Aktuality

POZVÁNKA NA STÁNOK ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 , AGROKOMPLEX NITRA

MSVSlovenský plastikársky klaster pozýva na svoj stánok všetky spoločnosti, ktoré chcú získať najnovšie informácie z oblasti spracovania gumy a plastov, informácie o spracovateľoch plastov a ich možnostiach kooperácie, o pridružených odvetviach (nástrojárne, recyklácia plastov, laboratória atď.). Využite túto možnosť a stretnite sa so svojimi kolegami na dvoch najvýznamnejších strojársko-technických veľtrhoch v SR na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) sa bude v Nitre konať 22. – 25. mája 2018 už po jubilejný 25. krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími technológiami zo sveta strojárstva a priemyslu. Súbežne budú počas MSV prebiehať aj výstavy EUROWELDING 2018, CAST-EX 2018, EMA 2018, TECHFÓRUM 2018, STAVMECH –LOGITECH 2018 a ELO SYS 2018.
Viac informácií nájdete: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2018/

Štatistika MSV NITRA 2017
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov bol 431 a v zastúpení na veľtrhu pôsobilo ďalších 228 firiem. Na ploche 25 600 metrov štvorcových vystavovali vystavovatelia z dvadsiatich troch krajín, pričom sa veľtrhu zúčastnilo 18 700 návštevníkov a akreditovaných bolo 187 novinárov.

FORMY A PLASTY 2018 , 16-17.5.2018, BRNO

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na konferenciu Formy a Plasty 2018. Hlavným organizátorom konferencie je Ján Svoboda, s.r.o. a Ľubomír Zeman.
Konferencia v tomto roku sa bude tématicky zameriavať na efektivitu, a to ako procesov , tak aj celkovej výroby. V rámci konferencie sa bude diskutovať aj o priemysle 4.0. Okrem českých prezentujúcich, tak ako aj minulý rok sa predstavia aj hostia zo zahraničia. Bližší Program a informácie o prednáškach TU

Chceli by sme Vás tiež informovať, že firma JAN SVOBODA, s.r.o. pripravuje priebežne videá z minulého ročníka konferencie (2017). V súčasnosti tam boli pridané 2 nové videá - "Vstřikování na technickou viskózní křivku" a "Kolaborativní roboty".
Pre tých z Vás, ktorí sa ešte neprihlásili na video portál, alebo facebook na odber noviniek, zverejňujeme nasledujúci link https://www.youtube.com/playlist?list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP

POZVÁNKA NA KONFERENCIU „LASERY +OPTIKA V PRIEMYSLE“, 10-11.5.2018, BARCELÓ BRNO PALACE

konference bannery 02Slovenský plastikársky klaster, ako mediálny partner konferencie „Lasery + optika v priemysle“ pozýva odbornú verejnosť na konferenciu, ktorej cieľom je informovať o možnostiach laserového obrábania.
V priebehu 10-11-5-2018 tak prebehne v priestoroch hotela Barceló Brno Palace konferencia, ktorá je určená predovšetkým pre majiteľov, riaditeľov a vyšší manažment – teda „kľúčových hráčov“, ktorí rozhodujú o stratégii firmy a zavádzaní inovácií do výrobných procesov.
Témou konferencie, ktoré je usporadúvaná v spolupráci s medzinárodnými partnermi sú laserové aplikácie v spojení s optickou analýzou a kamerovými systémami. Medzi prednášajúcimi sú odborníci z oblasti automatizácie, robotizácie, laserov a optiky. V priebehu konferencie budú prezentované aktuálne novinky v uvedenej oblasti a „case studies“ z posledných inštalácií nie len v automobilovom priemysle.
Pre registráciu navštívte web https://www.konferencelasery.cz/registrace/ alebo volajte priamo na číslo +420 733 538 363.

POZVÁNKA NA SPOLOČNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA JOB EXPO 2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje aj v roku 2018 v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018.
Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Slovenský plastikársky klaster bude prezentovať voľné pracovné miesta firiem združených v SPK. Zároveň sa s Vami rád podelí so skúsenosťami v rámci duálneho vzdelávania a prípravy nových učebných a študijných odborov.
Pripravených je aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov, kde sa tak, ako je každoročne zvykom zapojí aj SPK. Aktuálne zaradené prednášky a workshopy môžete sledovať na http://jobexpo.sk/sk/

POZVÁNKA NA „DUAL DAY“ MALACKY 2018,  27.3.2018, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „RODUPEX“ (Rozšírenie spolupráce v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov) Vás pozýva 27.3.2018 od 8-14 hodiny do Event Hall v Malackách na prvú akciu regionálneho charakteru, ktorá podporuje vzájomné sieťovanie, výmenu skúsenosti a podporuje informovanosť žiakov základných škôl v okrese.

SPK participoval na príprave tejto aktivity regionálneho charakteru z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je podpora sieťovania medzi výrobnými spoločnosťami a strednými odbornými školami a druhým dôvodom je podpora a propagácia duálneho vzdelávania vo vzťahu ku základným školám. Región Záhorie je vysoko priemyselnou časťou Bratislavského kraja, s významnými a veľkými výrobnými spoločnosťami aj v oblasti spracovania plastov. Na druhej strane je okres Malacky napriek svojmu dlhodobo priemyselnému smerovaniu jediný v SR, ktorý nemá stredné odborné školstvo. Na DUAL DAY, Malacky 2018 sa predstaví 8 kľúčových výrobných firiem z priemyselnej zóny v Malackách a Lozorne a 5 stredných odborných škôl zapojených do prípravy a realizácie duálneho vzdelávania v regióne. Účasť potvrdilo viac ako 700 žiakov zo 17 základných škôl v okrese.

Po oficiálnom ukončení o 14 hodine, ktoré je zamerané na žiakov základných škôl a ich rodičov, budú vystavovatelia pokračovať vo vzájomnom nadväzovaní kontaktov a v odbornom programe. SPK pripravil pre stredné odborné školy aj možnosť návštevy firmy na spracovanie plastov v Malackách. Projekt „RODUPEX“ je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja.

Viac informácií.

SEMINÁR „KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 10-11.4.2018, DEMÄNOVÁ – HOTEL VIA JASNÁ

Dňa 10-11.4.2018 organizoval Slovenský plastikársky klaster v hoteli Via Jasna v Demänovej „Keď plastový odpad nie je odpad“. Ten sa konal pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Slovenský plastikársky klaster si dal za cieľ na tomto seminári prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Vytvoril tak platformu spolupráce medzi štátnym sektorom, neziskovým sektorom, výrobcami výrobkov z plastov a recyklačnými spoločnosťami. Na seminári sa zúčastnilo 55 účastníkov a vystúpilo 9 prednášajúcich.  Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa seminár zameral aj na praktické otázky z oblasti recyklácie technických ale aj komunálnych plastov.  V rámci diskusie sa otvorili otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach napr. pri výrobe automobilov ale aj likvidácii ojazdených vozidiel. Druhý deň bol venovaný biodegradovateľným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom.

 

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

Dňa 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období.

Dňa 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Trenčín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave učebných osnov pre nový učebný odbor (3 ročný) pre nový študijný odbor (4.ročný) a učebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli byť zostavené materiály predložené na schvaľovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o možnosti prípravy 4 ročného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôležitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

Dňa 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 členov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o kľúčové zasadanie pracovnej skupiny, pretože jeho hlavným cieľom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre učebný odbor 3 ročný Operátor – plastikár, 4 ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠIOV Ing. Viera Žatkovičová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a časové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní žiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodržať.

STARŠIE ...

Dňa 10-11.4.2018 organizoval Slovenský plastikársky klaster v hoteli Via Jasna v Demänovej „Keď plastový odpad nie je odpad“. Ten sa konal pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.Slovenský plastikársky klaster si dal za cieľ na tomto seminári prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Vytvoril tak platformu spolupráce medzi štátnym sektorom, neziskovým sektorom, výrobcami výrobkov z plastov a recyklačnými spoločnosťami. Na seminári sa zúčastnilo 55 účastníkov a vystúpilo 9 prednášajúcich.  Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa seminár zameral aj na praktické otázky z oblasti recyklácie technických ale aj komunálnych plastov.  V rámci diskusie sa otvorili otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach napr. pri výrobe automobilov ale aj likvidácii ojazdených vozidiel. Druhý deň bol venovaný biodegradovateľným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom.

 


Mediálni partneri: