Aktuality

POZVÁNKA NA STÁNOK ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 , AGROKOMPLEX NITRA

MSVSlovenský plastikársky klaster pozýva na svoj stánok všetky spoločnosti, ktoré chcú získať najnovšie informácie z oblasti spracovania gumy a plastov, informácie o spracovateľoch plastov a ich možnostiach kooperácie, o pridružených odvetviach (nástrojárne, recyklácia plastov, laboratória atď.). Využite túto možnosť a stretnite sa so svojimi kolegami na dvoch najvýznamnejších strojársko-technických veľtrhoch v SR na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) sa bude v Nitre konať 22. – 25. mája 2018 už po jubilejný 25. krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími technológiami zo sveta strojárstva a priemyslu. Súbežne budú počas MSV prebiehať aj výstavy EUROWELDING 2018, CAST-EX 2018, EMA 2018, TECHFÓRUM 2018, STAVMECH –LOGITECH 2018 a ELO SYS 2018.
Viac informácií nájdete: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2018/

Štatistika MSV NITRA 2017
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov bol 431 a v zastúpení na veľtrhu pôsobilo ďalších 228 firiem. Na ploche 25 600 metrov štvorcových vystavovali vystavovatelia z dvadsiatich troch krajín, pričom sa veľtrhu zúčastnilo 18 700 návštevníkov a akreditovaných bolo 187 novinárov.

FORMY A PLASTY 2018 , 16-17.5.2018, BRNO

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na konferenciu Formy a Plasty 2018. Hlavným organizátorom konferencie je Ján Svoboda, s.r.o. a Ľubomír Zeman.
Konferencia v tomto roku sa bude tématicky zameriavať na efektivitu, a to ako procesov , tak aj celkovej výroby. V rámci konferencie sa bude diskutovať aj o priemysle 4.0. Okrem českých prezentujúcich, tak ako aj minulý rok sa predstavia aj hostia zo zahraničia. Bližší Program a informácie o prednáškach TU

Chceli by sme Vás tiež informovať, že firma JAN SVOBODA, s.r.o. pripravuje priebežne videá z minulého ročníka konferencie (2017). V súčasnosti tam boli pridané 2 nové videá - "Vstřikování na technickou viskózní křivku" a "Kolaborativní roboty".
Pre tých z Vás, ktorí sa ešte neprihlásili na video portál, alebo facebook na odber noviniek, zverejňujeme nasledujúci link https://www.youtube.com/playlist?list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP

POZVÁNKA NA SPOLOČNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA JOB EXPO 2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje aj v roku 2018 v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018.
Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Slovenský plastikársky klaster bude prezentovať voľné pracovné miesta firiem združených v SPK. Zároveň sa s Vami rád podelí so skúsenosťami v rámci duálneho vzdelávania a prípravy nových učebných a študijných odborov.
Pripravených je aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov, kde sa tak, ako je každoročne zvykom zapojí aj SPK. Aktuálne zaradené prednášky a workshopy môžete sledovať na http://jobexpo.sk/sk/

POZVÁNKA NA SEMINÁR „KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 10-11.4.2018, DEMÄNOVÁ – HOTEL VIA JASNÁ

Pozývame Vás na dvojdňový odborný seminár, ktorý sa bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Slovenský plastikársky klaster si dal za cieľ na tomto seminári prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa bude seminár zameriavať aj na praktické otázky z oblasti recyklácie. V rámci diskusie sa otvoria otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach – napríklad výrobe automobilov. Druhý deň bude venovaný biodegradovateľným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom. Seminár je organizovaný s cieľom zahájiť vzájomnú diskusiu medzi kľúčovými hráčmi v priemysle spracovania plastov a s cieľom ozrejmenia a vysvetlenia niektorých pojmov.
Súčasťou seminára je vyhlásenie tém - námetov alebo podnetov týkajúcich sa problematiky spracovania plastov. V rámci diplomových prác a/alebo ŠVOČ, budú hľadať študenti tvorivé riešenia pre spoločnosti v priemysle spracovania plastov.

Pozvánka + prihláška

Konferencia NEWMATEC 2018, 13-14.3.2018, TÁLE

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC 2018. Organizátorom konferencie je Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle, doprave a vozidlách.
Ďalšie témy: výrobná sféra, logistika, problematika ľudských zdrojov, industry 4.0

Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále
Termín: 13. – 14. marec 2018

S prednáškou sa predstavia prvýkrát na Slovensku:
- Alexander Wortberg, riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia
- Karl-Friedrich Woersdoerfer, viceprezident pre produktový vývoj Continental HBS
Ďalej sa budete môcť inšpirovať prednáškami od: Volkswagen Slovakia ǀ PSA Groupe ǀ PwC ǀ Miba ǀ Squire Patton Boggs ǀ 6D Academy ǀ FPT Group ǀ EMBRACO ǀ X-Company a ďalších...
Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration.
Členovia SPK si môžu po vyžiadaní uplatniť 10 % zľavy z ceny. Pre zaslanie zľavového kódu kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

ŠKOLENIA SIMULPLAST

Členská firma SPK - SimulPlast s.r.o., Poprad pripravuje sériu 2 – dňových školení pre zamestnancov spoločností s plastikárskou výrobou. Vzdelávanie je určené pre konštruktérov, zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod.

V prípade otázok k obsahu kontaktujte pána Ing. Miroslava Kollára +421 948 361 839

Podrobnosti nájdete tu : Technológia vstrekovania I - 13.02. - 14.02.2018 SK.pdfTechnológia vstrekovania II - 15.02. - 16.02.2018 SK.pdfKonštruktér plastových dielov - 21.02 - 22.02.2018 SK.pdf

CHEMDAY , FCHPT STU  BRATISLAVA, 14.11. 2017

FCHPTChemický parlament študentov FCHPT STU a Klub Sokrates s podporou vedenia FCHPT STU v Bratislave sa rozhodli vytvoriť platformu pre vzájomné stretnutie a komunikáciu firiem z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu a študentov fakulty. Táto akcia s názvom ChemDay sa uskutočnila v utorok 14.11. 2017 v čase od 9:00- 13:00 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. Na akcii sa zúčastnilo 17 výrobných a výskumných spoločností, spoločnosť TREXIMA a GSK Slovakia, s.r.o. Každá z firiem mala vlastný stánok vo vestibule FCHPT STU, kde prezentovala svoje aktivity. V posluchárňach CH13 a CH15 prebiehali podľa časového harmonogramu tiež prezentácie týchto firiem. Firmy okrem toho, že predstavili svoju činnosť, ponúkli študentom možnosť spolupráce a participácie na riešení špecifických úloh už počas štúdia (ŠVOČ, odborné praxe, témy bakalárskych a diplomových prác.). Cieľom akcie bolo tiež predstaviť študentom možnosti ich ďalšieho uplatnenia po skončení štúdia. Akcie CHEMDAY sa zúčastnili predovšetkým veľké výrobné spoločnosti, ale čo je pozitívne, aj firmy zaoberajúce sa výskumom. Akcia bola realizovaná v prvom ročníku a vysoká účasť študentov svedčí o tom, že sa stretla s pozitívnym ohlasom.

CHEMDAY FCHPT1     CHEMDAY FCHPT2

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

PREZENTÁCIA SPK  NA KONFERENCII „OD PROGRAMU ERAZMUS K ERAZMUS+“, 26.9.2017, BRATISLAVA

logo sk erazmusPri príležitosti 30 výročia programu ERAZMUS + pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe bola pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovaná slávnostná medzinárodná konferencia, kde v panelovej diskusii pod názvom „Projektová spolupráca – podpora rozvoja inštitúcií aj jednotlivcov“ vystúpila výkonná riaditeľka SPK.  SPK sa takto mohol podeliť so svojimi projektovými skúsenosťami s ostatnými účastníkmi. Prispel aj svojim „príbehom“ do brožúrky príbehov, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/doc/Brozura_30_rokov.pdf

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

Dňa 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období.

Dňa 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Trenčín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave učebných osnov pre nový učebný odbor (3 ročný) pre nový študijný odbor (4.ročný) a učebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli byť zostavené materiály predložené na schvaľovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o možnosti prípravy 4 ročného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôležitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

Dňa 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 členov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o kľúčové zasadanie pracovnej skupiny, pretože jeho hlavným cieľom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre učebný odbor 3 ročný Operátor – plastikár, 4 ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠIOV Ing. Viera Žatkovičová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a časové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní žiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodržať.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (NITRA, 14.6.2017)

Dňa 14.6.2017 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretlo 31 účastníkov z 21 členských firiem SPK. Títo zastupovali 70 % všetkých členov SPK. Veľkú skupinu tvorili aj hostia a sympatizanti SPK, ktorých bolo 26 zo 17 organizácií a firiem. Členov SPK teší, že o dianie v SPK, ako aj o pripravované aktivity prejavilo záujem aj 8 nečlenských firiem, a tiež rôzne štátne a verejné inštitúcie, ako je SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenská inovačná a energetická agentúra, British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava Štátny inštitút odborného vzdelávania.  V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2016,  návrh plánovaných aktivít na rok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2017 a vypočuli si aj Správu o hospodárení za rok 2016. Podstatnou časťou zasadania Valného zhromaždenia SPK v roku 2017 bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov, spoluprácu vysokého školstva a firiem, na spoločné medzinárodné podujatia, ktoré SPK pre svojich členov organizuje v 2. polroku 2017. Rezonovala aj téma medzinárodného sieťovania (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Dôležitým praktickým výstupom diskusie, bolo zostavenie Pracovnej skupiny pre vytvorenie nového študijného odboru v rámci Duálneho vzdelávania, ktorý by odzrkadľoval reálne požiadavky firiem zo SR ale aj štandardy zo zahraničia.  Pracovná skupina začala svoju činnosť hneď po svojom formovaní, už v rámci tretej časti (neformálnej) Valného zhromaždenia, počas ktorej si mohli účastníci vymieňať skúsenosti a kontakty. V tejto neformálnej časti sa analyzovali aj témy pre ďalší ročník semináru Trendy v plastikárskom priemysle, ako aj bol prezentovaný výukový software PICAT II, vhodný pre odbornú prípravu zamestnancov firiem.  Podporou vnútorného sieťovania boli aj prezentačné materiály členských firiem SPK umiestnené v priestoroch Valného zhromaždenia. Ukončením tejto neformálnej časti Valného zhromaždenia bol spoločný obed. Členovia SPK prejavili odhodlanie riešiť spoločne problémy, ktoré v rámci prítomnosti, ale aj budúcnosti trápia plastikársky priemysel. 

STARŠIE ...


Mediálni partneri: