravované legislatívne zmeny a výzvy vyplývajúce z implementácie európskych smerníc v oblasti obmedzenia pou┼żívania jednorazových plastov,
predchádzania vzniku nadmerného mno┼żstva plastových obalov a recyklovate─żnosti plastových výrobkov a obalov . Na seminári sa bude mo┼żné sa da┼ą inšpirova┼ą aktivitami, ktoré sú u┼ż reakciou na legislatívne zmeny.
Adaptácia na zmeny vy┼żaduje okrem prekonania technologických výziev najmä spoluprácu a poznanie potrieb jednotlivých aktérov v hodnotovom re┼ąazci. Podrobný program si mô┼żete stiahnu┼ą TU.

Na seminár s mô┼żete registrova┼ą TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLVsWFIao24OXa2ETc9ey-Ts-xxewL6GYFzriK2b6nsAQbnw/viewform
Na seminár sa mô┼żete prihlási┼ą aj na e-mailovej adrese T├íto e-mailov├í adresa je chr├ínen├í pred spamov├Żmi robotmi. Na jej zobrazenie mus├şte ma┼ą zapnut├Ż JavaScript.

FAKUMA 16. – 20. 10.2018, FRIEDRICHSHAFEN, NEMECKO

V d┼łoch 16. – 20. októbra 2018 sa vo Friedrichshafene v Nemecku uskuto─Źnil špecializovaný medzinárodný ve─żtrh pre spracovate─żov plastov FAKUMA 2018. Zárove┼ł od 16–19.10.2018 Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Tren─Źianskou regionálnou komorou SOPK zorganizoval skupinovú návštevu na uvedenom ve─żtrhu. Pracovnej cesty sa zú─Źastnilo spolu 8 ú─Źastníkov z 3 výrobných spolo─Źností: JASPLASTIK-SK spol.s.r.o, SELEX INDUSTRIAL, s.r.o., Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. a zo Slovenského plastikárskeho klastra a Tren─Źianskej regionálnej komory SOPK. Druhý a tretí de┼ł pracovnej návštevy (17-18.10.2018) bol venovaný na individuálne rokovania ─Źlenských firiem SOPK ale aj SOPK.
Na FAKUMA sa zú─Źastnilo v roku 2018 viac ako 1800 vystavovate─żov. Pozornos┼ą bola zameraná na najnovšie technológie, ktoré predstavili výhody efektívneho spracovania plastov pomocou vstrekovania, extrúzie, tvarovania za tepla a 3D tla─Źe.
FAKUMA profituje z pozitívneho rozvoja priemyslu. Plasty sú na vzostupe. Ale nielen dopyt rastie, ale aj po┼żiadavky na materiál a kvalitu spracovania. Na tomto medzinárodnom ve─żtrhu pre spracovanie plastov boli práve prezentované moderné riešenia kvalitného spracovania plastov. Trh s plastami charakterizujú intenzívna recyklácia a "zelené" materiály. Odborníci z celého sveta nachádzali na ve─żtrhu FAKUMA .riešenia aj v tejto oblasti
Tento rok mohli ─Źlenské spolo─Źnosti SPK, ktoré prejavili záujem o spolo─Źnú návštevu absolvova┼ą uvedené návštevu bezplatne. Aktivita bola finan─Źne podporená MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inova─Źného potenciálu, zní┼żenia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií pod─ża § 2 písm. f) zákona ─Ź. 71/2013 Z.z.

  

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝU─îBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s ─Źlenskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne pou┼żívanie výu─Źbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Ve─żkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podpori┼ą interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (ú─Źastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investova┼ą do slovenskej verzie simula─Źného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou u┼ż overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. ─îo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simula─Źný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si mô┼żu ú─Źastníci vzdelávania overi┼ą,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne doká┼żu pou┼żi┼ą v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je mo┼żné vyu┼żi┼ą nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho mo┼żné vyu┼żi┼ą aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zú─Źastnilo 16 ú─Źastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmo─Źený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC u─Źebni spolo─Źnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inova─Źného potenciálu, zní┼żenia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, mô┼że zakúpi┼ą výu─Źbový program PICAT II pre 6 svojich ─Źlenských organizácií.

Bli┼żšie informácie        Information

REALIZÁCIA 8.RO─îNÍKA SEMINÁRA Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 9-10.10.2018, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

logo SPKSeminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle bol zameraný na existujúce inovatívne technológie a prístupy v plastikárskom priemysle, ale miesto v témach seminára mali aj  materiálové inovácie. Okrem zaujímavých odborných vystúpení boli všetky prezentácie inovatívnych technológií alebo materiálov posilnené s praktickými uká┼żkami strojov, zariadení, postupov alebo simulácií. Druhý de┼ł, ktorý bol pod názvom „INOVA─îNÝ DE┼ç“ bol zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Svoje inovácie predstavili 2 ─Źlenské spolo─Źnosti SPK a 1 ne─Źlenská firma. Zaujímavos┼ąou uvedeného d┼ła bola ú─Źas┼ą hostí, ktorí zastupovali zahrani─Źné organizácie. Podujatia sa zú─Źastnilo viac ako 40 ú─Źastníkov, kde viac ako 70 % tvorili ú─Źastníci z ─Źlenských firiem SPK. Tento rok bol seminár ─Źiasto─Źne finan─Źne podporený MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inova─Źného potenciálu, zní┼żenia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií pod─ża § 2 písm. f) zákona ─Ź. 71/2013 Z.z

Pozvánka

Podrobný odborný ─Źlánok o jednotlivých vystúpeniach si mô┼żete pozrie┼ą na strane 90-91 v ─Źasopise Strojárstvo 11/2018

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inova─Źnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
D┼ła 6.11.2017 sa SPK zú─Źastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskuto─Źnilo v zasada─Źke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zú─Źastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie oh─żadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola ve─żmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila mo┼żnosti kooperácie s ─îeskou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskuto─Źnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zú─Źastnila aj zástupky┼ła SPK. Tu sa diskutovalo o ─Ćalších mo┼żnostiach spolupráce slovenských a ─Źeských klastrov. Podujatia sa zú─Źastnila prezidentka Národní klastrové asociace z ─îeskej republiky Pavla B┼Öusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. ─îeská strana ponúkla mo┼żnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít po─Źas regionálnych dní klastrov v ─îeskej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

STARŠIE ...

 

 


Mediálni partneri: