Aktuality

Okrúhly stôl na tému Cirkulárnej ekonomiky v podnikaní, 3.10.2018, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovak Business Agency v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre Vás pozývajú diskutovať s odborníkmi o výhodách a možnostiach zavádzania prvkov cirkulárnej ekonomiky do firiem. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí sa chcú viac dozvedieť aj možnostiach ďalšej spolupráce pri zavádzaní prvkov cirkulárnej ekonomiky v priemyselných podnikoch. Podujatie organizuje Slovak Business Agency v rámci projektu MOVECO. Projekt MOVECO je realizovaný v rámci Interreg Danube Transnational Programme s podporou Európskej únie cez Európsky fond regionálneho rozvoja a Inštrumentu pre predvstupovú pomoc II.
Pozvánka

Tréning trénerov pre výučbový software pre vstrekovanie plastov - PICAT II, 2.10.2018, Bratislava

SPK pozýva na Tréning trénerov, ktorý je zameraný na využívanie výučbového software PICAT II transferovaného z Veľkej Británe. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,
do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme, kde pôsobia. Počet miest je v tréningu obmedzený na 21 (počet PC v učebni). SPK uprednostňuje tých záujemcov z firiem, ktoré si aj výučbový software chcú do konca roka zakúpiť.
Pozvánka s organizačnými pokynmi

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 23. 10.2018, DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE PIEŠŤANY

Slovenský plastikársky klaster už po tretíkrát spolupracuje s organizátorom a partnermi na tomto veľmi zaujímavom podujatí, ktoré nie je úzko špecializované na jedno alebo dva odvetvia, ale poníma spoluprácu aj prierezovo.
Dovoľujeme si Vás pozvať na v poradí už siedmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu.
Spoznajte v rámci b2b rozhovorov rakúske firmy, nadviažte nové kontakty pre aktuálne alebo budúce projekty, získajte užitočné informácie o rakúsko-slovenskej bilaterálnej spolupráci a predstavte Vašu ponuku potenciálnym partnerom.
Dajte nám vedieť, o aké oblasti spolupráce máte záujem – stačí ak vyplníte krátky kooperačný profil, na základe ktorého hlavný organizátor osloví rakúske firmy v zodpovedajúcich odvetviach. Pozrite si viac informácií na stránke podujatia a zadajte svoje požiadavky do kooperačného profilu vo formulári.

KOOPERAČNÝ PROFIL / FORMULÁR
https://goo.gl/forms/25OBFAj7Ei8bN3l52
STRÁNKA PODUJATIA
https://goo.gl/WW8j7H

POZÝVAME VÁS NA 8.ROČNÍK SEMINÁRU Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 25-26.9.2018, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

Seminár bude zameraný na inovácie v plastikárskom priemysle, a to ako technologické aj materiálové. Druhý deň bude pod názvom „INOVAČNÝ DEŇ“ zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Tiež bude zameraný na posilnenie spolupráce medzi výskumom a praxou, medzi vysokými školami a firmami. V rámci inovačného dňa má záujem SPK podporiť nadviazanie spolupráce medzi slovenskými VaV firmami a zahraničnými inštitúciami, predovšetkým charakteru ako sú asociácie, komory a klastre.

Pozvánka  Prihláška

Uzávierka prihlášok: 21.9.2017 (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (SPK) 21.6.2018, Nitra

Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK) sa v Nitre zúčastnilo 17 členov oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z celkového počtu 33 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK. Ak by sme to vyhodnocovali celkovo, tak na VZ 2018 sa zúčastnilo 24 účastníkov z 17 členských firiem SPK, 27 účastníkov z 18 organizácií, inštitúcií a firiem, z toho 2 účastníci zo zahraničia /City of Wolverhampton College, UK/). Na VZ SPK 2018 prijali pozvanie zástupcovia z SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, z Obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva, z Bratislavy a zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Väčšina hostí participovala na prezentáciach a riadenej diskusii. SPK má snahu v rámci riadneho VZ vždy pripraviť pre svojich členov aj zaujímavé témy k diskusii, a tak už počas VZ riešiť niektoré dosť zložité otázky z komplexnejšieho pohľadu. Viac informácií môžete získať v tomto článku.

 

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 , AGROKOMPLEX NITRA (22-25.5.2018)

MSV

Slovenský plastikársky klaster za 4 dni 25.jubilejného ročníka MSV 2018 v Nitre zrealizoval 3 multilaterálne rokovania, viac ako 30 bilaterálnych rokovaní, poskytol informácie o konkrétnych činnostiach členov SPK viac ako 50 záujemcom zo Slovenskej republiky. Na stánku SPK č.34 v Hale M4 získali aj zahraniční záujemcovia marketingové a štatistické informácie z oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. Na stánku sa prezentovali členovia SPK svojimi propagačnými materiálmi, výrobkami, produktovými a firemnými videami. Súčasťou stánku bola aj prezentácia služieb a produktov Slovenskej agentúry životného prostredia. Aj takouto cestou chce SPK prispieť k environmentálnych riešeniam vo výrobe a využití odpadov z výroby. Na stánku SPK prebehli rokovania s firmami alebo jednotlivcami, ktorí mali inovatívne nápady alebo riešenia, ale aj s malými firmami, ktoré chceli získať dodávateľov, resp. odberateľov. V porovnaní s rokom 2017 sa viac návštevníkov stánku zaujímalo o nástrojárne, ale aj o recyklačné spoločnosti.
Slovenský plastikársky klaster vníma MSV 2018 v Nitre ako možnosť aspoň raz ročne sa stretnúť s kooperujúcimi firmami a partnermi. Stánok je k dispozícii predovšetkým členom SPK na ich plánované obchodné rokovania alebo stretnutia.

 MSV2 2018

KONFERENCIA „LASERY +OPTIKA V PRIEMYSLE“, 10-11.5.2018, BARCELÓ BRNO PALAC

konference bannery 02Slovenský plastikársky klaster, bol mediálny partner konferencie „Lasery + optika v priemysle" ktorej cieľom bolo informovať o možnostiach laserového obrábania. Prostredníctvom svojho zástupcu sa 10-11.05 2018 na tejto konferencii zúčastnil, a prezentoval členské firmy SPK. Konferencia o laserových aplikáciách v spojení s optickou analýzou a kamerovými systémami sa konala v priestoroch hotela Barceló Brno Palace. Medzi prednášajúcimi boli odborníci z oblasti automatizácie, robotizácie, laserov a optiky. V priebehu konferencie odprezentovali zástupcovia jednotlivých spoločností ako napr. LASCAM systems, ABB, Hofmeister, Elya Solutions, IPG Photonics....aktuálne novinky v uvedenej oblasti a „case studies" z posledných inštalácií nielen v automobilovom priemysle. Zástupca Elektrotechnickej asociácie ČR sa venoval problematike priemyslu 4.0. Pre naše odvetvie bolo zaujímavé vystúpenie zástupcu spoločnosti LASCAM, ktorý hovoril o laserových nástrojoch a ich využití pre plastikársky priemysel. Konferencia mala zaujímavé témy, možno aj preto mala vyše 100 účastníkov.

  Brno2

SPOLOČNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA NA „JOB EXPO 2018“, 26-27.4.2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo v roku 2018 v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Súbežne prebiehala v hale M4 aj výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorú zasa organizovalo a podporovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Na najväčšom veľtrhu práce v roku 2018 vystavovalo viac ako 160 vystavovateľov z rôznych sektorov. V tomto roku na veľtrhu vystavovalo aj viacero firiem a organizácií, ktoré sú poskytovateľmi služieb, najmä v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Podporné prednášky boli zamerané na rôzne nástroje vyhľadávania zamestnania, kariérové poradenstvo pre mládež a dospelých, ale aj na podporu Duálneho vzdelávania. Problém nerovnováhy medzi dopytom a ponukou práce bol v tomto roku ešte vypuklejší, ako po minulé roky. SPK vystavoval v hale M3, kde sa nachádzali firmy aj školy, ktoré spolupracujú v duálnom systéme vzdelávania. Aj prezentácia SPK sa skôr zameriavala na odbornú prípravu pracovníkov, ale aj budúcej generácie a menej na voľné pracovné miesta vo svojich členských firmách.
Zástupca SPK sa 26.4.2018 v hale M4 podelil vo svojej prezentácii so skúsenosťami v rámci prípravy nových učebných a študijných odborov v plastikárskom odvetví.

SEMINÁR „KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 10-11.4.2018, DEMÄNOVÁ – HOTEL VIA JASNÁ

Dňa 10-11.4.2018 organizoval Slovenský plastikársky klaster v hoteli Via Jasna v Demänovej „Keď plastový odpad nie je odpad“. Ten sa konal pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Slovenský plastikársky klaster si dal za cieľ na tomto seminári prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Vytvoril tak platformu spolupráce medzi štátnym sektorom, neziskovým sektorom, výrobcami výrobkov z plastov a recyklačnými spoločnosťami. Na seminári sa zúčastnilo 55 účastníkov a vystúpilo 9 prednášajúcich.  Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa seminár zameral aj na praktické otázky z oblasti recyklácie technických ale aj komunálnych plastov.  V rámci diskusie sa otvorili otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach napr. pri výrobe automobilov ale aj likvidácii ojazdených vozidiel. Druhý deň bol venovaný biodegradovateľným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom.

 

„DUAL DAY“ MALACKY 2018,  27.3.2018, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „RODUPEX“ (Rozšírenie spolupráce v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov) spolupracoval na organizácii „DUAL DAY“ MALACKY 2018, ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Event Hall v Malackách. Na prvú regionálnu akciu takéhoto charakteru v okrese Malacky, ktorá podporovala vzájomné sieťovanie, výmenu skúsenosti a informovanosť žiakov základných škôl v okrese prišlo 745 žiakov 7. a 8. tried 18 základných škôl z okresu. Na akcii sa prezentovalo 5 stredných odborných škôl, ktoré už realizujú spoluprácu s podnikateľskými subjektami v okrese Malacky a 8 prevažne veľkých a nadnárodných spoločností z okresu. SPK tiež pripravil pre stredné odborné školy a ostatných záujemcov návštevu „Dňa otvorených dverí“ vo firme na spracovanie plastov (M+D plast, s.r.o.) v Malackách. 
Projekt „RODUPEX“ bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja. Partnermi projektu: Hlavným partnerom a koordinátorom projektu bola Regionálna rozvojová agentúra Záhorie ďalšími partnermi boli: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách, Slovenský plastikársky klaster, Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o.

 

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

Dňa 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období.

Dňa 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Trenčín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave učebných osnov pre nový učebný odbor (3 ročný) pre nový študijný odbor (4.ročný) a učebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli byť zostavené materiály predložené na schvaľovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o možnosti prípravy 4 ročného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôležitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

Dňa 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 členov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o kľúčové zasadanie pracovnej skupiny, pretože jeho hlavným cieľom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre učebný odbor 3 ročný Operátor – plastikár, 4 ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠIOV Ing. Viera Žatkovičová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a časové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní žiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodržať.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: