Aktuality

ELEKTRONICKÝ KATALÓG FIRIEM A ORGANIZÁCIÍ Z OBLASTI SPRACOVANIA PLASTOV A GUMY“.

Slovenský plastikársky klaster (SPK) ponúka aj v roku 2017 firmám možnosť aktualizovať svoje dáta, alebo vložiť svoj nový profil do "Elektronického katalógu firiem a organizácií z oblasti spracovania plastov a gumy“.

Registrácia a vytvorenie profilu spoločnosti nezaberie viac ako 10 minút (ak má firma vopred pripravený text). Firma si v profile môže tiež priložiť aj produktové katalógy a logo. Aktualizácie a vkladanie zostávajú stále pre všetky firmy v plastikárskom a gumárskom odvetví ako aj v kooperujúcich odvetviach bezplatné. Spoločnosti, ktoré majú svoj profil vytvorený, môžu v katalógu listovať a vyhľadávať. Ostatné firmy získajú len dočasný prístup.
Ak máte záujem o prezentáciu vašej firmy nastavte sa na nasledujúci odkaz: http://www.spkatalog.sk/users/SK-join
Firmy, ktoré už majú importovaný profil z predchádzajúcej verzie katalógu musia požiadať o prihlasovacie údaje, aby si mohli daný profil aktualizovať. Firma zadá profil, odošle ho a môže znovu kliknúť na aktualizáciu profilu a môže ho opäť upravovať. Vzhľadom nato, že v tomto roku sa vytvára aj "Mapa spracovateľov plastov, gumy a firiem z pridružených odvetví" je dôležité, aby sa firmy do uvedeného projektu zapojili v čo najväčšom počte.

Možnosti využívania "Katalógu" a "Mapy":
"Elektronický katalóg" bude tak, ako aj v súčasnosti zverejnený na web stránke SPK (www.spklaster.sk). "Elektronický katalóg" má aj svoju DVD verziu. Pre využívanie DVD verzie platia osobitné podmienky. DVD on-line verzia bude distribuovaná na akciách SPK (veľtrhy a semináre) obchodných rokovaniach s partnermi z SR aj zo zahraničia, na kooperačných podujatiach, ale aj na akciách členov SPK.

Ukončenie programu "Odborný pracovník/pracovníčka v nákupe"

SPK podpísal s MH SR 1.12.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie č.415/2016-2060-3400 v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM-18/2014. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti firiem v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov. Okrem podpory účasti členov SPK na veľtrhoch v zahraničí, aktualizácie databázy plastikárskych firiem, prípravy analýzy sektora plastov a gumy atď.,, bola aj snaha podporiť vzdelávanie pre oddelenia nákupu plastikárskych firiem, kde v spolupráci s členskou firmou SPK (A-OMEGA, s.r.o.) podporila účasť členských firiem na vzdelávacom programe, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, je zostavený zo siedmich modulov. Účastníci absolvovali upravený program zo šiestich modulov. SPK umožnil vybraným zamestnancom svojich členov absolvovať cely vzdelávací program bezplatne. Ponuku využilo 5 členských firiem.

„7TH INTERNATIONAL CONFERENCE POLYMERIC MATERIALS IN AUTOMOTIVE & 23RD SLOVAK RUBBER CONFERENCE“  (PMA & SRC 2017)

Na základe úspešných konferencií v rokoch 2005,2007, 2009, 2011, 2013 a 2015, usporadúva Slovenská technická univerzita a Ústav polymérov SAV aj v tomto roku už „7 medzinárodnú konferenciu polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 23. ročník slovenskej gumárenskej konferencie“, ktorá sa uskutoční od 29-31.5.2017 v konferenčnom centre hotela : Lindner Hotel Gallery Central. Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky dôležité informácie a program sú uverejnené na webstránke konferencie http://pma.sav.sk

POZVÁNKA NA STÁNOK ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2017  A ELO SYS, AGROKOMPLEX NITRA

Slovenský plastikársky klaster pozýva na svoj stánok všetky spoločnosti, ktoré chcú získať najnovšie informácie z oblasti spracovania gumy a plastov, informácie o spracovateľoch plastov a ich možnostiach kooperácie, o pridružených odvetviach (nástrojárne, recyklácia plastov, laboratória atď.). Využite túto možnosť a stretnite sa so svojimi kolegami na dvoch najvýznamnejších strojársko-technických veľtrhoch v SR na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) sa bude v Nitre konať 23. – 26. mája 2017 už po 24. krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a priemyslu. Produktové členenie veľtrhu zahŕňa najmä všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, plasty a chémia pre strojárstvo, meranie, reguláciu a automatizáciu. Samozrejmosťou budú tento rok aj sprievodné výstavy Eurowelding, Cast – Ex, TECHFÓRUM a Ema.
Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i viaceré ocenenia. Významnou súťažou je „Inovatívny čin roka 2016“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.
Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby plastov, automatizácie i stavebnej a manipulačnej mechanizácie, či celý rad benefitov pre odborných návštevníkov sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia. Jeho spojenie s veľtrhom ELO SYS posunulo celkovú odbornú úroveň ešte o krok vyššie.
viac informácií: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2017/

Štatistika MSV 2016
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov sa minulý rok bol 428 a v zastúpení na veľtrhu pôsobilo ďalších 225 firiem. Na ploche 25 500 metrov štvorcových vystavovali vystavovatelia z dvadsiatich troch krajín, pričom sa veľtrhu zúčastnilo 18 050 návštevníkov a zaregistrovaných bolo 160 novinárov.

FORMY a PLASTY 2017

Je možné efektivitu výroby zvýšiť ? Aké cesty k tomu vedú ? Pomôže firmám nový koncept „priemyslu 4.0“ ? Aká je efektivita výroby v porovnaní s vyspelými priemyselnými štátmi ? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsia odpovedať prednášky na konferencii FORMY a PLASTY, ktorá sa uskutoční 17-18.5.2017 v Brne. SPK pozýva svojich členov, ale aj nečlenské spoločnosti na konferenciu, ktorú organizuje partnerská firma JAN SVOBODA s.r.o. v spolupráci s Ľubomírom Zemanom. Podrobnejšie informácie:
http://www.jansvoboda.cz/files/user_files/konference-2017/170.pdf

POZVÁNKA

Pozvánka na stánok členov Slovenského plastikárskeho klastra „JOB EXPO 2017“

Slovenský plastikársky klaster aj v roku 2017 sa rozhodol podporiť kvalitu ľudských zdrojov u svojich členov. Srdečne Vás pozývame na spoločný stánok členov SPK na 7. ročníku „Veľtrhu práce – Job Expo 2017“. Veľtrh práce – Job Expo 2017 sa uskutoční 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto najväčšom slovenskom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou, zrealizovať rozhovory s budúcimi zamestnancami, ale aj nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Viac informácií http://jobexpo.sk/sk/1

Newmatec 2017 - Nové trendy v materiáloch a technológiách – využite príležitosť na stretnutie a výmenu informácii so zástupcami  spoločností, ktoré pôsobia v slovenskom automobilovom a strojárskom priemysle.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pripravuje najväčšie automotive podujatie na Slovensku - 3. ročník konferencie NEWMATEC 2017 . Minulý rok sa konferencie NEWMATEC zúčastnilo viac ako 250 delegátov – najmä top a middle manažérov z automobilových spoločností, pôsobiacich na Slovensku.
Je to znalostné fórum zamerané na nové materiály a technológie, ktoré určujú súčasné trendy automobilového a pridruženého priemyslu.

Hlavná téma: Nové trendy v materiáloch a technológiách
Ďalšie témy: problematika ľudských zdrojov, manažment, industry 4.0
Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále
Termín: 28. – 29. marec 2017
Členovia SPK získajú 10% zľavu z účastníckeho poplatku po zadaní zľavového kódu. Každý člen si tento kód môže vyžiadať v kancelárii SPK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Bližšie informácie

   

„Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín
EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe"

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozávajú 14.3.2017 na seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe". Seminár sa realizuje v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Jedná sa o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby.

Pozvánka

INFORMÁCIA PRE ČLENOV – ŠKOLENIE "OPTIMALIZÁCIA VSTREKOVACIEHO PROCESU I. POLROK 2017"

Členské firmy SPK : A-OMEGA, s.r.o.  a Mapro Slovakia s.r.o., spolupracujú pri realizácii  série školení pre firmy s plastikárskou výrobou. Ponúkajú vzdelávanie pre nastavovačov vstrekolisov – jednu z najžiadanejších tém – Optimalizácia vstrekovacieho procesu, kde bola zaradená aj nová metóda výučby, prostredníctvom interaktívneho výučbového software PICAT II, ktorý bol zakúpený formou licencie z Polymer Training and Innovation Centre z Telfordu (Veľká Británie).

Slovenský plastikársky klaster svojim členským firmám ponúka možnosť využiť  10 % zľavu z ceny v prípade, že sa rozhodnú vyslať svojich zamestnancov na školenie  v niektorom z dole uvedených termínov. 

Stiahnite si bližšie informácie TU.

Účasť na INTERPLASTICA 2017 - 20. ročník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy v Moskve

SPK v spolupráci s TRK (Trenčianska regionálna komora) SOPK organizuje  prvú akciu v roku 2017, a  to účasť členov SPK na veľtrhu INTERPLASTICA v Moskve. Medzinárodná výstava sa koná od 24.-27. januára 2017 http://www.interplastica.de. Interplastica 2017 je 20. ročník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy. Návšteva veľtrhu je plánovaná od 24-26.1.2017. Vzhľadom na vízovú povinnosť a vybavenie pozvania je potrebné aby sa firmy prihlásili najneskôr do 10.1.2017. Uprednostňujem záujemcov z radov členov SPK. Ďalšie otázky k programu, ako aj k samotnej návšteve na veľtrhu smerujte priamo TRK SOPK – Ing. Ján Václav, riaditeľ : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PROJEKT „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom získavania poznatkov, vzájomnej a medzinárodnej spolupráce - „PLASTINFORM“

SPK podpísal s MH SR 1.12.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie č.415/2016-2060-3400 v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM-18/2014. Hlavným cieľom projektu je  podporovať zvýšenie konkurencieschopnosti firiem v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov tak, že uvedený sektor bude každoročne zlepšovať svoje postavenie v národnom hospodárstve SR (napr. zvyšovať makroekonomické ukazovatele, ale aj úroveň a rozsah inovácií). Kľúčovými aktivitami projektu je podpora účasti členov SPK na proexportnom podujatí – veľtrhu v zahraničí, aktualizácia a rozšírenie databázy plastikárskych firiem, ktorú spravuje SPK, prípravy analýzy sektoru spracovania gumy a plastov v SR a jeho porovnanie s EU, rozšírenie  Katalógu plastikárskych firiem a príprava Mapy plastikárskych firiem (verzia on – line na stránke SPK), organizovanie 6.seminára z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle a podpora vzdelávacích aktivít pre oddelenia nákupu plastikárskych firiem.  Na projekt bolo vyčlenených z MHSR 46 000 EUR plus SPK do projektu investuje vlastné zdroje vo výške 19 720 EUR. Projekt bude ukončený 31.3.2017.

DOHODA O SPOLUPRÁCI S ČLENOM SPK – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

Dňa 4.11.2016 podpísal Slovenský plastikársky klaster so svojim členom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Dohodu o spolupráci pri realizácii projektu Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, technológií, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je jedným zo štyroch partnerov na Slovensku, ktoré sú zapojené do uvedeného projektu.
Prostredníctvom spolupráce s SOPK by chcel SPK sprostredkovať aj svojim členom aktívne poradenstvo v uvedených oblastiach, spoluorganizovať monotematické semináre, podnikateľské misie a kooperačné podujatia na Slovensku aj v zahraničí.
Web: www.enteprise-europe-network.sk / www.een.sk

NADVIAZANÁ SPOLUPRÁCA S VYDAVATEĽMI ODBORNÝCH ČASOPISOV V ČESKEJ REPUBLIKE

Slovenský plastikársky klaster po realizácii MSV v Brne nadviazal spoluprácu s vydavateľom časopisu Automobil Industry www.automobilindustry.cz a Plastics Production www.plasticsproduction.cz S vydavateľom začal spolupracovať na distribúcii časopisov pre svojich členov.

Slovenský plastikársky klaster začal aj aktívnu spoluprácu s vydavateľom ďalších dvoch zaujímavých informačných médií:

Časopis

Svět plastů – odborný časopis etablovaný v českom plastikárskom segmente. „Opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a znásobte komerční dopad vaší prezentace“http://www.svetplastu.eu

logo TECHnews

TECHnews – vychádza každé 3 týždne vo formátu PDF, je distribuovaný v rámci plastikárskeho segmentu a technológií s ním súvisiacich, na 1500 striktne vyselektovaných, menovitých, konkrétnych mailových adries kompetentných osôb. „Publikovanie krátkych tlačových správ, noviniek, aplikácii je ZDARMA, rozsiahlejšie materiály po dohode“.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: