Aktuality

Slovenský plastikársky klaster sa zúčastní na 10.  Ročník Veľtrhu práce  2020 Job EXPO v spojení s 22. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2020.

Termín: 5. - 6. Máj 2020
Miesto podujatia: v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre

Pozývame aj Vás, pripravené bude množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.
Na tomto najväčšom veľtrhu práce majú vystavovatelia možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkajú voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“.
Všetky informácie pre vystavovateľov a návštevníkov najdete na linku: https://www.jobexpo.sk/sk/

Slovenský plastikársky klaster dáva do pozornosti termín , kedy sa koná Medzinárodný kooperačný veľtrh  Nástrojov a spracovateľského priemyslu INNOFORM .

Termín: 3. - 5. marec 2020
Miesto podujatia: Bydgoszcz, Poľsko

Témy veľtrhu zahŕňajú kľúčové problémy v oblasti špeciálnych nástrojov, nástrojov pre spracovanie kovov, nástroje pre spracovanie plastov, redukčné obrábanie spájanie a povrchova úprava kovov a plastovNajmä pozývame majiteľov, vedúcich a technických pracovníkov, ktorí používajú nástroje atechnológie spracovania plastov v ich výrobných závodoch.Ponuka je zameraná do roznych odvetvi priemyslu zahrňajúca kovy, strojné zariadenia, elektroniku a elektrotechniku, automotive, železnice, letectvo, domáce spotrebiče, potraviny, lekárske, chemické, farmaceutické výrobky a balenie.
Na veľtrhu bude možné vidieť mnoho workshopov, seminárov a prezentácií firiem.
Všetky informácie pre vystavovateľov a návštevníkov najdete na linku: https://innoform.pl/gb/.
registracny link: https://innoform.exposupport.pl/visitor/register

KONEFERENCIA NEWMATEC 2020, 24-25.3.2020, Hotel Partizán - Tále

Slovenský plastikársky klaster ako partner podujatia Vás pozýva na automotive konferenciu NEWMATEC 2020, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Termín: 24. - 25. marec 2020
Miesto podujatia: Hotel Partizán - Tále, Slovensko

Registračný link www.newmatec.sk/registration
Odporúčame záujemcom registrovať sa do 9.2., kedy je cena za vstupenku v hodnote 550,- € bez DPH, potom sa zvyšuje na 650,- € bez DPH.
Ako člen Slovenského plastikárskeho klastra máte nárok na zľavu 10%. 

NOVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY A NOVÉ METÓDY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - ZÁVEREČNÝ WOKRSHOP, 20.1.2020, GRAND hotel***+, Trenčín

V rámci záverečných aktivít projektu DEMETRA - Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors, Project N°: 2017-01-HU01-KA202-035951 Vás všetkých srdečne pozývame na stretnutie s odbornými pracovníkmi, kde sa dozviete o nových vzdelávacích programoch pre stredné odborné školy v odbore spracovania plastov a o nových prístupoch a metódach vyučovania v odborných technicky zameraných predmetoch. Tiež získate zaujímavé informácie o skúsenostiach usmerňovania žiakov základných škôl pre štúdium v technickej oblasti. Dozviete sa o moderných trendoch v praktickom vyučovaní študentov, ako aj o celkovom prístupe ku vzdelávaniu mladej generácie (generácie Z). Hlavnou cieľovou skupinou sú výchovní poradcovia základných škôl, poradenské spoločnosti v oblasti kariéry, zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale predovšetkým koordinátori duálneho vzdelávania z výrobných firiem v oblasti spracovania plastov. SR je prvou krajinou v rámci V4 kde bude možné od školského roku 2020/2021 študovať vzdelávacie programy zamerané na spracovanie plastov, ktoré sú koncipované medziodvetvovo, moderne, náročne ale so širokou možnosťou uplatnenia nie len v súčasnosti ale aj v budúcnosti.

Pozvánka.

9. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“, 19-20.11.2019, HOTEL VIA JASNÁ, DEMÄNOVÁ

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá je partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) si Vás dovoľujú pozvať na 9. odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Tohtoročný seminár sa bude niesť v duchu inovácií výrobkov, materiálov alebo technológií, ktoré vychádzajú z „dielne“ firiem a organizácií so slovenským kapitálom. Druhá časť seminára sa bude zaoberať témou recyklácií. Keďže seminár sa uskutoční mesiac po medzinárodnom veľtrhu „K“ v Düsseldorfe, niektorí členovia SPK budú pre účastníkov prezentovať aké trendy v blízkej budúcnosti očakávame v oblasti spracovania plastov.

Pozvánka s podrobným programom TU.

POSLEDNÉ VÝZVY HORIZONT 2020

Dňa 13. novembra 2019 (od 8:30) vás Kancelária Národných kontaktných bodov pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:

- Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, výskum v oblasti vôd a biohospodárstvo (SC2)

- Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín (SC5)

Podujatie je určené na podporu zvýšenia účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií, samospráv, neziskových organizácií a podnikov v Rámcovom programe EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizont 2020.

Okrem predstavenia aktuálnych výziev a tém pracovných programov bude predstavený stav implementácie projektov H2020 na Slovensku ako aj príklady úspešných projektov. Dôležitou súčasťou programu budú relevantné politiky, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave návrhov projektov tak, aby ponúkali riešenia vytýčených problémov. Národné kontaktné body a delegáti ponúkajú účastníkom podujatia možnosť konzultovať svoje projektové návrhy priamo na mieste. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť z akademického a vedecko-výskumného a inovačného prostredia, samosprávy, súkromný aj neziskový sektor.

Informačný deň sa bude konať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (konferenčná miestnosť na 2. poschodí) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Link na podujatie, registráciu a program podujatia:
http://eraportal.sk/nase_podujatia/spolocny-informacny-den-biohospodarstvo-sc2-a-zivotne-prostredie-sc5/

CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN, 12-13.11.2019, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

SPK sa stal v roku 2019 mediálnym partnerom na treťom ročníku podujatia CEE Automotive Supply Chain 2019, ktoré sa v tomto roku uskutoční v Českej republike. CEE Automotive Supply Chain sa bude konať 12. - 13. novembra 2019 v Hoteli NH Collection Olomouc Congress**** a počas dvoch dní svojho trvania ponúkne účastníkom konferenciu, výstavu, B2B rokovania a networking. Keďže medzinárodné fórum bude zamerané na všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore, predpokladáme účasť z celej Európy. SPK ponúka členom možnosť uplatniť si 10% zľavu z ceny vstupenky formou promokódu, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme. Následne si ho členovia môžu zadať pri registrácii na www.ceeautomotive.eu. Na nasledujúcom linku si môžete prezrieť ceny vstupeniek.
https://www.ceeautomotive.eu/page-01
Podrobný program podujatia:
https://www.ceeautomotive.eu/page-1011.

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 29. 10.2019, HOTEL LUNA, ŽIAR NAD HRONOM

advantage austria logoNepremeškajte v poradí už ôsmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy z odvetví strojárstva, spracovania kovov a spracovania plastov. Priestor na networking sa primárne poskytuje výrobným a technologickým spoločnostiam a dodávateľom špecifických služieb pre odvetvia strojárstva, spracovania kovov, výroby a spracovania plastov. Od 1.7.2019 sa začala preregistrácia slovenských firiem. Tento rok sa môžu predbežne registrovať prostredníctvom elektronického formulára. (TU)

Vyplnenie tohto formuláru nie je záväznou registráciou na podujatie – akonáhle bude spustená záväzná registrácia, budú preregistrované firmy spätne kontaktované, Pri záväznej registrácii si tak už len skontrolujú predvyplnené údaje a vyberú si spomedzi rakúskych firiem partnerov na b2b rozhovory. Celá tlačová správa ADVANTAGE AUSTRIA TU

Registračné poplatky
Nárok na bezplatnú účasť majú nasledujúce skupiny: partneri ADVANTAGE AUSTRIA, členovia SOPK (bez ohľadu na regionálnu príslušnosť), členovia SPK , firmy, ktoré sa preregistrujú do 23.9.2019. Na ostatné slovenské firmy sa vzťahuje registračný poplatok.

Program podujatia
Predbežný program podujatia je zverejnený na adrese TU.
Program sa bude na tejto adrese stále aktualizovať.

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

  • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
  • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
  • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
  • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
  • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE  SPK, 23.5.2019, HOTEL MIKADO NITRA

vyrocna sprava 2018 SPKV hoteli Mikádo v Nitre sa 23.5.2019 stretlo 33 účastníkov z 22 členských firiem, aby sa v rámci Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK)  osobne a obchodne lepšie spoznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivít na rok 2019 a Výročnú správu za rok 2018. Zasadanie Valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostné, pretože SPK slávil svoju desaťročnicu fungovania. Ing. Tibor TekeĽ,  ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili. Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia o subjekty s inou právnou formou a  startupy. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

P5231801  P5231839

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

STARŠIE ...

 

 

 

 


Mediálni partneri: