Aktuality

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH (21-24.5.2019), NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Pozývame Vás 21-24.5.2019 do Nitry na MSV 2019, 26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií.
Počas medzinárodného veľtrhu nájdete na stánku Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) – pavilón M4, stánok č. 12– informácie o jeho členoch, o možnostiach spolupráce, marketingové informácie z oblasti spracovania plastov v SR a informácie o firmách z pridružených odvetví. Získate tiež informácie o spolupracujúcich inštitúciách a pripravovaných aktivitách SPK aj jeho členov v roku 2019. Tento rok sa bude SPK na svojom stánku každý deň venovať iným vybratým oblastiam plastikárskeho priemyslu : obchodným a servisným spoločnostiam, inováciám a recykláciám, výrobcom výrobkov z plastov a tiež pridruženým odvetviam (nástrojárňam). Počas veľtrhu sa uskutoční aj 10. výročné valné zhromaždenie SPK.
Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, vysokoodborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby plastov, automatizácie, i stavebnej a manipulačnej mechanizácie, sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia. V roku 2018 na veľtrhu vystavovalo 437 vystavovateľov, z toho 279 zahraničných. Celkový počet zúčastnených a zastúpených firiem bol v roku 2018 na MSV Nitra - 659.Využite túto jedinečnú možnosť a stretnite sa so svojimi kolegami na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Ďalšie informácie https://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2019/

FORMY A PLASTY, 15-16.5.2019, BRNO

formy a plastyJAN SVOBODA, s.r.o. a Ľubomír Zeman spoluorganizujú 15-16.5.2019 v Brne už 10 ročník medzinárodnej odbornej konferencie Formy a plasty, Tento rok si dali slogan : „Cesta k efektivní výrobě začíná na konferenci JAN SVOBODA“. Efektivita, udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem, to sú hlavné témy, ktorým sa bude venovať 12 odborných prednášok, 150 profesionálov a odborníci, ktorí budú počas 2 dní zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi. Ďalšie informácie získate, a zároveň sa môžete aj prihlásiť na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

„JOB EXPO“ – VEĽTRH PRÁCE, 16-17.4.2019, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019. SPK už štvrtýkrát sa zúčastňuje veľtrhu práce, ako aktívny vystavovateľ. Dovoľte nám pozvať Vás na stánok SPK, ktorý bude umiestnený tak, ako zvyčajne v pavilóne, kde budú vystavovať školy a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania.

„DUAL DAY“ MALACKY 2019,  26.3.2019, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „Podpora procesu Duálneho vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kvality organizácií a jednotlivcov v regióne Záhorie – „DUAL Q -PLUS“
Vás pozýva dňa 26.3.2019 na „DUAL DAY 2“, ktorý je už druhým ročníkom regionálneho podujatia. Akcia sa bude realizovať v Event Hall v Malackách. Vystavovať budú školy a firmy, ktoré majú záujem spolupracovať so žiakmi základných škôl, a to akoukoľvek formou. Účastníkmi podujatia budú žiaci a výchovní poradcovia základných škôl z okresu Malacky. Na podujatie budú pozvaní aj učitelia odborných predmetom zo základných škôl. Okrem uvedeného podujatia, je v rámci projektu realizovaný aj prieskum zamestnávateľov v regióne zameraný na výhľadové profesie a kvalifikácie v okrese Malacky. Na uvedenej aktivite participoval v spolupráci s ďalšími partnermi (Bratislavská regionálna komora SOPK, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky) aj Slovenský plastikársky klaster.

PLASTY OD  DIZAJNU PO RECYKLÁCIU, 12.3.2019, TWIN CITY (BLOK A), BRATISLAVA

sba logo farebneSlovenský plastikársky klaster od roku 2018, kedy organizoval svoj prvý seminár „Keď plastový odpad nie je odpad“ má snahu podporovať podujatia týkajúce sa obehového hospodárstva, a tiež usmerňovať informácie šírené médiami ohľadom výroby výrobkov z plastov a ich recyklácie. Slovak Business Agency 12.3.2019 v rámci projektu MOVECO organizuje v Bratislave praktický seminár k téme jednorazových plastov a plastových obalov. 

SPK má snahu podporovať obmedzené používanie jednorazových plastových výrobkov a obalov, usmerňovať spotrebiteľské správanie ohľadom nadmernej produkcie plastových obalov, podporovať recyklovateľnosť plastových výrobkov a obalov.
Cieľom seminára je priblížiť účastníkom pripravované legislatívne zmeny a výzvy vyplývajúce z implementácie európskych smerníc v oblasti obmedzenia používania jednorazových plastov,
predchádzania vzniku nadmerného množstva plastových obalov a recyklovateľnosti plastových výrobkov a obalov . Na seminári sa bude možné sa dať inšpirovať aktivitami, ktoré sú už reakciou na legislatívne zmeny.
Adaptácia na zmeny vyžaduje okrem prekonania technologických výziev najmä spoluprácu a poznanie potrieb jednotlivých aktérov v hodnotovom reťazci. Podrobný program si môžete stiahnuť TU.

Na seminár s môžete registrovať TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLVsWFIao24OXa2ETc9ey-Ts-xxewL6GYFzriK2b6nsAQbnw/viewform
Na seminár sa môžete prihlásiť aj na e-mailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKUMA 16. – 20. 10.2018, FRIEDRICHSHAFEN, NEMECKO

V dňoch 16. – 20. októbra 2018 sa vo Friedrichshafene v Nemecku uskutočnil špecializovaný medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov FAKUMA 2018. Zároveň od 16–19.10.2018 Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK zorganizoval skupinovú návštevu na uvedenom veľtrhu. Pracovnej cesty sa zúčastnilo spolu 8 účastníkov z 3 výrobných spoločností: JASPLASTIK-SK spol.s.r.o, SELEX INDUSTRIAL, s.r.o., Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. a zo Slovenského plastikárskeho klastra a Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Druhý a tretí deň pracovnej návštevy (17-18.10.2018) bol venovaný na individuálne rokovania členských firiem SOPK ale aj SOPK.
Na FAKUMA sa zúčastnilo v roku 2018 viac ako 1800 vystavovateľov. Pozornosť bola zameraná na najnovšie technológie, ktoré predstavili výhody efektívneho spracovania plastov pomocou vstrekovania, extrúzie, tvarovania za tepla a 3D tlače.
FAKUMA profituje z pozitívneho rozvoja priemyslu. Plasty sú na vzostupe. Ale nielen dopyt rastie, ale aj požiadavky na materiál a kvalitu spracovania. Na tomto medzinárodnom veľtrhu pre spracovanie plastov boli práve prezentované moderné riešenia kvalitného spracovania plastov. Trh s plastami charakterizujú intenzívna recyklácia a "zelené" materiály. Odborníci z celého sveta nachádzali na veľtrhu FAKUMA .riešenia aj v tejto oblasti
Tento rok mohli členské spoločnosti SPK, ktoré prejavili záujem o spoločnú návštevu absolvovať uvedené návštevu bezplatne. Aktivita bola finančne podporená MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z.

  

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

REALIZÁCIA 8.ROČNÍKA SEMINÁRA Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 9-10.10.2018, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

logo SPKSeminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle bol zameraný na existujúce inovatívne technológie a prístupy v plastikárskom priemysle, ale miesto v témach seminára mali aj  materiálové inovácie. Okrem zaujímavých odborných vystúpení boli všetky prezentácie inovatívnych technológií alebo materiálov posilnené s praktickými ukážkami strojov, zariadení, postupov alebo simulácií. Druhý deň, ktorý bol pod názvom „INOVAČNÝ DEŇ“ bol zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Svoje inovácie predstavili 2 členské spoločnosti SPK a 1 nečlenská firma. Zaujímavosťou uvedeného dňa bola účasť hostí, ktorí zastupovali zahraničné organizácie. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov, kde viac ako 70 % tvorili účastníci z členských firiem SPK. Tento rok bol seminár čiastočne finančne podporený MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z

Pozvánka

Podrobný odborný článok o jednotlivých vystúpeniach si môžete pozrieť na strane 90-91 v časopise Strojárstvo 11/2018

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

STARŠIE ...

 

 


Mediálni partneri: